Genealogie van Henrick Ewholt

I Henrick Ewholt.
Kind van Henrick uit onbekende relatie:
1 Berent Henrixen, geboren in Haexbergen. Volgt II.
huwelijksakte_berent_henriks_en_henrikje_hermens.jpg
1 Huwelijksakte Berent Henriks en Henrikje Hermens
Berent henrickss J. Sone van
den 1 Aug Henrick Ewholt van haexbergen
End
Henrickjen hermens J. D. van
Harmen henrickss van Barnevelt
II Berent Henrixen (afb. 1) is geboren in Haexbergen, zoon van Henrick Ewholt (zie I).
Notitie bij overlijden van Berent: Begraven in 1713 (Achterveld): Berent Henrixen operarius (werkman) Barneveld
Beroep:
1684     Textoris (Wever)
Notariele akten:
24-08-1679     Seecker huijs en hoff staende en gelegen in den dorpe van Barnevelt daer aen d’eene sijde Teunis Jacobsen van Bemmel en aen d andere sijde den Scholtis Dompseler naest gehuijst en woonachtich sijn. Toebehorende Trijntgen Henrikx.

Anno 1678 den 30e julij bij voors(schreven) Trintgen Henrikx vercoght en getransporteert aen en ten behoeve van Jan Willemsen en Ijtgen Gerrits echteluijden. geregistreert den 6e febr(uarij) 1679.

Seeckeren hoff groet omtrent 3 spijnt hennepsaatgesaijs aent oosteijnde van den dorpe Barnevelt daer ten oosten de Diaconie van Barnevelt, ten zuijden de gemijne Heeren Wegh, ten westen Aert Vermeulen ende ten noorden Dirck Campert naest gelegen is, toebehorende Morre Jansen ende Grietgen Everts echteluijden.

Anno 1679 den 28 julij bij voors(schreven) echteluijden vercocht en getransporteert ten behoeve van Beerndt Hendricksen ende Hendrickgen Hermans echteluijden.
geregistreert den 24 augusti 1679.
Berent:
(1) trouwde met Henrickje Hermensen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-08-1675 in Achterveld. Henrickje is geboren in Barneveld, dochter van Harmen Henrickss.
Alias:
Hendrickgen Hermans
(2) trouwde op 16-03-1683 in Nijkerk met Marrijtje Jans. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-04-1683 in Nijkerk.
(3) trouwde op 28-07-1690 in Barneveld met Petertjen Berents. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-08-1690 in Achterveld.
Kinderen van Berent en Henrickje:
doopakte_theodora_berents021799.jpg
2 Doopakte Theodora Berents
1 Theodora Berents (afb. 2). Zij is gedoopt in 02-1677 in Achterveld.
doopakte_theodora_berents.jpg
3 Doopakte Theodora Berents
2 Theodora Berents (afb. 3). Zij is gedoopt op 11-11-1677 in Achterveld.
doopakte_henrica_berents.jpg
4 Doopakte Henrica Berents
3 Henrica Berents (afb. 4). Zij is gedoopt op 02-11-1679 in Achterveld.
doopakte_henrica_berents1681.jpg
5 Doopakte Henrica Berents
4 Henrica Berents (afb. 5). Zij is gedoopt op 18-04-1681 in Achterveld.
Kinderen van Berent en Marrijtje:
doopakte_henrica_berents1684.jpg
6 Doopakte Henrica Berents
5 Henrica Berents (afb. 6). Zij is gedoopt op 14-01-1684 in Achterveld.
doopakte_theodora_berents1785.jpg
7 Doopakte Theodora Berents
6 Theodora Berents (afb. 7). Zij is gedoopt op 23-07-1685 in Achterveld.
doopakte_cornelia_berentsen.jpg
8 Doopakte Cornelia Berents
7 Cornelia Berents (afb. 8). Zij is gedoopt op 11-05-1687 in Achterveld.
Kinderen van Berent en Petertjen:
8 [waarschijnlijk] Henric Berendtsen, geboren omstreeks 1691. Volgt III-a.
9 Hermannus Berents, gedoopt op 16-09-1691 in Achterveld. Volgt III-b.
doopakte_bernardus_berents.jpg
9 Doopakte Bernardus Berents
10 Bernardus Berents (afb. 9). Hij is gedoopt op 21-12-1696 in Achterveld.
11 Cornelius Berntsen, gedoopt op 28-01-1699 in Achterveld. Volgt III-c.
doopakte_joannes_berents.jpg
10 Doopakte Joannes Berents
12 Joannes Berents (afb. 10). Hij is gedoopt op 08-01-1702 in Achterveld.
doopakte_sara_berents.jpg
11 Doopakte Sara Berents
13 Sara Berents (afb. 11). Zij is gedoopt op 17-12-1704 in Achterveld. Sara trouwde, 26 jaar oud, op 21-01-1731 in Barneveld met Henderik de Langh. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-02-1731 in Achterveld.
doopakte_wilhelmus_berents.jpg
12 Doopakte Wilhelmus Berents
14 Wilhelmus Berents (afb. 12). Hij is gedoopt op 16-12-1707 in Achterveld.
huwelijksakte_hendrik_beerents_en_jacobja_reijers.jpg
13 Huwelijksakte Hendrik Beerents en Jacobja Reijers
III-a Henric Berendtsen (afb. 13) is geboren omstreeks 1691, zoon van [waarschijnlijk] Berent Henrixen (zie II) en [waarschijnlijk] Petertjen Berents. Hij is gedoopt op 10-06-1694 in Achterveld. Henric is overleden op 04-04-1751 in Barneveld, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Henric: Vermeld in begrafenisboek Achterveld: 60 jaar provisus (voorzien van de sacrament van de stervenden)
Beroepen:
van 1709 tot 1713     Sartor/Sartoris
1711     Sen Sartoris (Sen=Senior?
Sartoris=kleermaker)
van 1711 tot 1751     Snijder (Kleermaker)
Vermeld:
Geschiedenis van de Katholieke parochie in Barneveld (In 1674 kreeg de Barneveldse katholieke parochie na zeventig jaar weer een nieuwe priester: Meinardus van Houten. De meeste parochianen waren echter protestant geworden. Toen Meinardus inzag dat hij in het Gelderse dorp de parochie niet opnieuw op kon bouwen, week hij uit naar Achterveld. In de boerderij “Groot Achterveld” ging hij de Heilige Mis opdragen en begon met de zielzorg. Rond 1730 werd er bij de boerderij een pastorie gebouwd en ongeveer 15 jaar later een eerste kerkje. In 1844 werd er een Waterstaatskerk gebouwd. Er stonden bij de kerk slechts enkele huizen. Vanwege een instorting verrees in 1932/33 een nieuwe dorpskerk.

De Benedictijn Gregorius Storm zet in 1719 een eerste stap in de richting van een eigen kerk en de ontwikkeling van het dorp. De onverdraagzaamheid tussen protestanten en katholieken is er in de loop der tijd niet minder geworden. In het Gelderse is het sterker dan in het Utrechtse. Zielzorger Gregorius Storm besluit om die reden zijn standplaats Barneveld te verlaten om vervolgens in het Utrechtse Stoutenburg zijn werk voort te zetten.

Reden voor zijn vertrek is dat hij zich niet veilig voelt in Barneveld. Hij vindt onderdak op boerderij Groot Achterveld. De boerderij ligt tussen de twee plaatsen in, op Utrechts gebied, op slechts honderd meter van de grens met het onverdraagzame Gelderland. Zowel Barnevelders als Achtervelders nemen vanaf dat moment deel aan de gezamenlijke vieringen in de boerderij. Deze ‘gezamenlijke’ situatie blijft bestaan tot 1795 als Barneveld weer een zelfstandige parochie wordt.

Gregorius Storm laat in 1731 op de heidegrond tegenover Groot Achterveld een pastorie bouwen. Hij is niet langer welkom in Barneveld nadat hij clandestien in een woonhuis de mis gelezen heeft en besluit zich definitief in Achterveld te vestigen. Zijn opvolger, Gregorius Koch, laat er in 1746 een kerkje bij bouwen. Het is het eerste kerkje van Achterveld.)
van 1711 tot 1751     Lijst van eigenaren en bewoners van panden in het dorp Barneveld (Fiche 394: Hendrik Beerndsen 1711 - 1734 pauper, snijder
Fiche 235: Hendrik Baerendsen 1734 - 1740
Fiche 253: Het Gruttershuijs. Langstraat Hendrik Beerndsen 1740 - 1742
Fiche 391: Hendrik Beerndsen 1743 - 1751 weduwenaar Snijder)
Henric trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 01-04-1709 in Barneveld met Jacoba Reijersen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-04-1709 in Achterveld. Jacoba is geboren in Nijkerk.
Kinderen van Henric en Jacoba:
doopakte_margarita_henrics.jpg
14 Doopakte Margarita Henrics
1 Margarita Henrics (afb. 14), geboren in Barneveld. Zij is gedoopt op 10-12-1709 in Achterveld.
2 Bernardus Henrixen (Barend) Strik, gedoopt op 15-03-1711 in Achterveld. Volgt IV.
doopakte_theodorus_henrics.jpg
15 Doopakte Theodorus Henrics
3 Theodorus Henrics (afb. 15). Hij is gedoopt op 08-04-1713 in Achterveld.
huwelijksakte_barent_hendrikse_strik_en_wilhelmina_beumers.jpg
16 Huwelijksakte (Civiel) Barent Hendrikse Strik en Wilhelmina Beumers
IV Bernardus Henrixen (Barend) Strik (afb. 16), zoon van Henric Berendtsen (zie III-a) en [waarschijnlijk] Jacoba Reijersen. Hij is gedoopt op 15-03-1711 in Achterveld. Barend is overleden op 29-12-1784 in Barneveld, 73 jaar oud. Hij is begraven op 04-01-1785 in Barneveld.
Notitie bij overlijden van Barend: Tekst in begrafenisboek Achterveld:
29 december 1784 obiit (gestorven) in Barneveld Berend Strik, provisus (voorzien van de sacrament van de stervenden)
Nalatend vrou en kinder
Beroepen:
Daghuurder, herbergier in de herberg "het Vliegend Paard"
van 1738 tot 1745     Sartor (Kleermaker)
Vermeld:
Lijst "Buitenlandse Barnevelders" (Buimers, Wilhelmina, jongedochter van Keeken uit Cleveland,
ondertrouw Barneveld 11 april 1738 met:
Strik, Barent Hendrikse, jongeman uit Barnevelt)
Herberg het Vliegend Paard (Johannis Wildeman 1720 - 1725
Jan Hendriksen van Ede 1725 - 1739
diens weduwe 1740 - 1745
Baarend Hendriksen 1746 - 1785 ook Beerend, daghuurder
diens weduwe 1785 - 1786
Gerrit Strik 1786 - 1807 kroeghouder

1870: weduwe Strik
1895: W. Heiwegen e.a.

Berend is dus van 1746 tot 1785 herbergier in de herberg "het Vliegend Paard", zijn weduwe na zijn dood in 1785-1786, daarna neemt zijn zoon Gerrit het over.)
Lijst van eigenaren en bewoners van panden in het dorp Barneveld (Fiche 394: Beernd Hendriksen 1738 - 1739
Fiche 278: Baerend Hendrix 1739 - 1741
Fiche 157: Beernd Hendriksen 1742 - 1743
Fiche 119 ’t Trapje: Beerend Hendrix(ksen) 1743 - 1746)
Notariele akten:
30-04-1776     Register: (N.B. doorgehaald: Berent Striks en Wil. Beumers egtelieden beswaren haar twee huijsen ten behoeve van Jan Rutgers en Evertjen Everts egtelieden met 200 gulden. geroijeert)
Inhoud akte: (N.B. doorgehaald:
Geërfden: Jan Kleijnman en Jacobus Wolfsen
Personen: Berent Striks x Willemina Beumers zijn wegens geleende penningen schuldig aan Jan Rutgers x Evertjen Eversen
Betreft: eene summa van twee hondert guldens.
Onderpand: haarlieder eijgendommelijke twee huijsen en hoven staande en gelegen in Barneveld. t eene aan het Moolen eijnde, bij comparant zelvs bewoont en gebruijkt wordende en t andere in t sogenaamde Kleijn Lunteren.
geroijeert den 23 julij 1799.)
25-03-1780     Register: J. Sagittarius als volmagtiger van de weduwe van Rik van der Horst transporteert aan Berent Hendriksen Strik en zijn vrouw een campje tabaks lant bij het Veerloosje.
Inhoud akte:
Geërfden: Jan Kleijnman en Jacobus Wolfsen.
Personen: Johannis Sagittarius als volmagtiger van Alide Sagittarius weduwe van Rik van der Horst, voor haar zelve en als moeder en voogdesse over haare minderjarige zoon Philip Johan van der Horst, luijd acte te Amsterdam gepasseert heeft getransporteert aan en ten erfelijken behoeven van Berent Hendriksen Strick x Willemina Beumers.
Betreft: een campje tabaksland naast ’t Veerloosjen aan, gelegen in het dorp Barneveld aan het zogenaamde Moolen eijnde, op zijde het huijs van Nicolaas Wins of ’t Veerloosje, schietende agter tegens het Hooijcampje van P. en C. Schut en tegens het land van de weduwe van Lugtig. En wel voor de summa van twee hondert en ses en sestig guldens vrijgelt.
09-07-1781     Register: Teunis Franssen Ketelaar cum suis transporteren een huijsje en hoff in kleijn Lunteren aan Gerhardus Frenck en Barbara Winkelhuijsen.
Inhoud akte:
Geërfden: Wouter van Burgelaar en Jan Kleijnman.
Personen: Teunis Franssen Ketelaar x Berendina Harms, mitsgaders Willem Franssen Ketelaar x Theodora Onsteijn hebben getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van Gerhardus Frenck x Barbara Winckelhuijsen.
Betreft: hunlieder huijs en hoff, staande op erffpagt in Barneveld in het soogenaamde Kleijn Lunteren, waar aan de eene zijde gelandt is Berent Hendrik Strik en aan de andere zijde Aalbert Wilmars, moetende jaarlijks voor erffpagt betalen aan den Heer J.M. van Esvelt 5 guldens. En zulks voor de summa van drie hondert en fijff en twintig guldens vrij gelt.
19-08-1784     Register: Matthijs Otterspoor en Jenneke Wolfers egelieden transporteren aan Jacobus Wolffertsen en Geertruijd Wens egtelieden vier woningjes of huijsjes aan het Molen eijnde.
Geërfden: Wouter van den Broek en Teunis Voskuijl.
Personen: Matthijs Otterspoor x Jenneken Wolffertsen hebben getransporteert aan en ten erffelijken behoeve van Jacobus Wolffertsen x Geertruijd Wens
betreft: hunlieder drie woningjes of huijsjes in Barneveld, tussen koperen huijs en erff en het land van Hendrik en Jenneke Wolffertsen, aan het Moleneijnde, ofte voor een van het zogenaamde kleijn Lunteren, tegens over de Ampts Pomp, in huur bewoont en gebruijkt wordende bij Jacob Willemsen Klomp, Dub de Snijder en Derk Gerritsen, dan ook nog een woningje of huijsje aan de overzijde van de straat, tussen het huijsje van de Diaconie en dat van Berent Hendriksen Strik, in huur of pagt gebruijkt en bewoont wordende bij Maas Jacobsen, voor de summa van agt honderd vijftig guldens.
02-02-1787     Register: Gerrit Wanderssen en Cornelia Lubberts egtelieden transporteren hun huijs hoff en schuur aan de kinderen en erffgenamen van wijlen Aart Schut.
Geërfden: Paulus Schut en Cornelis Schut.
Personen: Gerrit Wanderssen x Cornelia Lubberts hebben op den 8e maart des jaars 1784 uijt de hand verkogt aan Aart Schut en derhalve alnu getransporteert aan de gezamentlijke kinderen en erffgenamen van gezijden Aart Schut (vermits denzelven inmiddels deser wereld is komen te overlijden).
Betreft: hunlieder eijgendommelijk huijs hoff en schuur staande op erffpagt, ten behoeve van den heer Major van Estvelt en gelegen in het dorp Barneveld aan t zogenaamde Molen eijnde, met de vrije in en uijtweg, om met kar en paard te rijden , door de gang tusschen het huijs van Willem van Tiel en dat van Govert Verloeff, na dit agterhuijs, hoff schuur en vaalt. Vorders ook met de geregtigheijt om door de gang tusschen verkoperen huijs en dat van Berent Hendriksen Strik met paarden en beesten te drijven of met een kruijwagen te kruijen tusschen dit huijs en dat van Govert Verloeff. En dat voor de summa van drie hondert guldens vrij gelt.
02-02-1790     Register: Casper Res en Maria Reijnsburg, egtelieden transporteren hun huijs, hoff en schuur etc. aan Christiaan Spiegel de schut.
Geërfden: Teunis Voskuijl en Willem van Thiel.
Personen: Casper Ras x Maria Reijsburg hebben getransporteert aan Christiaan Spiegel en zijn erven.
Betreft: hunlieder eigendommelijk huijs, schuur en hoff staande op erffpagt ten behoeven van den Heer Major J.M. van Estvelt, gelegeven in het Dorp Barneveld, aan het zogenaamde Mooleneijnde tusschen het huijs van de weduwe van Berend Hendriksen Strik en dat van Willem van Thiel, met de vrij uijtweg,, om met kar en paard te rijden door de gang tusschen het huijs van Willem van Thiel en dat van Govert Verloeff, na dit agterhuijs, hoff, schuur en vaalt, verder ook met de geregtigheijd om door de gang tusschen verkoperen huijs en dat van de weduwe van Berent Strik met paarden en beesten te drijven of met een kruijwagen te kruijen en dat van Govert Verloeff. En dit alles voor en mom de summa van een duijsend guldens vrijgeld.
willemijntje_bomer_extract_doodregister.jpg
17 Extract doodregister Willemijntje Bömer
Barend trouwde, 27 jaar oud, op 11-04-1738 in Barneveld met Wilhelmina (Willemeintje) Böhmers (afb. 17), 25 jaar oud, nadat zij op 11-04-1738 in Barneveld in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-05-1738 in Achterveld. Willemeintje is geboren in Keeken, Cleveland (D), dochter van Hermannus Böhmers en Johanna Stoffels. Zij is gedoopt op 09-11-1712 in Keeken, Cleveland (D). Willemeintje is overleden op 21-04-1795 in Barneveld, 82 jaar oud. Zij is begraven op 25-04-1795 in Barneveld.
Adres:
van voor 1738     Harderwijk
Vermeld:
Lijst "Buitenlandse Barnevelders" (Buimers, Wilhelmina, jongedochter van Keeken uit Cleveland (D), ondertrouw Barneveld 11 april 1738 met: Strik, Barent Hendrikse, jongeman uit Barnevelt; n.b. achternaam luidt: Bömers.)
Alias familienaam:
Buimers
Belmers
Kinderen van Barend en Willemeintje:
doopakte_hermina_berents.jpg
18 Doopakte Hermina Berents
1 Hermina Strik (afb. 18), geboren in Barneveld. Zij is gedoopt op 01-02-1739 in Achterveld. Hermina is overleden op 12-01-1804 in Achterveld, 64 jaar oud.
Adres:
1804     Hoenernest
Oud-Rechtelijk:
15-08-1798     Register: Nicolaas Wens en Aleijda van den Berg, Egtelieden transporteren hun huijs ’t Veerloosje etc. aan Hermina Strik, weduwe van Arien van Druten.
Geërfden: Paulus Schut en Aalbert Willemars.
Personen: Nicolaas Wins x Aleijda van den Berg hebben getransporteert aan Hermina Strik, weduwe van Arien van Druten en haare erven.
Betreft: hunlieder eijgendommelijk huys ’t Veerloosje genaamt, schuur, loots en hoff in Barneveld agter het huys en erv van Evert van Beek de smit. En dat voor de summa van twee hondert en agt en sestig guldens vrijgeld.

"Het houten gebouw, achter de zoo even genoemde woning (n.b. Het Vliegend Paard), is thans nog bekend onder de benaming van "de Veerloods". Daaer werden hoogstwaarschijnlijk de paarden gesteld, de wagens geborgen en de te vervoeren koopmansgoederen opgeslagen".
Hermina trouwde met Arie van Druuten. Arie is overleden vóór 1798.
jacoba_strik_overlijdensakte.jpg
19 Overlijdensakte Jacoba Strik
2 Jacoba Strik (afb. 19), geboren in Barneveld. Zij is gedoopt op 08-09-1740 in Achterveld. Jacoba is overleden op 20-04-1818 in Barneveld, 77 jaar oud.
Adres:
1818     huisnummer 61, Barneveld
Beroep:
Tapster
Vermeld:
van 1814 tot 1818     Patentplichtigen 1812-1853 (Strik
Jacoba
Huisnr. 61
1814s-1818
tapster, kleijn tapster, kroeghoudster, broodslijtster)
Oud-Rechtelijk:
28-04-1802     Jacoba Strik, weduwe van Jan Hendriksen Niessink verkopen huis en hof aan de Groote straat, tussen de huizen van de weduwe van Willem Gertsen van den Hee en dat van rademaker Gijsbert Vlastuijn aan Willem Groenesteijn & Johanna Strik voor f. 350,-
Jacoba trouwde, 35 jaar oud, op 29-03-1776 in Barneveld met Jan Niessing, nadat zij op 15-04-1776 in Barneveld (RK) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-04-1776 in Achterveld. Jan is geboren in Boekholt (D). Jan is overleden op 17-06-1797 in Barneveld. Hij is begraven op 21-06-1797 in Barneveld.
Vermeld:
Lijst "Buitenlandse Barnevelders" (Niesing, Jan, uit Boekholt (D), gehuwd RK Barneveld 15 april 1776 met: Strik, Jacoba,)
Lijst van eigenaren en bewoners van panden in het dorp Barneveld (Fiche 243
Jan Issink 1776 - 1796 wever, waarschijnlijk Niessink
diens weduwe 1796 - 1801)
Alias:
1776     Jan Wessel Schroer.
Op 29-3-1776 trouwt ze met Jan Wessel Schroers (civiel) en op15-4-1776 met Jan Niessing (RK). Ik ga er vanuit dat dezelfde persoon is.
doopakte_gaertje_berents.jpg
20 Doopakte Gaertje Berents
3 Gaertje Strik (afb. 20), geboren in Barneveld. Zij is gedoopt op 24-09-1742 in Achterveld.
johanna_strik_overljdensakte.jpg
21 Overlijdensakte Johanna Strik
4 Johanna Hanna Strik (afb. 21), geboren in Barneveld. Zij is gedoopt op 21-12-1743 in Achterveld. Johanna is overleden op 16-12-1814 in Barneveld, 70 jaar oud.
Adres:
1814     huisnummer 104, Barneveld
Oud-Rechtelijk:
28-04-1802     Register: desselve Echtelieden beswaaren dat huijs ten behoeven van Jan Rutgers, weduwenaar van Evertje Everts met 100 Guldens
Geërfden: Aalbert Geijssen en Jan van Kuik
Personen: Willem Groenesteijn x Johanna Strik zijn wegen ter leen ontfangen penningen schuldig aan Jan Rutgers weduwenaar en boedelhouder van Evertje Everts en zijn erven.
Betreft: een capitaale somma van een hondert carolij guldens.
Onderpand: hunlieder eijgendommelijk aangekochte halv huijs en hof in Barneveld, naast het huijs van den Radmaker Vlastuijn.
geroijeert op den 7 januari 1804.
Johanna:
(1) trouwde, 36 jaar oud, op 09-07-1780 in Barneveld met Hendrik Willemsen Bouwmeester, nadat zij op 23-06-1780 in Barneveld in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-07-1780 in Achterveld. Hendrik is geboren in Barneveld.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 18-02-1798 in Barneveld met Willem Thomassen Groenesteijn, ongeveer 40 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-02-1798 in Barneveld. Willem is geboren omstreeks 1758 in Leusden. Willem is overleden op 03-09-1832 in Barneveld, ongeveer 74 jaar oud.
Beroepen:
Dagloner
1814     Daghuurder
Vermeld:
Lijst van eigenaren en bewoners van panden in het dorp Barneveld (fiche 47 Trossenhuis
Willem Groenestein 1797 - 1807 daghuurder)
5 Hendrik Strik, geboren in Barneveld. Volgt V-a.
6 Gerrit Strik, geboren in Barneveld. Volgt V-b.
doopakte_alheida_berends.jpg
22 Doopakte Alheida Berends
7 Alheida (Aaltje) Strik (afb. 22), geboren in Barneveld. Zij is gedoopt op 08-02-1750 in Achterveld.
doopakte_dirk_berends.jpg
23 Doopakte Dirk Berends
8 Dirk Strik (afb. 23), geboren in Barneveld. Hij is gedoopt op 02-04-1753 in Achterveld.
huwelijksakte__civiel__hendrik_strik_en_maria_verkerk.jpg
24 Huwelijksakte (civiel) Hendrik Strik en Maria Verkerk
V-a Hendrik Strik (afb. 24) is geboren in Barneveld, zoon van Bernardus Henrixen (Barend) Strik (zie IV) en Wilhelmina (Willemeintje) Böhmers. Hij is gedoopt op 24-08-1745 in Achterveld.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Tekst in doopregister:
24ta Augusti Baptisat filius van Berent Henrixen saeter in Barnevelt dictus Henricus matrina uxor van de beste mann tot Barnevelt (saeter=kleermaker).
Hendrik is overleden op 10-07-1796 in Utrecht, 50 jaar oud. Hij is begraven op 14-07-1796 in Utrecht (Buurkerk).
Adres:
vanaf 02-02-1781     Utrecht (2 feb. 1781 Strick (Hendrik) geb. te Barneveld, Roomsch, Winkeldoende. (Enige maanden na zijn huwelijk in Utrecht gaan wonen))
Beroep:
1793     Herbergier
Manuaal van de 100e penning uit Utrecht:
1793     Hierin komen Hendrik Strik en Maria Verkerk als echtpaar voor.
Hendrik Strik wordt hier omschreven als Strikt, Johannes Hendrik.
Verder staat weergegeven dat ze 6 kinderen hebben (Pieter Hendrik is vermoedelijk jong overleden, Agatha was nog niet geboren) en een herberg.
Ook staat er de aantekening: onvermogend.
maria_verkerk_overlijdensakte.jpg
25 Overlijdensakte Maria Verkerk
Hendrik trouwde, 34 jaar oud, op 27-06-1780 in Oostbroek en de Bilt met Maria Verkerk (afb. 25), 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-06-1780 in Utrecht (RK Buiten Wittevrouwe). Maria is geboren in Zuilen, dochter van Jacobus Verkerk en Sybilla (Beligje) van der Wiers. Zij is gedoopt op 22-02-1758 in Utrecht (RK Buiten Wittevrouwe).
Notitie bij de geboorte van Maria: Getuige bij de doop: Cornelis van de Wiers
Maria is overleden op 07-12-1842 in Utrecht, 84 jaar oud.
Adressen:
1811     Buiten de Witte Vrouwenpoort, Utrecht
1820     Buiten de Witte Vrouwenpoort I 174, Utrecht
1830     Biltstraat I 174, Utrecht
1840     Wijk I no. 174, Utrecht
1842     Wijk I no. 174, Utrecht (Buiten de Witte Vrouwenpoort)
Beroep:
1811     Uitdraagster (Handelaarster in gebruikte goederen)
Vermeld:
1816     Verklaarde niet te kunnen lezen en schrijven
1820     Huwelijksakte is ondertekend met M Verkerk
1830     Huwelijksakte is ondertkend met Weedu Strick
1833     Verklaard niet te kunnen schrijven
Volkstelling:
1824     Woonde in het huis I 174, weduwe van Hendrik Strik, 67 jaar, Roomsch.
1830     Biltstraat I 174:
Verkerk, Maria weduwe van Hendrik Strik, 71 jaar, geboren te Zuilen, uitdraagster
Strik, Sibilla, 46 jaar, geboren te Utrecht, uitdraagster
Strik, Marie, 6 jaar geboren Werkhoven (Dit is een dochter van de dan reeds overleden Bernardus Jacobus)
Strik, Aagje, 36 jaar geboren te Utrecht, dienstbaar
1840     Biltstraat 174:
Strik/Maria Verkerk, weduwe Hendrik, 82 jaar, geboren te Zuilen, uitdraagster
Sibilla, 52 jaar, geboren te Utrecht, uitdraagster
Aagje, 40 jaar, geboren te Utrecht, werkster
Maria, 12 jaar, geboren te Werkhoven. ouders overleden
Kinderen van Hendrik en Maria:
huwelijksakte__civiel__gerrit_versteeg_en_willemijntje_strik.jpg
26 Huwelijksakte (civiel) Gerrit Versteeg en Willemijntje Strik
1 Wilhelmina (Willemijntje) Strik (afb. 26), geboren in Vleuten. Zij is gedoopt op 20-08-1780 in Utrecht (RK Buiten Wittevrouwe). Willemijntje is overleden op 27-12-1860 in Utrecht, 80 jaar oud.
Adressen:
1824     Buiten de Witte Vrouwenpoort 184, Wijk I, Utrecht
van 1830 tot 1840     Biltstraat 184, Wijk I, Utrecht
van 1850 tot 1860     Loefbergmakerstraat 279, Wijk H, Utrecht
van 1850 tot 1860     Biltstraat 184, Wijk I, Utrecht (der plaats, waar de bewonder zich gaat vestigen bij verandering van woonplaats: no. 83C)
van 1850 tot 1860     Kleine Cingel 83c, Wijk I, Utrecht (Laatste woonplaats: N 184, H326)
1860     Biltstraat I, 191, Utrecht
Willemijntje trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-1808 in Zuilen met Gerrit (Gert) Versteeg, 26 jaar oud, nadat zij op 06-05-1808 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-05-1808 in Utrecht (RK Buiten Wittevrouwe). Gert is geboren in Vleuten, zoon van Gert Versteegt en Mie van der Linden. Hij is gedoopt op 08-12-1781 in Vleuten. Gert is overleden op 30-10-1844 in Utrecht, 62 jaar oud.
Beroepen:
1811     Tuinman
1824     Doodgraver, hovenier en winkelier
1830     Doodgraversknecht
van 1840 tot 1848     Doodgraver
doopakte_pieter_hendrik_strik.jpg
27 Doopakte Pieter Hendrik Strik
2 Pieter Hendrik Strik (afb. 27). Hij is gedoopt op 01-10-1783 in Utrecht (RK Buiten Wittevrouwe). Pieter is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op 01-12-1783 in Utrecht (Buurkerk).
Notitie bij overlijden van Pieter: Bij het overlijden wordt geen naam genoemd, het is dus niet zeker dat het Pieter Hendrik betreft.
3 Bernardus Jacobus Strik, gedoopt op 25-06-1785 in Utrecht (RK Buiten Wittevrouwe). Volgt VI-a.
doopakte_sibilla_strik.jpg
28 Doopakte Sibilla Strik
4 Sibilla Strik (afb. 28). Zij is gedoopt op 16-07-1787 in Utrecht (RK Buiten Wittevrouwe). Sibilla is overleden op 13-02-1864 in Utrecht, 76 jaar oud. Sibilla bleef ongehuwd.
Adressen:
van 1850 tot 1860     Biltstraat 43, Wijk I, Utrecht
tot 01-11-1861     de Biltstraat 142, Wijk I, Utrecht
vanaf 01-11-1861     de Biltstraat 62, Wijk I, Utrecht
1864     Bildstraat I 65, Utrecht
Volkstelling:
1830     Biltstraat I 174:
Verkerk, Maria weduwe van Hendrik Strik, 71 jaar, geboren te Zuilen, uitdraagster
Strik, Sibilla, 46 jaar, geboren te Utrecht, uitdraagster
Strik, Marie, 6 jaar geboren Werkhoven (Dit is een dochter van de dan reeds overleden Bernardus Jacobus)
Strik, Aagje, 36 jaar geboren te Utrecht, dienstbaar
1840     Biltstraat 174:
Strik/Maria Verkerk, weduwe Hendrik, 82 jaar, geboren te Zuilen, uitdraagster
Sibilla, 52 jaar, geboren te Utrecht, uitdraagster
Aagje, 40 jaar, geboren te Utrecht, werkster
Maria, 12 jaar, geboren te Werkhoven. ouders overleden
5 Jacobus Strik, geboren in Utrecht. Volgt VI-b.
huwelijksakte_nieuwboer_strik.jpg
29 Huwelijksakte Hendrik Nieuwboer en Geertruij Strik
6 Geertruij Strik (afb. 29), geboren in Utrecht. Zij is gedoopt op 15-05-1790 in Utrecht (RK Buiten Wittevrouwe). Geertruij is overleden op 06-09-1865 in Utrecht, 75 jaar oud.
Adressen:
Gasthuissteeg 166p, Utrecht
1824     Korte Viesteeg 726, Utrecht
1840     Biltstraat 175 agter, Wijk I, Utrecht
van 1850 tot 1860     Biltstraat 45, Wijk I, Utrecht
1865     Bildstraat J 143, Utrecht
Beroepen:
1820     Dienstmeid
1840     Schoonmaakster
Vermeld:
1820     Verklaarde niet te kunnen lezen en schrijven
Geertruij trouwde, 29 jaar oud, op 09-02-1820 in Utrecht met Henricus (Hendrik) Nieuwboer, 25 jaar oud. Hendrik is een zoon van Jacobus Niewboer en Catherina Hengel. Hij is gedoopt op 03-06-1794 in Utrecht (Kerk Catharijnesteeg). Hendrik is overleden op 14-08-1864 in Utrecht, 70 jaar oud.
Beroepen:
1820     Schoenmaker en kroeghouder
1840     Schoenlapper
van 1850 tot 1860     Schoenmaker
huwelijksakte_wijnbergen_strik.jpg
30 Huwelijksakte Gijsbert van Wijnbergen en Gerretje Strik
7 Geergje Petronella (Gerretje) Strik (afb. 30), geboren in Utrecht. Zij is gedoopt op 30-10-1791 in Utrecht (RK Buiten Wittevrouwe). Gerretje is overleden op 23-07-1869 in Houten, 77 jaar oud.
Adressen:
1811     Blauwcapel, Maartensdijk
van 1850 tot 1861     Huis nr. 82, Houten
1869     Wijk H nummer 88, Houten
Beroepen:
1811     Boerenmeid
1830     Werkster
van 1850 tot 1861     Werkster
Vermeld:
van 1811 tot 1830     Verklaarde niet te kunnen lezen en schrijven
Alias voornaam:
Gerritje
Gerretje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 13-12-1811 in Maartensdijk met Gijsbertus van Wijnbergen, 31 jaar oud. Gijsbertus is een zoon van Rijk van Wijnbergen en Neeltje van Zoest. Hij is gedoopt op 10-10-1780 in Utrecht (RK Buiten Wittevrouwe). Gijsbertus is overleden op 01-12-1826 in Maartensdijk, 46 jaar oud.
Beroep:
Dagloner
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 19-04-1830 in Schonauwen met Joannes Conrades Westhölter, 54 of 55 jaar oud. Joannes is geboren in 1775 in Liesborn, Pruisen, zoon van Joannes Bernardus Westhölther en Elisabeth Schippers. Hij is gedoopt op 07-07-1775 in Liesborn, Pruisen. Joannes is overleden op 13-01-1846 in Houten, 70 of 71 jaar oud.
Beroep:
1830     Koopman
Vermeld:
1830     Verklaard niet te kunnen schrijven of tekenen
agata_strik_overlijdensakte.jpg
31 Overlijdensakte Agata Strik
8 Agata (Aagje) Strik (afb. 31). Zij is gedoopt op 21-06-1793 in Utrecht (RK Buiten Wittevrouwe). Aagje is overleden op 12-05-1882 in Utrecht, 88 jaar oud. Aagje bleef ongehuwd.
Adressen:
1824     Wijk D nummer 323, Utrecht (In dienst bij Cornelis van meurs, drogist)
tot 01-11-1861     de Biltstraat 142, Wijk I, Utrecht
vanaf 01-11-1861     de Biltstraat 62, Wijk I, Utrecht
1882     Biltstraat J 45, Utrecht
Beroep:
1824     Dienstmaagd
doopakte_bernardus_jacobus_strik.jpg
32 Doopakte Bernardus Jacobus Strik
VI-a Bernardus Jacobus Strik (afb. 32), zoon van Hendrik Strik (zie V-a) en Maria Verkerk. Hij is gedoopt op 25-06-1785 in Utrecht (RK Buiten Wittevrouwe). Bernardus is overleden op 27-05-1831 in Werkhoven, 45 jaar oud.
Adressen:
1816     Werkhoven
1828     ’t Huys no. 42, Werkhoven
1831     ’t Huys no. 22, Werkhoven
Beroepen:
Schipper
1816     Bouwknecht
1817     Landman
1818     Landman
van 1820 tot 1831     Arbeider
Vermeld:
van 1816 tot 1831     Verklaarde niet te kunnen lezen en schrijven
1820     Ondertekende geboorteakte dochter Gerrigje
anna_maria_hofman_doopextract.jpg
33 Doopextract Anna Maria Hofman
Bernardus trouwde, 30 jaar oud, op 02-05-1816 in Werkhoven met Anna Maria Hofman (afb. 33), 29 jaar oud. Anna is geboren op 12-02-1787 in Cothen, dochter van Gerardus Hofman en Gertrudis (Geertruij) van Bemmel. Zij is gedoopt op 12-02-1787 in Werkhoven. Anna is overleden op 17-05-1831 in Werkhoven, 44 jaar oud.
Beroep:
1816     Dienstmaagd
Kinderen van Bernardus en Anna:
1 Hendrik Strik, geboren op 27-01-1817 in Werkhoven. Volgt VII-a.
2 Gerrit Strik, geboren op 23-08-1818 in Werkhoven. Volgt VII-b.
gerrigje_strik_geboorteakte.jpg
34 Geboorteakte Gerrigje Strik
3 Gerrigje Strik (afb. 34), geboren op 19-07-1820 in Werkhoven. Gerrigje is overleden op 30-11-1899 in Utrecht, 79 jaar oud. Gerrigje bleef ongehuwd.
Adressen:
1840     Oude Gracht 85, Utrecht
van 1850 tot 31-08-1857     Lange Nieuwstraat 453, Utrecht
vanaf 31-08-1857     Driebergen
tot 17-02-1872     Driebergen
van 17-02-1872 tot 15-11-1872     Werkhoven (Inwonend bij haar broer Jacobus)
vanaf 15-11-1872     Utrecht
tot 11-07-1873     Beverwijk
van 11-07-1873 tot 25-11-1875     Werkhoven (Inwonend bij haar broer Jacobus)
vanaf 25-11-1875     Utrecht
tot 01-05-1877     Utrecht
van 01-05-1877 tot 21-02-1880     Werkhoven (Inwonend bij haar broer Jacobus)
vanaf 21-02-1880     Utrecht
1899     Maliesingel 67, Utrecht
Beroepen:
1840     Dienstmaagd
1850     Dienstmeid
van 1872 tot 1880     Dienstbode
Alias voornaam:
1899     Gerritje
geertruij_strik_geboorteakte_1822.jpg
35 geboorteakte Geertruij Strik
4 Geertruij Strik (afb. 35), geboren op 26-11-1822 in Werkhoven. Geertruij is overleden op 16-12-1895 in Breukelen-Nijenrode, 73 jaar oud.
Adressen:
Broekdijk 299, Breukelen-Nijenrode
vanaf 17-11-1853     Schinkeldijk 325, Breukelen-Nijenrode
van 1863 tot 1874     Broekdijk A 45, Breukelen-Nijenrode
van 1875 tot 1884     Danstraat 153, Breukelen-Nijenrode
van 1885 tot 1890     Danstraat 153, Wijk A, Breukelen-Nijenrode
van 1890 tot 1895     Dannestraat Wijk A, nummer 187
1895     Wijk A, nummer 187, Breukelen-Nijenrode
Beroep:
1853     Dienstbode
Vermeld:
1853     Verklaarde niet te kunnen lezen en schrijven
Geertruij trouwde, 30 jaar oud, op 14-05-1853 in Loenen met Cornelis de Lange, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 02-10-1826 in Breukelen Nijenrode, zoon van Gerrit de Lange en Aartje Hendriksen. Cornelis is overleden op 03-06-1915 in IJsselstein, 88 jaar oud.
Beroepen:
van 1850 tot 1862     Arbeider
van 1853 tot 1890     Werkman
5 Jacobus Strik, geboren op 27-02-1825 in Werkhoven. Volgt VII-c.
johannis_strik_geboorteakte_1826.jpg
36 Geboorteakte Johannis Strik
6 Johannis Strik (afb. 36), geboren op 24-10-1826 in Werkhoven. Johannis is overleden op 20-07-1828 in Werkhoven, 1 jaar oud.
maria_strik_geboorteakte_1827.jpg
37 Geboorteakte Maria Strik
7 Maria Strik (afb. 37), geboren op 04-12-1827 in Werkhoven. Maria is overleden op 22-10-1903 in Amsterdam, 75 jaar oud.
Adressen:
1869     Prinsengracht 516, Amsterdam
1903     Mauritskade 28G, Amsterdam
Beroep:
1869     Dienstbaar
Volkstelling:
1840     Woonde te Utrecht in bij Maria Verkerk op de Biltstraat I 174 te Utrecht. Ze staat hier weergegeven als Strik, Maria 12 jaar oud, geboren te Werkhoven. Verder staat er de aantekening: vader overleden.
Maria trouwde, 41 jaar oud, op 16-06-1869 in Amsterdam met Jan Ducaat, 47 jaar oud. Jan is geboren op 24-10-1821 in Leusden, zoon van Antonie Ducaat en Mietje Hak. Jan is overleden op 09-06-1883 in Amsterdam, 61 jaar oud.
Adres:
1883     Eerste Weteringsdwarsstraat, Kanton 2, no. 81, Amsterdam
Beroepen:
1869     Huisbediende
1883     Bediende
willemijntje_strik_geboorteakte_1830.jpg
38 Geboorteakte Willemijntje Strik
8 Willemijntje Strik (afb. 38), geboren op 12-10-1830 in Werkhoven. Willemijntje is overleden op 03-01-1899 in Utrecht, 68 jaar oud.
Adressen:
tot 24-06-1857     Wijk D, Utrecht
vanaf 24-06-1857     Kromme nieuwegracht 373, Wijk G, Utrecht
vanaf 03-08-1858     Over het stadhuis 21-23, Wijk D, Utrecht
tot 22-10-1861     Kromme nieuwegracht 373, Wijk G, Utrecht
vanaf 22-10-1861     Wijk H, no. 1, Utrecht
tot 27-12-1882     Oudegracht 73, Utrecht (Werd later Tolsteeghe 176)
van 27-12-1882 tot 01-05-1885     Springweg 97, Utrecht
vanaf 01-05-1885     Springweg 79, Utrecht
1899     Springweg 79 huis, Utrecht
Beroepen:
1857     Dienstbaar
1858     Dienstbode
Willemijntje trouwde, 31 jaar oud, op 05-02-1862 in Utrecht met Stephanus Scheerder, 22 jaar oud. Stephanus is geboren op 07-04-1839 in Utrecht, zoon van Willem Scheerder en Adriana Spierenburg. Stephanus is overleden op 10-11-1901 in Utrecht, 62 jaar oud.
Beroep:
van 1862 tot 1890     Mandenmaker
huwelijksakte_hendrik_strik_en_annetje_verweij.jpg
39 Huwelijksakte Hendrik Strik en Annetje Verweij
VII-a Hendrik Strik (afb. 39) is geboren op 27-01-1817 in Werkhoven, zoon van Bernardus Jacobus Strik (zie VI-a) en Anna Maria Hofman. Hendrik is overleden op 10-07-1871 in Haarzuilens, 54 jaar oud.
Adressen:
1842     Vleuten
van 1843 tot 1845     huisnummer 18, Haarzuilens
van 1847 tot 1871     huisnummer 28, Haarzuilens
Beroepen:
1842     Boereknegt
van 1843 tot 1871     Arbeider
1867     Werkman
Militaire dienst:
1836     Nationale Militie.
Uitgeloot.
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 17-11-1842 in Vleuten met Annetje Verweij, 26 jaar oud. Annetje is geboren op 23-09-1816 in Breukelen-Nijenrode, dochter van Johannes Verweij en Aaltje van Wijk. Annetje is overleden op 15-06-1885 in Kockengen, 68 jaar oud.
Adressen:
vanaf 15-12-1874     Woerden
vanaf 31-12-1881     Sprengen 148, Kockengen (Bij haar dochter Aaltje)
Kinderen van Hendrik en Annetje:
bernardus_jacobus_strik_geboorteakte_1843.jpg
40 Geboorteakte Bernardus Jacobus Strik
1 Bernardus Jacobus Strik (afb. 40), geboren op 05-04-1843 in Haarzuilens. Bernardus is overleden op 28-03-1844 in Haarzuilens, 11 maanden oud.
alida_strik_geboorteakte_1844.jpg
41 Geboorteakte Alida Strik
2 Alida (Aaltje) Strik (afb. 41), geboren op 28-03-1844 in Haarzuilens. Aaltje is overleden op 06-11-1917 in Kockengen, 73 jaar oud.
Adressen:
tot 24-11-1859     Loenen
van 24-11-1859 tot 13-12-1860     Wijk B, 40, Woerden
vanaf 13-12-1860     Kockengen
van 16-11-1869 tot 07-09-1871     Wijk 1, nummer 98, Mijdrecht
van 07-09-1871 tot 17-03-1873     Huis nr. 28, Haarzuilens
vanaf 22-03-1873     Spengen 148, Kockengen
vanaf 09-02-1886     Lokhorst 114, Kockengen
Beroep:
1869     Boerenmeid
Vermeld:
1869     Verklaarde niet te kunnen lezen en schrijven
1886     Verklaarde niet te kunnen lezen en schrijven
Aaltje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 19-11-1869 in Mijdrecht met Gijsbertus Broeke, 28 jaar oud. Gijsbertus is geboren op 16-03-1841 in Maarssenbroek, zoon van Dirk Broeke en Hesje Berends. Gijsbertus is overleden op 20-03-1883 in Kockengen, 42 jaar oud.
Beroep:
van 1869 tot 1871     Arbeider
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 05-02-1886 in Kockengen met Cornelis de Langen, 44 jaar oud. Cornelis is geboren op 20-10-1841 in Kockengen, zoon van Jan de Langen en Pietje van Dijk. Cornelis is overleden op 08-04-1904 in Kockengen, 62 jaar oud. Cornelis is weduwnaar van Johanna Wijnbergen (1819-1885), met wie hij trouwde op 08-05-1868 in Kockengen.
3 Bernardus Jacobus Strik, geboren op 31-05-1845 in Haarzuilens. Volgt VIII-a.
johannes_strik_geboorteakte_1847.jpg
42 Geboorteakte Johannes Strik
4 Johannes Strik (afb. 42), geboren op 12-09-1847 in Haarzuilens. Johannes is overleden op 08-04-1867 in Haarzuilens, 19 jaar oud.
Adressen:
van 15-11-1862 tot 08-12-1866     Kockengen
tot 27-11-1862     Haarzuilens
tot 08-12-1864     Kockengen
van 08-12-1864 tot 06-12-1865     Breudijk B 25, Harmelen
vanaf 06-12-1865     Laagnieuwkoop
vanaf 08-12-1866     Harmelen
1867     Huis no. 28, Haarzuilens
5 Gerard (Gerrit) Strik, geboren op 21-03-1850 in Haarzuilens. Volgt VIII-b.
anna_maria_strik_geboorteakte_1852.jpg
43 Geboorteakte Anna Maria Strik
6 Anna Maria Strik (afb. 43), geboren op 06-02-1852 in Haarzuilens. Anna is overleden op 29-09-1852 in Haarzuilens, 7 maanden oud.
anna_maria_strik_geboortake_1854.jpg
44 Geboorteakte Anna Maria Strik
7 Anna Maria Strik (afb. 44), geboren op 18-04-1854 in Haarzuilens. Anna is overleden op 02-09-1854 in Haarzuilens, 4 maanden oud.
anna_maria_strik_geboorteakte_1858.jpg
45 Geboorteakte Anna Maria Strik
8 Anna Maria Strik (afb. 45), geboren op 15-10-1858 in Haarzuilens. Anna is overleden op 27-06-1871 in Haarzuilens, 12 jaar oud.
bernardus_jacobus_geboorteakte_1845.jpg
46 Geboorteakte Bernardus Jacobus Strik
VIII-a Bernardus Jacobus Strik (afb. 46) is geboren op 31-05-1845 in Haarzuilens, zoon van Hendrik Strik (zie VII-a) en Annetje Verweij. Bernardus is overleden op 02-02-1911 in Utrecht, 65 jaar oud.
Adressen:
tot 15-11-1867     Kockengen
vanaf 15-11-1867     Loenen
1883     Langenieuwkoop
tot 07-12-1883     Langenieuwkoop
vanaf 07-12-1883     Haarzuilens
1885     Wijk A, nummer 7, Haarzuilens
Beroep:
van 1883 tot 1911     Arbeider
Militaire dienst:
van 01-05-1865 tot 30-04-1870     Nationale Militie
Notariele akten:
19-03-1891     Beheersnummer: M023
Archief: Notarieel archief Montfoort
Type index: Notariële akten Montfoort, 1891
Inventarisnummer: 1551
Aktenummer: 21

Naam: Bernardus Jacobus Strik
Datum: 19-03-1891
Type akte: boedelinventaris
Inhoud: Beschrijving van de nalatenschap van Maria Kemp, weduwe van Jan Verweij, overleden op 24-01-1891 te Montfoort. De erfgenamen zijn: 1) Willem Kemp, veehouder te Willeskop; 2) Cornelis Kemp, veehouder te Willeskop; 3) Machiel van Zuilen, gehuwd met Adriana Aerts, veehouder te Benschop; 4) Gerarda Maria van Vuuren, weduwe van Philippus Kemp, gehuwd met Jakop van Wijk, smid te Oudewater, als voogdes over haar minderjarige zoon Adrianus Gerardus Kemp; 5) Klaas van Wijk, gehuwd met Cornelia Kemp, arbeider te Oudewater; 6) Cornelis Kemp, daggelder te Woerden; 7) Izaak Willem de Waal, gehuwd met Aartje Kemp, timmerman te Oudewater; 8) Hendrika Kemp, dienstbode te Oudewater; 9) Hendrikus Kemp, arbeider te Rozendaal onder Haastrecht; 10) Gerrit Verweij, werkman te Waddinxveen; 11) Johannes Verweij, arbeider te Moordrecht; 12) Bastiaan Verweij, arbeider te Waddinxveen; 13) Petrus Bouwman, weduwnaar van Gijsje Verweij, arbeider te Haarlemmermeer; 14) Jacobus Oudendijk, gehuwd met Alida Bouwman, arbeider te Haarlemmermeer; 15) Hendricus Hoenderdos, gehuwd met Anthonia Bouwman, arbeider te Haarlemmerliede c.a.; 16) Trijntje Verweij, dienstbode te Rijsenburg; 17) Steven Kleinzoon, schipper te Vinkeveen; 18) Alida Kleinzoon, arbeidster te Vinkeveen; 19) Cornelis de Lange, gehuwd met Aaltje Strik, werkman te Kockengen; 20) Bernardus Jacobus Strik, arbeider te Haarzuilens, en 21) Gerrit Strik, bouwman te Woerden. Ook is aanwezig Adrianus van Velthuizen, zonder beroep te Willeskop, als toeziend voogd over de minderjarige.

Jan Verweij is een oom van de hiergenoemde Strikken.
03-04-1891     Beheersnummer: M023
Archief: Notarieel archief Montfoort
Type index: Notariële akten Montfoort, 1891
Inventarisnummer: 1551
Aktenummer: 27b

Naam: Bernardus Jacobus Strik
Datum: 03-04-1891
Type akte: veiling
Inhoud: Openbare verkoop in het logement Het Vergulde Hoofd te Montfoort van een boerderij met opstallen, erf en grond aan de Hofdijk buiten de Heeswijkerpoort, A246, te Montfoort op verzoek van Cornelis Kemp, veehouder te Willeskop, voor zichzelf en als gemachtigde van de overige erfgenamen van Maria Kemp, weduwe van Jan Verweij. De verkopers zijn 1) Willem Kemp, veehouder te Willeskop; 2) Cornelis Kemp, veehouder te Willeskop; 3) Machiel van Zuilen, gehuwd met Adriana Aerts, veehouder te Benschop; 4) Gerarda Maria van Vuuren, weduwe van Philippus Kemp, gehuwd met Jakop van Wijk, smid te Oudewater, als voogdes over haar minderjarige zoon Adrianus Gerardus Kemp; 5) Klaas van Wijk, gehuwd met Cornelia Kemp, arbeider te Oudewater; 6) Cornelis Kemp, daggelder te Woerden; 7) Izaak Willem de Waal, gehuwd met Aartje Kemp, timmerman te Oudewater; 8) Hendrika Kemp, dienstbode te Oudewater; 9) Hendrikus Kemp, arbeider te Rozendaal onder Haastrecht; 10) Gerrit Verweij, werkman te Waddinxveen; 11) Johannes Verweij, arbeider te Moordrecht; 12) Bastiaan Verweij, arbeider te Waddinxveen; 13) Petrus Bouwman, weduwnaar van Gijsje Verweij, arbeider te Haarlemmermeer; 14) Jacobus Oudendijk, gehuwd met Alida Bouwman, arbeider te Haarlemmermeer; 15) Hendricus Hoenderdos, gehuwd met Anthonia Bouwman, arbeider te Haarlemmerliede c.a.; 16) Trijntje Verweij, dienstbode te Rijsenburg; 17) Steven Kleinzoon, schipper te Vinkeveen; 18) Alida Kleinzoon, arbeidster te Vinkeveen; 19) Cornelis de Lange, gehuwd met Aaltje Strik, werkman te Kockengen; 20) Bernardus Jacobus Strik, arbeider te Haarzuilens, en 21) Gerrit Strik, bouwman te Woerden. Het boerderijtje wordt voor 1175 gulden gekocht door Machiel van Zuilen voornoemd.
Retroacta: 09-11-1860, notaris H.A. Meenderink te Montfoort.
Bernardus trouwde, 38 jaar oud, op 23-11-1883 in Kockengen met Qurena van het Schip, 31 jaar oud. Qurena is geboren op 06-03-1852 in Kockengen, dochter van Johannes van het Schip en Maria Nikke. Qurena is overleden op 29-01-1940 in Kamerik, 87 jaar oud.
Kinderen van Bernardus en Qurena:
kranteartikel_gouden_huwelijk_haak_strik.jpg
47 Kranteartikel gouden huwelijk Haak-Strik
1 Anna Strik (afb. 47), geboren op 20-01-1885 in Haarzuilens. Anna is overleden op 16-02-1963 in Montfoort, 78 jaar oud.
Adres:
vanaf 18-12-1911     Kamerik
Beroep:
1911     Naaister
Anna trouwde, 26 jaar oud, op 24-11-1911 in Haarzuilens met Aalbert (Albert) van den Haak, 25 jaar oud. Albert is geboren op 19-02-1886 in Kamerik, zoon van Willem van den Haak en Johanna Vianen. Albert is overleden op 30-01-1966 in Linschoten, 79 jaar oud.
ll_strik_overlijdensakte_1887.jpg
48 Overlijdensakte Strik
2 Strik (afb. 48), levenloos geboren zoon, geboren op 14-06-1887 in Haarzuilens.
gerard_strik_geboorteakte_1850.jpg
49 Geboorteakte Gerard Strik
VIII-b Gerard (Gerrit) Strik (afb. 49) is geboren op 21-03-1850 in Haarzuilens, zoon van Hendrik Strik (zie VII-a) en Annetje Verweij. Gerrit is overleden op 22-02-1920 in Woerden, 69 jaar oud.
Adressen:
van 27-05-1864 tot 26-11-1864     Zuilen
vanaf 01-03-1865     Zuilen
tot 04-11-1867     Vleuten
vanaf 04-12-1870     Laagnieuwkoop
1883     Harmelen
van 1883 tot 1892     Woerden
1892     Wijk B, nummer 196 h, Woerden
Beroepen:
van 1865 tot 1880     Boerenknecht
1869     Militair
van 1883 tot 1912     Arbeider
van 1884 tot 1892     Winkelier
1891     Werkman
van 1910 tot 1913     Boerenarbeider
1914     Arbeider
Militaire dienst:
1869     Nationale Militie.
Uit hoofde van broederdienst van de dienst vrijgesteld.
Gerrit trouwde, 33 jaar oud, op 24-11-1883 in Wilnis met Pieternella Lemmers, 25 jaar oud. Pieternella is geboren op 31-10-1858 in Woerden, dochter van Willem Lemmers en Wijntje Kooijman. Pieternella is overleden op 22-07-1918 in Woerden, 59 jaar oud.
Beroep:
1883     Dienstbode
Vermeld:
1883     Verklaarde niet te kunnen lezen en schrijven
Kinderen van Gerrit en Pieternella:
anna_strik_geboorteakte_1884.jpg
50 Geboorteakte Anna Strik
1 Anna Strik (afb. 50), geboren op 26-10-1884 in Woerden. Anna is overleden op 14-07-1931 in Woerden, 46 jaar oud.
Adres:
1931     Halvemaanstraat 5, Woerden
Anna trouwde, 26 jaar oud, op 17-11-1910 in Woerden met Wilhelmus Hendrikus van Loon, 37 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 15-11-1873 in Woerden, zoon van Jan Willem van Loon en Adriana Wilhelmina Dekker. Wilhelmus is overleden op 06-06-1932 in Woerden, 58 jaar oud.
Beroep:
van 1910 tot 1931     Kleermaker
wijnanda_strik_geboorteakte_1887.jpg
51 Geboorteakte Wijnanda Strik
2 Wijnanda Strik (afb. 51), geboren op 11-08-1887 in Woerden. Wijnanda is overleden op 24-03-1906 in Woerden, 18 jaar oud.
3 Hendrik Strik, geboren op 22-09-1888 in Woerden. Volgt IX-a.
wilhelmina_maria_strik_geboorteakte_1890.jpg
52 Geboorteakte Wilhelmina Maria Strik
4 Wilhelmina Maria Strik (afb. 52), geboren op 02-02-1890 in Woerden. Wilhelmina is overleden op 11-10-1911 in Woerden, 21 jaar oud.
Beroep:
1911     Dienstbode
bernardus_jacobus_strik_geboorteakte_1891.jpg
53 Geboorteakte Bernardus Jacobus Strik
5 Bernardus Jacobus Strik (afb. 53), geboren op 02-10-1891 in Woerden. Bernardus is overleden op 19-05-1892 in Woerden, 7 maanden oud.
bernardus_jacobus_strik_geboorteakte_15121892.jpg
54 Geboorteakte Bernardus Jacobus Strik
6 Bernardus Jacobus Strik (afb. 54), geboren op 15-12-1892 in Woerden. Bernardus is overleden op 03-02-1893 in Woerden, 1 maand oud.
johanna_strik_overlijdensakte_1918.jpg
55 Overlijdensakte Johanna Strik
7 Johanna Strik (afb. 55), geboren op 29-12-1893 in Woerden. Johanna is overleden op 27-04-1918 in Woerden, 24 jaar oud.
bernardus_jacobus_strik_overlijdensakte_1914.jpg
56 Overlijdensakte Bernardus Jacobus Strik
8 Bernardus Jacobus Strik (afb. 56), geboren op 31-05-1897 in Woerden. Bernardus is overleden op 08-01-1914 in Woerden, 16 jaar oud.
Beroep:
1914     Timmerman
maria_strik_overlijdensakte_1912.jpg
57 Overlijdensakte Maria Strik
9 Maria Strik (afb. 57), geboren op 01-04-1899 in Woerden. Maria is overleden op 16-04-1912 in Woerden, 13 jaar oud.
hendrik_strik_geboorteakte_1888.jpg
58 Geboorteakte Hendrik Strik
IX-a Hendrik Strik (afb. 58) is geboren op 22-09-1888 in Woerden, zoon van Gerard (Gerrit) Strik (zie VIII-b) en Pieternella Lemmers. Hendrik is overleden op 26-01-1914 in Woerden, 25 jaar oud.
Beroep:
1913     Timmerman
Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 22-05-1913 in Woerden met Maria van Zanten, 32 jaar oud. Maria is geboren op 28-06-1880 in Kockengen, dochter van Sijmen van Zanten en Trijntje Vronik. Maria is overleden op 05-05-1960 in Hoogland, 79 jaar oud. Maria trouwde later op 11-09-1918 in Utrecht met Jacobus Cornelis van Vliet (geb. ±1876).
Beroep:
1913     Dienstbode
bevolkingsregister_gerrit_strik_1862_1890.jpg
59 Bevolkingsregister Gerrit Strik 1890-1910
VII-b Gerrit Strik (afb. 59) is geboren op 23-08-1818 in Werkhoven, zoon van Bernardus Jacobus Strik (zie VI-a) en Anna Maria Hofman. Gerrit is overleden op 10-11-1892 in Odijk, 74 jaar oud.
Adressen:
1858     Wijk A, nummer 58, Werkhoven
1859     Wijk A, nummer 49, Odijk
1861     Wijk A, nummer 56b, Odijk
1863     Wijk A, nummer 56, Odijk
1866     Wijk A, nummer 48 bis, Odijk
1867     Wijk A, nummer 48, Odijk
1870     Wijk A, nummer 48, Odijk
1871     Wijk A, nummer 48 bis, Odijk
1886     Odijk
Beroep:
van 1856 tot 1892     Metselaar
Militaire dienst:
1837     Nationale Militie.
Uitgeloot.
Gerrit trouwde, 37 jaar oud, op 23-05-1856 in Werkhoven met Maria de Rooij, 26 jaar oud. Maria is geboren op 31-10-1829 in Langbroek, dochter van Willem de Rooij en Aleida Kronenburg. Maria is overleden op 31-01-1894 in Houten, 64 jaar oud.
Adres:
vanaf 18-11-1892     Houten
Beroepen:
1856     Dienstbode
1858     Winkelierster
Kinderen van Gerrit en Maria:
1 Bernardus Strik, geboren op 13-07-1858 in Werkhoven. Volgt VIII-c.
2 Willem Strik, geboren op 04-12-1859 in Odijk. Volgt VIII-d.
3 Marinus Strik, geboren op 01-09-1861 in Odijk. Volgt VIII-e.
aaltje_strik_geboorteakte_1863.jpg
60 Geboorteakte Aaltje Strik
4 Aaltje Strik (afb. 60), geboren op 01-08-1863 in Odijk. Aaltje is overleden op 24-04-1924 in Haarzuilens, 60 jaar oud.
Adressen:
Wijk A, no 39, Haarzuilens
vanaf 22-11-1880     Houten
Beroep:
1891     Veehoudster
Notariele akten:
21-10-1890     Beheersnummer: W235
Archief: Notarieel archief Harmelen
Type index: Notariële akten Harmelen, 1890
Inventarisnummer: 843
Aktenummer: 2575

Naam: Aaltje Strik
Datum: 21-10-1890
Type akte: boedelinventaris
Inhoud: Beschrijving van de nalatenschap van Adrianus Cornelis Josephus Broekhuijse, overleden op 28-07-1890 te Haarzuilens. De erfgenamen zijn: Aaltje Strik, weduwe van Adrianus Cornelis Josephus Broekhuijse, veehoudster op de boerderij De Veldhoen onder Haarzuilens, voor zichzelf en als voogdes over haar minderjarige dochters Cornelia Maria en Maria Johanna Broekhuijse. Ook is aanwezig Hubertus Adrianus Broekhuijse, veehouder te Haarzuilens, als toeziend voogd over de minderjarigen.
23-09-1891     Beheersnummer: W235
Archief: Notarieel archief Harmelen
Type index: Notariële akten Harmelen, 1891
Inventarisnummer: 845
Aktenummer: 2776

Naam: Aaltje Strik
Datum: 23-09-1891
Type akte: boedelscheiding
Inhoud: Scheiding en verdeling van de nalatenschap van Adrianus Cornelis Josephus Broekhuijse, overleden op 28-07-1890 te Haarzuilens. De erfgenamen zijn: Aaltje Strik, weduwe van Adrianus Cornelis Josephus Broekhuijse, gehuwd met Dirk Verdam, veehouder op de boerderij De Veldhoen onder Haarzuilens, voor zichzelf en als voogdes over haar minderjarige dochters Cornelia Maria en Maria Johanna Broekhuijse. Ook is aanwezig Hubertus Adrianus Broekhuijse, veehouder te Haarzuilens, als toeziend voogd over de minderjarigen.
Retroacta: 21-10-1890, notaris D. Robbemond te Harmelen.
Aaltje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 09-01-1889 in Haarzuilens met Adrianus Cornelis Josephus Broekhuijse, 23 jaar oud. Adrianus is geboren op 21-04-1865 in Haarzuilens, zoon van Hendrik Broekhuijse en Cornelia Mokking. Adrianus is overleden op 28-07-1890 in Haarzuilens, 25 jaar oud.
Beroep:
1889     Veehouder
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 28-05-1891 in Haarzuilens met Theodorus Verdam, 27 jaar oud. Theodorus is geboren op 13-10-1863 in Maarssen, zoon van Adrianus (Arie) Verdam en Maria de Goeij. Theodorus is overleden op 13-06-1933 in Vleuten, 69 jaar oud.
Beroep:
1891     Veehouder
gerarda_strik_geboorteakte_1866.jpg
61 Geboorteakte Gerarda Strik
5 Gerarda Strik (afb. 61), geboren op 25-01-1866 in Odijk. Gerarda is overleden op 08-04-1929 in Utrecht, 63 jaar oud.
Adressen:
vanaf 10-12-1888     Bunnik
van 28-11-1890 tot 01-11-1892     Wijk A, nummer 48, Bunnik
tot 01-11-1892     Bunnik
van 01-11-1892 tot 18-11-1892     Odijk
vanaf 01-11-1892     Houten
tot 05-11-1902     Houten
van 05-11-1902 tot 14-06-1903     Wijk A, no 18, Haarzuilens
vanaf 14-06-1903     Utrecht
tot 31-12-1903     Utrecht
vanaf 31-12-1903     Wijk A, no 18, Haarzuilens
1929     Haarzuilens
Beroep:
Dienstbode
Gerarda trouwde, 26 jaar oud, op 18-11-1892 in Odijk met Johannes (Jan) van Galen, 35 jaar oud. Jan is geboren op 30-01-1857 in Bunnik, zoon van Hendrik van Galen en Johanna de Wit. Jan is overleden op 17-03-1940 in Haarzuilens, 83 jaar oud.
Beroep:
1892     Arbeider
johanna_strik_geboorteakte_1867.jpg
62 Geboorteakte Johanna Strik
6 Johanna Strik (afb. 62), geboren op 09-05-1867 in Odijk. Johanna is overleden op 13-02-1953 in Haarzuilens, 85 jaar oud.
Adressen:
tot 28-11-1890     Wijk A, nummer 48, Bunnik
van 28-11-1890 tot 25-07-1892     Odijk
vanaf 25-07-1892     Haarzuilens
tot 05-?-1902     Laagnieuwkoop
vanaf 26-05-1902     Wijk A, no 28, Haarzuilens
1953     Haarzuilens
Beroep:
Dienstbode
Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 08-06-1894 in Haarzuilens met Pieter van Kuik, 22 jaar oud. Pieter is geboren op 25-04-1872 in Woerden, zoon van Cornelis van Kuik en Jannigje Mulders. Pieter is overleden op 28-05-1940 in Haarzuilens, 68 jaar oud.
Beroep:
1912     Koopman
anna_maria_strik_geboortakte_1870.jpg
63 Geboorteakte Anna Maria Strik
7 Anna Maria Strik (afb. 63), geboren op 15-09-1870 in Odijk. Anna is overleden op 01-03-1871 in Odijk, 5 maanden oud.
anna_maria_strik_geboorteakte_1871.jpg
64 Geboorteakte Anna Maria Strik
8 Anna Maria Strik (afb. 64), geboren op 14-12-1871 in Odijk. Anna is overleden op 19-07-1949 in Laren, 77 jaar oud. Zij is begraven op 23-07-1949 in Laren (St. Janskerkhof).
Adressen:
vanaf 20-11-1889     Bunnik
tot 28-11-1890     Wijk A, nummer 48, Bunnik
vanaf 28-11-1890     Haarzuilens
tot 30-11-1892     Haarzuilens
van 30-11-1892 tot 05-11-1894     Wijk A, nummer 48, Bunnik
vanaf 05-11-1894     Utrecht
tot 23-08-1904     Laagnieuwkoop
vanaf 23-08-1904     Wijk A, no 39, Haarzuilens (Bij haar zus Aaltje)
1949     Laren
Beroep:
1890     Dienstbode
Anna trouwde, 32 jaar oud, op 09-09-1904 in Haarzuilens met Stephanus Verdam, 30 jaar oud. Stephanus is geboren op 22-12-1873 in Haarzuilens, zoon van Adrianus (Arie) Verdam en Maria de Goeij. Stephanus is overleden op 19-01-1960 in Laren, 86 jaar oud.
Beroep:
1904     Veehouder
bernardus_strik_geboorteakte_1858.jpg
65 Geboorteakte Bernardus Strik
VIII-c Bernardus Strik (afb. 65) is geboren op 13-07-1858 in Werkhoven, zoon van Gerrit Strik (zie VII-b) en Maria de Rooij. Bernardus is overleden op 12-12-1942 in Utrecht, 84 jaar oud. Hij is begraven op 15-12-1942 in Utrecht.
Adressen:
1877     Odijk
van 07-11-1879 tot 28-10-1886     Bunnik
van 11-11-1886 tot 11-02-1889     Koningsweg 39h, Utrecht (Het adres heet later Kovelaarspark 27)
van 11-02-1889 tot 1894     Wijk C, nummer 25, Bunnik
tot 05-03-1901     Wijk C, nummer 25, Bunnik
vanaf 26-03-1901     Wijk A, no 13, Haarzuilens
van 1918 tot 1929     Haarzuilens
1942     Utrecht
Beroepen:
1877     Metselaar
1886     Boerenknecht
1887     Werkman
van 1889 tot 1929     Arbeider
1918     Veldarbeider
Vermeld:
van 1886 tot 1916     Verklaarde niet te kunnen lezen en schrijven
Militaire dienst:
van 08-05-1878 tot 07-05-1883     Nationale Militie
Bernardus trouwde, 28 jaar oud, op 28-10-1886 in Bunnik met Allegonda van Leeuwen, 25 jaar oud. Allegonda is geboren op 08-08-1861 in Bunnik, dochter van Arie van Leeuwen en Klaziena Hoogstraten. Allegonda is overleden op 01-02-1933 in Haarzuilens, 71 jaar oud. Zij is begraven op 04-02-1933 in Vleuten.
Adres:
1886     Houten
Beroep:
1886     Dienstbode
Vermeld:
van 1886 tot 1915     Verklaarde niet te kunnen lezen en schrijven
Kinderen van Bernardus en Allegonda:
1 Gerardus Strik, geboren op 01-10-1887 in Utrecht. Volgt IX-b.
clasina_strik_geboorteakte_1889.jpg
66 Geboorteakte Clasina Strik
2 Clasina Strik (afb. 66), geboren op 06-01-1889 in Utrecht. Clasina is overleden op 11-02-1931 in IJsselstein, 42 jaar oud. Zij is begraven op 14-02-1931 in IJsselstein.
Adressen:
van 16-03-1901 tot 04-12-1903     Wijk A, no 13, Haarzuilens
vanaf 04-12-1903     Laagnieuwkoop
tot 26-11-1908     Maarssen
van 26-11-1908 tot 18-02-1909     Wijk A, no 13, Haarzuilens
vanaf 18-02-1909     Laagnieuwkoop
tot 14-12-1909     Ruwiel
vanaf 14-12-1909     Wijk A, no 13, Haarzuilens
Clasina trouwde, 23 jaar oud, op 22-11-1912 in Haarzuilens met Gijsbertus Bouwman, 30 jaar oud. Gijsbertus is geboren op 03-03-1882 in IJsselstein, zoon van Teunis Bouwman en Johanna Steehouwer.
maria_strik_geboorteakte_1890.jpg
67 Geboorteakte Maria Strik
3 Maria Strik (afb. 67), geboren op 14-04-1890 in Bunnik. Maria is overleden op 11-09-1975 in Utrecht, 85 jaar oud. Zij is begraven op 16-09-1975 in Vleuten.
Adressen:
van 26-03-1901 tot 04-04-1903     Wijk A, no 13, Haarzuilens
vanaf 04-04-1903     Maarssen
tot 25-01-1912     Harmelen
van 25-01-1912 tot 17-04-1912     Wijk A, no 13, Haarzuilens
vanaf 17-04-1912     Harmelen
tot 29-07-1913     Harmelen
van 29-07-1913 tot 10-12-1913     Wijk A, no 13, Haarzuilens
vanaf 10-12-1913     Vleuten
tot 27-09-1920     Vleuten
vanaf 27-09-1920     Haarzuilens
Maria trouwde, 23 jaar oud, op 24-10-1913 in Haarzuilens met Hermanus van den Tempel, 25 jaar oud. Hermanus is geboren op 11-03-1888 in Vleuten, zoon van Jan van den Tempel en Adriana van den Bosch.
Beroep:
1920     Arbeider
adriana_strik_geboorteakte_1892.jpg
68 Geboorteakte Adriana Strik
4 Adriana Strik (afb. 68), geboren op 04-11-1892 in Bunnik. Adriana is overleden op 29-12-1945 in Utrecht, 53 jaar oud. Zij is begraven op 02-01-1946 in Utrecht.
Adressen:
van 26-03-1901 tot 11-05-1906     Wijk A, no 13, Haarzuilens
vanaf 11-05-1906     Montfoort
tot 22-11-1915     Kockengen
van 22-11-1915 tot 08-02-1916     Wijk A, no 13, Haarzuilens
vanaf 08-02-1916     Linschoten
Adriana:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 14-01-1916 in Haarzuilens met Karel Vergeer, 31 jaar oud. Karel is geboren op 04-03-1884 in Linschoten, zoon van Gijsbertus Vergeer en Elisabeth Hufner. Karel is overleden op 18-02-1925 in Harmelen, 40 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 13-08-1926 in Harmelen met Petrus Johannes Theodorus de Bruin, 37 jaar oud. Petrus is geboren op 20-11-1888 in Utrecht, zoon van Petrus de Bruin en Anna Maria Johanna Veldhuisen. Petrus is overleden na 1945, minstens 57 jaar oud.
gerrigje_strik_geboorteakte_1894.jpg
69 Geboorteakte Gerrigje Strik
5 Gerrigje Strik (afb. 69), geboren op 17-11-1894 in Bunnik. Gerrigje is overleden op 27-06-1965 in Cothen, 70 jaar oud. Zij is begraven op 30-06-1965 in Cothen (Oude RK).
Adressen:
van 26-03-1901 tot 08-12-1909     Wijk A, no 13, Haarzuilens
vanaf 08-12-1909     Vleuten
tot 06-03-1914     Wijk A, no 13, Haarzuilens
vanaf 06-03-1914     Laagnieuwkoop
Gerrigje trouwde, 28 jaar oud, op 12-10-1923 in Laagnieuwkoop met Johannes Cornelis van Wijk, 33 jaar oud. Johannes is geboren op 20-06-1890 in Cothen, zoon van Johannes van Wijk en Johanna Wilhelmina van der Lee. Johannes is overleden op 07-11-1965 in Cothen, 75 jaar oud. Hij is begraven op 10-11-1965 in Cothen (Oude RK).
gerardus_strik_geboorteake_1887.jpg
70 Geboorteakte Gerardus Strik
IX-b Gerardus Strik (afb. 70) is geboren op 01-10-1887 in Utrecht, zoon van Bernardus Strik (zie VIII-c) en Allegonda van Leeuwen. Gerardus is overleden op 19-10-1929 in Bunnik, 42 jaar oud. Hij is begraven op 23-10-1929 in Bunnik.
Adressen:
tot 25-03-1901     Bunnik
van 25-03-1901 tot 28-11-1904     Haarzuilens (Inwonend bij zijn tante Aaltje)
tot 26-09-1904     Odijk
van 26-09-1904 tot 01-11-1904     Wijk C, nummer 30, Bunnik
vanaf 01-11-1904     Linschoten
vanaf 28-11-1904     Bunnik
van 21-09-1910 tot 02-11-1910     Wijk A, no 13, Haarzuilens
vanaf 21-09-1910     Jutphaas
vanaf 02-11-1910     Bunnik
tot 06-11-1911     Bunnik
van 06-11-1911 tot 17-04-1912     Wijk A, no 13, Haarzuilens
vanaf 17-04-1912     Hekendorp
1929     Groeneweg 102, Bunnik
Beroep:
van 1915 tot 1929     Veldarbeider
Gerardus trouwde, 27 jaar oud, op 12-01-1915 in IJsselstein met Maria Johanna Bouwman, 23 jaar oud. Maria is geboren op 03-09-1891 in IJsselstein, dochter van Teunis Bouwman en Johanna Steehouwer. Maria is overleden op 16-08-1954 in Bunnik, 62 jaar oud.
willem_strik_geboorteakte_1859.jpg
71 Geboorteakte Willem Strik
VIII-d Willem Strik (afb. 71) is geboren op 04-12-1859 in Odijk, zoon van Gerrit Strik (zie VII-b) en Maria de Rooij. Willem is overleden na 1944, minstens 85 jaar oud.
Adressen:
van 1888 tot 1921     Odijk
1889     Wijk A, nummer 48a, Odijk
van 1892 tot 1893     Wijk B, nummer 10, Odijk
van 1894 tot 1909     Wijk A, nummer 10, Odijk
Beroep:
van 1888 tot 1939     Metselaar
Militaire dienst:
Nationale Militie
petronella_van_der_linden_geboorteakte.jpg
72 Geboorteakte Petronella van der Linden
Willem trouwde, 28 jaar oud, op 16-11-1888 in Vleuten met Petronella van der Linden (afb. 72), 26 jaar oud. Petronella is geboren op 19-05-1862 in Hagestein, dochter van Huig van der Linden en Johanna Jansen. Petronella is overleden op 29-03-1944 in Odijk, 81 jaar oud.
Kinderen van Willem en Petronella:
maria_aaltje_strik_geboorteakte_1889.jpg
73 Geboorteakte Maria Aaltje Strik
1 Maria Aaltje Strik (afb. 73), geboren op 19-09-1889 in Odijk. Maria trouwde, 34 jaar oud, op 02-05-1924 in Odijk met Fredericus Antonius Beemer, 34 jaar oud. Fredericus is geboren op 18-02-1890 in Houten, zoon van Fredericus Beemer en Elisabeth Antonia Bosman.
ll_strik_overlijdensakte_1891.jpg
74 Overlijdensakte Strik
2 Strik (afb. 74), levenloos geboren zoon, geboren op 10-02-1891 in Odijk.
johanna_strik_geboorteakte_1892.jpg
75 Geboorteakte Johanna Strik
3 Johanna Strik (afb. 75), geboren op 22-02-1892 in Odijk. Johanna is overleden op 09-04-1909 in Odijk, 17 jaar oud. Johanna bleef ongehuwd.
Adressen:
van 14-01-1907 tot 07-04-1909     Bunnik
vanaf 07-04-1909     Wijk A, nummer 11, Odijk
Beroep:
1907     Dienstbode
gerarda_strik_geboorteakte_1893.jpg
76 Geboorteakte Gerarda Strik
4 Gerarda Strik (afb. 76), geboren op 05-06-1893 in Odijk. Gerarda is overleden op 28-04-1939 in Stoutenburg, 45 jaar oud.
huiberta_strik_geboorteakte_1894.jpg
77 Geboorteakte Huiberta Strik
5 Huiberta Strik (afb. 77), geboren op 13-08-1894 in Odijk. Huiberta is overleden op 10-06-1960 in Bunnik, 65 jaar oud. Zij is begraven in Bunnik.
Adres:
vanaf 23-05-1907     Werkhoven
Beroep:
1907     Dienstbode
Huiberta trouwde, 26 jaar oud, op 28-01-1921 in Odijk met Theodorus Veenbrink, 35 jaar oud. Theodorus is geboren op 03-05-1885 in Bunnik, zoon van Hermanus Veenbrink en Cornelia Goes. Theodorus is overleden op 10-09-1960 in Bunnik, 75 jaar oud. Hij is begraven in Bunnik.
Beroep:
1921     Opperman
ll_strik_overlijdensakte_1896.jpg
78 Overlijdensakte Strik
6 Strik (afb. 78), levenloos geboren zoon, geboren op 19-03-1896 in Odijk.
7 Gerrit Strik, geboren op 25-02-1897 in Odijk. Volgt IX-c.
8 Johannes Strik, geboren op 14-02-1899 in Odijk. Volgt IX-d.
gerrit_strik_geboorteakte_1897.jpg
79 Geboorteakte Gerrit Strik
IX-c Gerrit Strik (afb. 79) is geboren op 25-02-1897 in Odijk, zoon van Willem Strik (zie VIII-d) en Petronella van der Linden.
Beroep:
1921     Metselaar
Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op 10-01-1930 in Odijk met Maria Edelbroek, 34 jaar oud. Maria is geboren op 09-08-1895 in Odijk, dochter van Steven Edelbroek en Maria van Dort. Maria is overleden op 01-02-1984 in Bunnik, 88 jaar oud.
johannes_strik_geboorteakte_1899.jpg
80 Geboorteakte Johannes Strik
IX-d Johannes Strik (afb. 80) is geboren op 14-02-1899 in Odijk, zoon van Willem Strik (zie VIII-d) en Petronella van der Linden.
Beroep:
1922     Metselaar
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1922 in Odijk met Cornelia de Bouter, 26 jaar oud. Cornelia is geboren op 13-02-1896 in Rotterdam, dochter van Cornelis de Bouter en Aaltje Riedeman.
marinus_strik_geboortakte_1861.jpg
81 Geboorteakte Marinus Strik
VIII-e Marinus Strik (afb. 81) is geboren op 01-09-1861 in Odijk, zoon van Gerrit Strik (zie VII-b) en Maria de Rooij. Marinus is overleden op 20-03-1898 in Odijk, 36 jaar oud.
Adressen:
1887     Wijk A, nummer 24b, Odijk
1889     Wijk A, nummer 65b, Odijk
van 1890 tot 1897     Wijk A, nummer 20, Odijk
1898     Odijk
Beroepen:
1886     Werkman
van 1887 tot 1898     Arbeider
Militaire dienst:
1880     Nationale Militie.
Uit hoofde van broederdienst vrijgesteld.
jannigje_oostveen_bevolkingsregister_bunnik_1890_1910.jpg
82 Jannigje Oostveen bevolkingsregister Bunnik 1890-1910
Marinus trouwde, 25 jaar oud, op 18-11-1886 in Rietveld met Jannigje Oostveen (afb. 82), 29 jaar oud. Jannigje is geboren op 12-02-1857 in Barwoutswaarder, dochter van Jacobus Oostveen en Johanna de Jong. Jannigje is overleden op 23-01-1909 in Bunnik, 51 jaar oud.
Adres:
vanaf 17-08-1900     Wijk C, nummer 6, Bunnik
Kinderen van Marinus en Jannigje:
gerrit_strik_geboorteakte_1887.jpg
83 Geboorteakte Gerrit Strik
1 Gerrit Strik (afb. 83), geboren op 06-12-1887 in Odijk. Gerrit is overleden op 01-03-1908 in Bunnik, 20 jaar oud. Gerrit bleef ongehuwd.
Adressen:
van 17-08-1900 tot 09-11-1900     Wijk C nummer 6, Bunnik
vanaf 09-11-1900     Werkhoven
van 19-11-1900 tot 05-11-1901     Wijk B no 21 (later 20), Werkhoven
vanaf 05-11-1901     Odijk
tot 12-12-1907     Linschoten
vanaf 12-12-1907     Bunnik
1908     Wijk C nummer 6, Bunnik
Beroepen:
van 28-11-1901 tot 31-10-1902     Landbouwer
1908     Boerenknecht
johanna_strik_geboorteakte_1889.jpg
84 Geboorteakte Johanna Strik
2 Johanna Strik (afb. 84), geboren op 31-01-1889 in Odijk. Johanna is overleden op 17-09-1914 in Utrecht, 25 jaar oud. Johanna bleef ongehuwd.
Adressen:
van 07-08-1900 tot 19-12-1906     Wijk C nummer 6, Bunnik
vanaf 19-12-1906     Harmelen
tot 05-12-1907     Harmelen
van 05-12-1907 tot 07-04-1908     Wijk D, no. 3, Bunnik
vanaf 07-04-1908     Linschoten
tot 03-12-1909     Maartensdijk
vanaf 03-12-1909     Wijk C nummer 6, Bunnik
1914     Bunnik
Beroep:
1909     Dienstbode
maria_strik_geboorteakte_18041890.jpg
85 Geboorteakte Maria Strik
3 Maria Strik (afb. 85), geboren op 18-04-1890 in Odijk. Maria is overleden op 13-02-1955 in Maartensdijk, 64 jaar oud.
Adressen:
vanaf 17-08-1900     Wijk C nummer 6, Bunnik
tot 04-11-1904     Wijk C, nummer 27, Bunnik
vanaf 04-11-1904     Houten
1955     Maartensdijk
Beroep:
1914     Dienstbode
Maria trouwde, 24 jaar oud, op 11-11-1914 in Maartensdijk met Gijsbert Ruijsestein, 46 jaar oud. Gijsbert is geboren op 08-10-1868 in Maartensdijk, zoon van Cornelis Ruijsestein en Elisabeth van Rooijen. Gijsbert is overleden op 24-12-1940 in Maartensdijk, 72 jaar oud.
Beroep:
1914     Veehouder
jacoba_strik_geboorteakte_1891.jpg
86 Geboorteakte Jacoba Strik
4 Jacoba Strik (afb. 86), geboren op 27-08-1891 in Odijk. Jacoba is overleden op 25-04-1896 in Odijk, 4 jaar oud.
aaltje_strik_geboorteakte_1892.jpg
87 Geboorteakte Aaltje Strik
5 Aaltje Strik (afb. 87), geboren op 01-10-1892 in Odijk. Aaltje is overleden op 18-08-1893 in Odijk, 10 maanden oud.
antonius_strik_geboorteakte_1893.jpg
88 Geboorteakte Antonius Strik
6 Antonius Strik (afb. 88), geboren op 30-12-1893 in Odijk. Antonius is overleden op 09-02-1918 in Utrecht, 24 jaar oud. Antonius bleef ongehuwd.
Adressen:
vanaf 17-08-1900     Wijk C nummer 6, Bunnik
1918     Bunnik
Beroep:
1918     Koetsier
7 Jacobus Strik, geboren op 19-05-1897 in Odijk. Volgt IX-e.
jacobus_strik_geboorteakte_1897.jpg
89 Geboorteakte Jacobus Strik
IX-e Jacobus Strik (afb. 89) is geboren op 19-05-1897 in Odijk, zoon van Marinus Strik (zie VIII-e) en Jannigje Oostveen.
Adressen:
van 17-08-1900 tot 17-11-1909     Wijk C nummer 6, Bunnik
vanaf 17-11-1909     Odijk
Beroep:
van 1917 tot 1919     Boerenarbeider
Jacobus:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 09-11-1917 in Vreeland met Anthonia Margeretha Scheepmaker, 23 jaar oud. Anthonia is geboren op 24-08-1894 in Nederhorst den Berg, dochter van Johannes Scheepmaker en Lijsje van Huissen. Anthonia is overleden op 10-11-1918 in Vreeland, 24 jaar oud.
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 31-10-1919 in Vreeland met Elisabeth Theodora Scheepmaker, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Elisabeth: Bij KB dd.9.8.1919 dispensatie van verbod in art.88 sub 1 v.h.Burg.Wetb. (bron: Genlias), dit artikel verbood huwelijken tussen bepaalde familieleden, maar ook tussen schoonzus en zwager
Elisabeth is geboren op 30-04-1888 in Nederhorst den Berg, dochter van Johannes Scheepmaker en Lijsje van Huissen.
Kinderen van Jacobus en Elisabeth:
1 Janny Strik. Janny is overleden op 18-06-1993 (oorzaak: Auto-ongeluk). Janny trouwde met Jot Bouma. Jot is geboren omstreeks 1915. Jot is overleden op 06-02-2000 in Maarssen, ongeveer 85 jaar oud.
2 Rie Strik. Rie trouwde met Jaap van der Laan.
3 Bep Strik. Bep is overleden vóór 2001. Bep trouwde met Dries Rijnders.
4 Wim Strik. Volgt X-a.
5 Johannes Anthonius (Jan) Strik, geboren op 02-04-1922 in Utrecht. Volgt X-b.
6 Gerard (Gert) Strik, geboren op 19-05-1926 in Loenersloot. Volgt X-c.
7 Theodorus Anthonius (Theo) Strik, geboren op 31-08-1928. Theo is overleden op 24-07-2001, 72 jaar oud.
8 Anthonia M (Tonia) Strik. Tonia trouwde met Jan Moerkens.
X-a Wim Strik, zoon van Jacobus Strik (zie IX-e) en Elisabeth Theodora Scheepmaker. Wim trouwde met Miep.
Kinderen van Wim en Miep:
1 Elle-An Strik.
2 Jan Willem Strik.
3 Jeffrey Strik.
X-b Johannes Anthonius (Jan) Strik is geboren op 02-04-1922 in Utrecht, zoon van Jacobus Strik (zie IX-e) en Elisabeth Theodora Scheepmaker. Jan is overleden op 04-01-1999 in Nederhorst den Berg, 76 jaar oud. Jan trouwde, 20 jaar oud, op 05-02-1943 met Alida Vlug, 20 jaar oud. Alida is geboren op 06-08-1922 in Nederhorst den Berg, dochter van Huibert Vlug en Margaretha Vossepoel. Alida is overleden op 05-02-1991, 68 jaar oud.
Kinderen van Jan en Alida:
1 Elisabeth Theodora (Bep) Strik. Bep trouwde met Arie (Aart) Steenbeek.
2 Huibert Jan (Huib) Strik. Volgt XI-a.
3 Jacobus Gerardus (Koos) Strik. Volgt XI-b.
4 Margaretha Alida (Marga) Strik. Marga trouwde met Hendrikus (Henk) van der Valk.
XI-a Huibert Jan (Huib) Strik, zoon van Johannes Anthonius (Jan) Strik (zie X-b) en Alida Vlug. Huib trouwde met Jannigje (Janny) Stoker.
Kinderen van Huib en Janny:
1 Magdalena Alida Jeanette (Jolanda) Strik. Jolanda trouwde met Anco Kleyer.
2 Johannes Anthonius (John) Strik. Volgt XII-a.
3 Denise Geertruida Elisabeth (Denise) Strik.
XII-a Johannes Anthonius (John) Strik, zoon van Huibert Jan (Huib) Strik (zie XI-a) en Jannigje (Janny) Stoker. John trouwde met Irene Wilhelmina Elisabeth (Irene) Lokkart.
Kinderen van John en Irene:
1 Martijn Hubertus Johannes (Martijn) Strik.
2 Robin Diederick Cornelis Strik.
XI-b Jacobus Gerardus (Koos) Strik, zoon van Johannes Anthonius (Jan) Strik (zie X-b) en Alida Vlug. Koos trouwde met L.A.M (Lucy) van Bodegraven.
Kinderen van Koos en Lucy:
1 Jody Strik.
2 Lesley Strik.
gert_strik_rouwkaart_2009.jpg
90 Rouwkaart Gert Strik
X-c Gerard (Gert) Strik (afb. 90) is geboren op 19-05-1926 in Loenersloot, zoon van Jacobus Strik (zie IX-e) en Elisabeth Theodora Scheepmaker. Gert is overleden op 16-03-2009 in Hilversum, 82 jaar oud. Gert trouwde met Alie Theebe.
Kinderen van Gert en Alie:
1 Dolf Strik.
2 Elisabeth Theodora (Ellie) Strik.
3 Monique (Monica) Strik.
graf_jacobus_strik.jpg
91 Graf van Jacobus Strik op R.K. begraafplaats in Werkhoven
VII-c Jacobus Strik (afb. 91) is geboren op 27-02-1825 in Werkhoven, zoon van Bernardus Jacobus Strik (zie VI-a) en Anna Maria Hofman. Jacobus is overleden op 18-03-1914 in Werkhoven, 89 jaar oud. Hij is begraven in Werkhoven (R.K. Begraafplaats).
Adressen:
van 1855 tot 1858     Wijk A, nummer 66, Werkhoven
van 1890 tot 1914     Wijk A, nummer 111, Werkhoven
Beroepen:
van 1849 tot 1890     Schipper
van 1854 tot 1858     Metselaarsknecht
van 1855 tot 1910     Metselaar
Keuring militaire dienst:
Nationale Militie
Signalement:
Lengte: 1 El 6 Pm 8 Dm 5 St.
Aangezigt: Ovaal
Voorhoofd: Hoog
Oogen: Blauw
Neus: Spits
Mond: Ordinair
Kin: Spits
Haar en wenkbrauwen: Bruin
Merkbare teekenen: geen
Militaire dienst:
1844     Uitgeloot.
Jacobus:
johanna_schipper_geboorteakte_1827.jpg
92 Geboorteakte Johanna Schipper
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 06-06-1849 in Werkhoven met Johanna Schipper (afb. 92), 22 jaar oud. Johanna is geboren op 11-05-1827 in Werkhoven, dochter van Jan Schippers en Antonia Engbrink. Johanna is overleden op 21-01-1858 in Werkhoven, 30 jaar oud.
Vermeld:
1849     Verklaarde niet te kunnen lezen en schrijven
Alias familienaam:
1858     Schippers
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 23-07-1858 in Werkhoven met Judith van Buuren, 46 jaar oud. Judith is geboren in Honswijk, Tull en ’t Waal, dochter van Gerrit van Buuren en Neeltje Zwambag. Zij is gedoopt op 24-12-1811 in Schalkwijk. Judith is overleden op 09-10-1892 in Werkhoven, 80 jaar oud.
Vermeld:
1858     Verklaard niet te kunnen schrijven
Kinderen van Jacobus en Johanna:
1 Bernardus Strik, geboren op 29-09-1850 in Werkhoven. Volgt VIII-f.
antonia_strik_geboorteakte_1852.jpg
93 Geboorteakte Antonia Strik
2 Antonia Strik (afb. 93), geboren op 04-01-1852 in Werkhoven. Antonia is overleden op 08-10-1936 in Bunnik, 84 jaar oud.
Adressen:
tot 03-04-1879     Werkhoven
vanaf 03-04-1879     Jutphaas
tot 05-11-1879     Jutphaas
vanaf 05-11-1879     Houten (Bij Jan Sturkenboom)
tot 02-11-1882     Houten
van 02-11-1882 tot 02-02-1884     Werkhoven
vanaf 02-02-1884     Veldhuizen
tot 18-12-1884     Bunnik
van 18-12-1884 tot 15-06-1888     Werkhoven
vanaf 15-06-1888     Houten
Beroep:
van 1882 tot 1888     Boerenmeid
Antonia trouwde, 36 jaar oud, op 15-06-1888 in Werkhoven met Hendrik van Es, 40 jaar oud. Hendrik is geboren op 06-08-1847 in Houten, zoon van Cornelis van Es en Allegonda Pauw. Hendrik is overleden op 29-07-1937 in Bunnik, 89 jaar oud.
3 Jan Strik, geboren op 14-03-1853 in Werkhoven. Volgt VIII-g.
ll_strik_overlijdensakte_1853.jpg
94 Overlijdensakte Strik
4 Strik (afb. 94), levenloos geboren dochter, geboren op 25-06-1854 in Werkhoven.
5 Gerardus (Gerrit) Strik, geboren op 20-06-1855 in Werkhoven. Volgt VIII-h.
ll_strik_overlijdensakte_1856.jpg
95 Overlijdensakte Strik
6 Strik (afb. 95), levenloos geboren zoon, geboren op 19-10-1856 in Werkhoven.
martinus_strik_geboorteakte_1858.jpg
96 Geboorteakte Martinus Strik
7 Martinus Strik (afb. 96), geboren op 11-01-1858 in Werkhoven. Martinus is overleden op 30-08-1858 in Werkhoven, 7 maanden oud.
graf_bernardus_strik_cornelia_smorenburg.jpg
97 Graf Bernardus Strik en Cornelia Smorenburg op R.K. begraafplaats te Werkhoven
VIII-f Bernardus Strik (afb. 97) is geboren op 29-09-1850 in Werkhoven, zoon van Jacobus Strik (zie VII-c) en Johanna Schipper. Bernardus is overleden op 27-09-1926 in Montfoort, 75 jaar oud. Hij is begraven op 30-09-1926 in Werkhoven.
Adres:
van 1893 tot 1914     Werkhoven
Beroep:
van 1888 tot 1919     Metselaar
Bernardus trouwde, 42 jaar oud, op 11-01-1893 in Houten met Cornelia Smoorenburg, 32 jaar oud. Cornelia is geboren op 12-09-1860 in Wijk bij Duurstede, dochter van Godfridus Smoorenburg en Hendrica de Rooij. Cornelia is overleden op 31-05-1919 in Werkhoven, 58 jaar oud. Zij is begraven in Werkhoven.
jan_strik_geboorteakte_1853.jpg
98 Geboorteakte Jan Strik
VIII-g Jan Strik (afb. 98) is geboren op 14-03-1853 in Werkhoven, zoon van Jacobus Strik (zie VII-c) en Johanna Schipper. Jan is overleden op 14-06-1922 in Werkhoven, 69 jaar oud.
Adressen:
tot 16-08-1877     Werkhoven
vanaf 16-08-1877     Bunnik
tot 18-01-1879     Bunnik
vanaf 18-01-1879     Wijk A, nummer 40b, Werkhoven
1880     Wijk A, nummer 44a, Werkhoven
1882     Wijk A, nummer 35b, Werkhoven
van 1883 tot 1887     Wijk A, nummer 68e, Werkhoven
van 1889 tot 1892     Wijk A, nummer 50, Werkhoven
1894     Wijk A, nummer 114, Werkhoven
1922     Wijk A, nummer 61, Werkhoven
Beroep:
van 1877 tot 1916     Metselaar
Militaire dienst:
1873     Nationale Militie.
Vrijgesteld van dienst wegens lichaamsgebrek No. 163b.
N°. 163. * b. geheele verduistering van het linker hoornvlies, waarbij de gezigtsscherpte zoodanig afgenomen is, dat er niet meer dan lichtontwaring is overgebleven.)
Jan:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 07-08-1877 in Vinkeveen en Waverveen met Elisabeth Kok, 25 jaar oud. Elisabeth is geboren op 31-12-1851 in Vinkeveen, dochter van Dirk Kok en Christina (Stijntje) van ’t Lagerhuis. Elisabeth is overleden op 28-03-1887 in Werkhoven, 35 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 23-11-1888 in Werkhoven met Anthonia Meijntjes, 36 jaar oud. Anthonia is geboren op 15-11-1852 in Werkhoven, dochter van Cornelis Meijntjes en Gijsje Vernooij. Anthonia is overleden op 22-11-1895 in Werkhoven, 43 jaar oud.
Beroep:
Boerenmeid
Vermeld:
(Anthonia Meijntjes staat vanaf februari 1873 ingeschreven in de gemeente Schalkwijk; ze is in dienst bij landbouwer Willem Terwey, wonend in wijk B numero 7.)
(Op 25 december 1875 wordt op dit adres "buiten huwelijk" Cornelis geboren; de geboorte wordt op 27 december bij de Burgerlijke Stand aangegeven door "Genees- Heel en Verloskundige" Willem Nuijens: actenummer 39. In het doopboek van de RK Parochie Schalkwijk staat vermeld: op 25 december gedoopt: Cornelius Illegitimus, parentum Anthonia Mijntjes, partinorum Cornelius Mijntjes.
Op 1 januari 1876 vertrekt Anthonia met zoon Cornelis naar haar geboortedorp Werkhoven. Anthonia gaat als boerenmeid in Bunnik, Utrecht en Kockengen werken. Cornelis woont bij zijn grootouders Kornelis Mandjes en Gijsje Vernooij. Op 4 augustus 1878 wordt geboren Theodora Meijntjes, dochter van Anthonia Meijntjes; actenummer 1466 d.d. 5 augustus 1878. Op 4 februari 1884 wordt geboren Antonius Mantjes, zoon van Antonia Mantjes. Antonius overlijdt als hij vijftien dagen oud is (actenummer 343 dd 21 februari 1884.)
Alias familienaam:
Mantjes
Mandjes
(3) trouwde, 43 jaar oud, op 15-10-1896 in Bunnik met Antonia van Zal, 60 jaar oud. Antonia is geboren op 09-09-1836 in Houten, dochter van Jan van Zal en Jannigje Hoogbergen. Antonia is overleden op 23-02-1901 in Werkhoven, 64 jaar oud.
Kinderen van Jan en Elisabeth:
1 Jacobus Strik, geboren op 10-01-1880 in Werkhoven. Volgt IX-f.
2 Theodorus Strik, geboren op 03-10-1882 in Werkhoven. Volgt IX-g.
johanna_strik_geboorteakte_1883.jpg
99 Geboorteakte Johanna Strik
3 Johanna (Ant) Strik (afb. 99), geboren op 03-12-1883 in Werkhoven. Ant is overleden op 23-10-1950 in Bunnik, 66 jaar oud. Zij is begraven in Bunnik.
Adressen:
tot 06-04-1901     Utrecht
vanaf 06-04-1901     Werkhoven
Ant trouwde, 26 jaar oud, op 23-09-1910 in Werkhoven met Johannes Hendrikus van de Kant, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 24-09-1884 in Wijk bij Duurstede, zoon van Johannes Jacobus Ferdinandus van de Kant en Hendrica Broekhuizen. Johannes is overleden op 01-11-1965, 81 jaar oud. Hij is begraven in Bunnik.
Beroep:
1910     Klompenmaker
christina_strik_geboorteakte_1886.jpg
100 Geboorteakte Christina Strik
4 Christina (Christien) Strik (afb. 100), geboren op 28-01-1886 in Werkhoven. Christien is overleden op 11-06-1964 in Breda, 78 jaar oud.
Adressen:
tot 04-08-1891     Wijk A, nummer 111, Werkhoven
vanaf 04-08-1891     Houten
Christien trouwde, 28 jaar oud, op 13-01-1915 in Houten met Martinus Lambertus Maria van Rooij, 27 jaar oud. Martinus is geboren op 06-12-1887 in ’s-Hertogenbosch, zoon van Theodorus van Rooij en Jacoba Pasnagel.
elizabeth_strik_geboorteakte_1887.jpg
101 Geboorteakte Elizabeth Strik
5 Elizabeth (Bet) Strik (afb. 101), geboren op 21-03-1887 in Werkhoven. Bet is overleden op 18-06-1956 in Boskoop, 69 jaar oud. Zij is begraven op 21-06-1956 in Boskoop. Bet trouwde, 28 jaar oud, op 16-07-1915 in Werkhoven met Petrus (Pieter) Zevenhoven, 44 jaar oud. Pieter is geboren op 03-04-1871 in Ter Aar, zoon van Johannes Zevenhoven en Neeltje de Zanger. Pieter is overleden op 28-10-1942 in Gouda, 71 jaar oud.
Kinderen van Jan en Anthonia:
6 Theodorus (Dirk) Strik, geboren op 28-10-1889 in Werkhoven. Volgt IX-h.
gijsberta_strik_geboorteakte_1892.jpg
102 Geboorteakte Gijsberta Strik
7 Gijsberta (Gijsje) Strik (afb. 102), geboren op 04-05-1892 in Werkhoven. Gijsje is overleden op 27-07-1940 in Schalkwijk, 48 jaar oud.
Beroep:
1916     Dienstbode
Gijsje trouwde, 24 jaar oud, op 10-11-1916 in Werkhoven met Johannes Hopman, 31 jaar oud. Johannes is geboren op 10-04-1885 in Werkhoven, zoon van Willem Hopman en Johanna Klink. Johannes is overleden op 01-04-1964 in Werkhoven, 78 jaar oud.
Beroep:
van 1916 tot 1940     Smid
bernardus_strik_geboorteakte_1894.jpg
103 Geboorteakte Bernardus Strik
8 Bernardus Strik (afb. 103), geboren op 23-05-1894 in Werkhoven. Bernardus is overleden op 25-05-1894 in Werkhoven, 2 dagen oud.
ll_strik_overlijdensakte_1895.jpg
104 Overlijdensakte Strik
9 Strik (afb. 104), levenloos geboren dochter, geboren op 05-06-1895 in Werkhoven.
jacobus_strik_geboorteakte_1880.jpg
105 Geboorteakte Jacobus Strik
IX-f Jacobus Strik (afb. 105) is geboren op 10-01-1880 in Werkhoven, zoon van Jan Strik (zie VIII-g) en Elisabeth Kok. Jacobus is overleden op 04-05-1966 in Utrecht, 86 jaar oud. Hij is begraven in Werkhoven.
Beroep:
van 1912 tot 1922     Metselaar
Jacobus trouwde, 32 jaar oud, op 01-11-1912 in Houten met Geertruida Geurts, 28 jaar oud. Geertruida is geboren op 28-10-1884 in Houten, dochter van Willem Geurts en Grietje Bakkers. Geertruida is overleden op 13-12-1959 in Utrecht, 75 jaar oud. Zij is begraven in Werkhoven.
Kinderen van Jacobus en Geertruida:
1 Johannes Wilhelmus (Jan) Strik, geboren op 15-10-1913 in Werkhoven. Jan is overleden vóór 2001, ten hoogste 88 jaar oud.
Beroep:
Smid
2 Margaretha Johanna (Greet) Strik, geboren op 10-03-1915 in Werkhoven. Greet is overleden vóór 2001, ten hoogste 86 jaar oud. Greet trouwde, 26 jaar oud, op 19-09-1941 in Cothen met Hendrikus Wilhelmus Scherpenzeel, ongeveer 24 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1917 in Cothen, zoon van Thomas Hendrikus Scherpenzeel en Gerarda Hendrika van de Leemkolk. Hendrikus is overleden.
3 Elisabeth (Bet) Strik, geboren op 05-01-1917 in Werkhoven. Bet is overleden. Bet trouwde, 26 jaar oud, op 03-04-1943 in Werkhoven met J. Witjes.
4 Wilhelmina (Mien) Strik, geboren op 25-05-1920 in Werkhoven. Mien is overleden.
5 Johanna Strik, geboren omstreeks 1922. Johanna is overleden op 04-01-1922 in Werkhoven, ongeveer een jaar oud.
6 Johanna Maria (Annie) Strik, geboren op 06-04-1923 in Werkhoven. Annie is overleden.
7 Jacobus Theodorus (Ko) Strik. Volgt X-d.
X-d Jacobus Theodorus (Ko) Strik, zoon van Jacobus Strik (zie IX-f) en Geertruida Geurts. Ko trouwde met C. Knoop.
theodorus_strik_geboorteakte_1882.jpg
106 Geboorteakte Theodorus Strik
IX-g Theodorus Strik (afb. 106) is geboren op 03-10-1882 in Werkhoven, zoon van Jan Strik (zie VIII-g) en Elisabeth Kok. Theodorus is overleden op 17-04-1922 in Utrecht, 39 jaar oud.
Adres:
vanaf 28-04-1909     Jutphaas
Beroep:
van 1910 tot 1922     Metselaar
Theodorus trouwde, 28 jaar oud, op 06-07-1911 in Breukelen-St Pieters met Elisabeth de Klein, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Elisabeth: Getrouwd door msgr Ariëns.
Elisabeth is geboren op 24-07-1888 in Werkhoven, dochter van Johannes Bartholomeus de Klein en Anthonia van Hattum. Elisabeth is overleden op 28-02-1957 in Werkhoven, 68 jaar oud.
Kinderen van Theodorus en Elisabeth:
1 Elisabeth Antonia (Beth) Strik, geboren op 17-07-1912 in Werkhoven. Beth is overleden op 11-09-2005 in Bunnik, 93 jaar oud. Zij is begraven op 15-09-2005 in Werkhoven. Beth trouwde, 25 jaar oud, op 29-04-1938 in Werkhoven met Michiel Johannes (Chiel) Hijman, 28 jaar oud. Chiel is geboren op 19-04-1910 in Werkhoven, zoon van Johannes Jacobus Joseph (Jan) Hijman en Adriana Maria Versteeg. Chiel is overleden op 26-01-1986 in Werkhoven, 75 jaar oud.
2 Antonia (Tonia) Strik, geboren op 06-10-1913 in Werkhoven. Tonia is overleden op 21-12-2006 in Bunnik, 93 jaar oud. Zij is begraven op 28-12-2006 in Bunnik. Tonia trouwde, 24 jaar oud, op 22-10-1937 in Werkhoven met Martinus Johannes (Ton) Edelbroek, 26 jaar oud. Ton is geboren op 16-09-1911 in Schalkwijk. Ton is overleden op 17-12-1982 in Bunnik, 71 jaar oud.
Beroep:
Arbeider fruitteelt, kolensjouwer, magazijnbaas
3 Johanna Strik, geboren op 27-09-1914 in Werkhoven. Johanna is overleden op 12-12-1914 in Werkhoven, 2 maanden oud.
4 Johannes Bartholomeus (Joop) Strik, geboren op 24-09-1915 in Werkhoven. Volgt X-e.
5 Johanna (Annie) Strik, geboren op 08-06-1918 in Werkhoven. Annie is overleden op 29-04-2007 in Velp, 88 jaar oud. Zij is begraven op 04-05-2007 in Arnhem.
Vermeld:
Zuster Alphonsis (Ingetreden 25 oktober 1939 te Tilburg. Eeuwige professie 13 mei 1944. Was 63 jaar lid van de congregatie van de Zusters van Liefde.)
6 Michaël (Chiel) Strik, geboren op 16-08-1919 in Werkhoven. Volgt X-f.
theodora.2.strik.jpg
107
7 Theodora (Door) Strik (afb. 107), geboren op 13-09-1920 in Werkhoven. Door is overleden op 02-08-2008 in Amsterdam, 87 jaar oud. Zij is begraven op 07-08-2008 in Amsterdam (St. Barbara).
Beroep:
Kraamverzorgster
johannes_jacobus.0.lindeman.jpg
108
Door trouwde, 40 jaar oud, op 07-02-1961 in Werkhoven met Johannes Jacobus (Jan) Lindeman (afb. 108), 54 jaar oud. Jan is geboren op 16-07-1906 in Amsterdam, zoon van Johannes Lindeman en Jacoba Hendrica van der Bijl. Jan is overleden op 20-08-1986 in Amsterdam, 80 jaar oud.
Beroep:
Persfotograaf
8 Johannes (Jan) Strik. Volgt X-g.
X-e Johannes Bartholomeus (Joop) Strik is geboren op 24-09-1915 in Werkhoven, zoon van Theodorus Strik (zie IX-g) en Elisabeth de Klein. Joop is overleden op 14-08-2008 in Lesmurdie (Australië), 92 jaar oud. Hij is begraven op 19-08-2008 in Lesmurdie (Australië). Joop trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1944 met Gerarda van der Veer, 25 of 26 jaar oud. Gerarda is geboren op 13-08-1918, dochter van Adrianus (Arie) van der Veer en Helena Regina Nieuwenhoven. Gerarda is overleden op 21-10-1987 in Perth (Australië), 69 jaar oud.
Kinderen van Joop en Gerarda:
1 Theodorus Strik, geboren op 22-02-1945 in Zeist. Theodorus is overleden op 29-10-1946 in Zeist, 1 jaar oud.
2 Adrianus (Adrian) Strik. Volgt XI-c.
3 Elizabeth Maria (Ellie) Strik. Ellie trouwde met David William Hayes. David is een zoon van James Patrick Hayes en Rhoda Margaret Roberts.
4 Helena Gerarda (Helen) Strik. Helen trouwde met Jacobus Theodorus (Jim) Klinge.
5 Gerarda Johanna Strik. Gerarda trouwde met Gordon Hilton Stapp.
6 Theodorus Strik, geboren op 19-09-1951 in Zeist. Theodorus is overleden op 05-03-1952 in Zeist, 5 maanden oud.
7 Maria Regina Strik. Maria trouwde met Vernon Anthony Charles Bastian.
8 Johanna Theodora Strik. Johanna trouwde met Terry Jackson Leckie.
9 Henry Strik, geboren in 06-1957 in Harvey, West Australia.. Volgt XI-d.
XI-c Adrianus (Adrian) Strik, zoon van Johannes Bartholomeus (Joop) Strik (zie X-e) en Gerarda van der Veer. Adrian trouwde met Antonia Elisabeth Anna Oosterhout. Antonia is een dochter van Jan Floris Oosterhout en Margaretha Catherina Barbera Huber.
Kinderen van Adrian en Antonia:
1 Edwin Strik.
2 Alexander Strik.
3 Sylvia Strik.
XI-d Henry Strik is geboren in 06-1957 in Harvey, West Australia., zoon van Johannes Bartholomeus (Joop) Strik (zie X-e) en Gerarda van der Veer. Henry is overleden. Henry trouwde met Margaret.
X-f Michaël (Chiel) Strik is geboren op 16-08-1919 in Werkhoven, zoon van Theodorus Strik (zie IX-g) en Elisabeth de Klein. Chiel is overleden op 24-03-2007 in Bunnik, 87 jaar oud. Hij is begraven op 29-03-2007 in Werkhoven. Chiel trouwde, 32 jaar oud, op 19-11-1951 in Schalkwijk met Geertruida Antonia (Geertje) van Kleef, 29 jaar oud. Geertje is geboren op 05-05-1922 in Schalkwijk. Geertje is overleden op 09-07-1999 in Nieuwegein, 77 jaar oud.
Kinderen van Chiel en Geertje:
1 Ruud Strik.
2 Elisabeth Johanna Maria (Bets) Strik. Bets trouwde met Anton van Echtelt.
3 Johanna Elisabeth (Ankie) Strik. Ankie trouwde met Ruud van Leeuwen.
4 Cornelia Geertruida (Corrie) Strik. Corrie trouwde met Hans Reiman.
5 Strik, levenloos geboren kind, geboren op 13-10-1956 in Werkhoven.
6 Theodorus Jozefus (Theo) Strik. Volgt XI-e.
7 Jos Strik.
8 Michaël Johannes Maria (Michel) Strik, geboren op 07-07-1961 in Werkhoven. Michel is overleden.
XI-e Theodorus Jozefus (Theo) Strik, zoon van Michaël (Chiel) Strik (zie X-f) en Geertruida Antonia (Geertje) van Kleef. Theo trouwde met Jolanda Balk.
Kinderen van Theo en Jolanda:
1 Nancy Strik.
2 Tommy Strik.
X-g Johannes (Jan) Strik, zoon van Theodorus Strik (zie IX-g) en Elisabeth de Klein. Jan trouwde met Elisabeth (Bets) de Kruijf.
Kinderen van Jan en Bets:
1 Bernadette Strik. Bernadette trouwde met Karim Traïdia. Karim is een zoon van Saddek Traïdia en Zohra.
2 Harry Strik. Volgt XI-f.
3 Jannie Strik. Jannie trouwde met Bert.
4 Theodorus Johannes (Theo) Strik. Volgt XI-g.
5 Johannes Theodorus (Joop) Strik. Volgt XI-h.
6 Elisabeth Cornelia Maria (Els) Strik. Els trouwde met Fred Aldenhuysen.
7 C.E.M (Corrie) Strik. Corrie trouwde met Jan Berkhout.
XI-f Harry Strik, zoon van Johannes (Jan) Strik (zie X-g) en Elisabeth (Bets) de Kruijf. Harry trouwde met Carmen.
Kind van Harry en Carmen:
1 Oscar Strik.
XI-g Theodorus Johannes (Theo) Strik, zoon van Johannes (Jan) Strik (zie X-g) en Elisabeth (Bets) de Kruijf. Theo trouwde met Marion.
Kinderen van Theo en Marion:
1 Robbert Strik.
2 Margje Strik.
3 Jeroen Strik.
4 Bart Strik. Volgt XII-b.
XII-b Bart Strik, zoon van Theodorus Johannes (Theo) Strik (zie XI-g) en Marion. Bart trouwde met Sarai Apai.
Kinderen van Bart en Sarai:
1 Nelson Strik.
2 Sophie Strik.
XI-h Johannes Theodorus (Joop) Strik, zoon van Johannes (Jan) Strik (zie X-g) en Elisabeth (Bets) de Kruijf.
Kinderen van Joop uit onbekende relatie:
1 Sander Strik.
2 Wendy Strik.
3 Leander Strik.
4 Ian Strik.
5 Myrthe Strik.
theodorus_strik_geboorteake_1889.jpg
109 Geboorteakte Theodorus Strik
IX-h Theodorus (Dirk) Strik (afb. 109) is geboren op 28-10-1889 in Werkhoven, zoon van Jan Strik (zie VIII-g) en Anthonia Meijntjes. Dirk is overleden op 01-01-1961 in Wassenaar, 71 jaar oud.
Adressen:
tot 26-05-1910     Jutphaas
vanaf 26-05-1910     Werkhoven
Beroepen:
Kachel- en hoefsmid
1910     Grofsmid
Dirk trouwde, 25 jaar oud, op 25-08-1915 in Nootdorp met Theodora Anthonia Goeman, 31 jaar oud. Theodora is geboren op 09-01-1884 in Nootdorp.
gerardus.2.strik.jpg
110
VIII-h Gerardus (Gerrit) Strik (afb. 110) is geboren op 20-06-1855 in Werkhoven, zoon van Jacobus Strik (zie VII-c) en Johanna Schipper. Gerrit is overleden op 22-07-1907 in Heemskerk, 52 jaar oud. Hij is begraven op 25-07-1907 in Heemskerk (RK Kerkhof).
Adressen:
1855     Geboren in huis wijk A, no. 66, Werkhoven
vanaf 18-12-1861     Wijk A, nummer 116, Cothen
tot 01-09-1874     Wijk A, nummer 116 (later 160), Cothen (Bij Arie Schippers, weduwnaar van Judith Weerdesteijn.)
van 01-09-1874 tot 20-10-1880     Werkhoven
vanaf 20-10-1880     Houten
van 01-11-1881 tot 01-11-1882     No. 149, Cothen
van 20-11-1881 tot 31-10-1881     Houten (Bij H van Bentum (waarschijnlijk Hugo van Bentum, Landbouwer, gehuwd met Anna Melsen))
vanaf 01-11-1882     Heemskerk (In 1882 woonde zijn schoonvader Jacobus al in Heemskerk, hij was daar Opziener der Jagt en Visscherij.)
van 1883 tot 1889     Duinderbuurt 54, Heemskerk
van 1890 tot 1893     Duinderbuurt 81, Heemskerk
1907     Duinderbuurt 107, Heemskerk
Beroepen:
van 1861 tot 1880     Dienstbaar
1882     Boerenknecht
van 1883 tot 1893     Arbeider
Militaire dienst:
van 12-05-1875 tot 11-05-1880     Nationale Militie
maria.0.smorenburg.jpg
111
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 07-11-1882 in Werkhoven met Maria Smorenburg (afb. 111), 28 jaar oud. Maria is geboren op 17-09-1854 in Sterkenburg, dochter van Jacobus Smorenburg en Geertruij Veldhuizen. Maria is overleden op 04-03-1916 in Heemskerk, 61 jaar oud. Zij is begraven op 07-03-1916 in Heemskerk (RK Kerkhof).
Adressen:
1882     Werkhoven
1916     Molenweg (tegenwoordig Kerkweg)., Heemskerk
Beroep:
1882     Dienstbode
Vermeld:
1882     Haar eigen huwelijksakte is wel ondertekend door M Smorenburg
1907     De huwelijksakte van haar dochter Geertruida is wel ondertekend met M Smorenburg
van 06-05-1914 tot 06-05-1915     Verklaarde niet te kunnen lezen en schrijven (Uit de huwelijksakte van haar dochter Koos, 6 mei 1914: De moeder der bruid verklaarde wegens een gebrek aan de hand, niet te kunnen naamteekenen.

Uit de huwelijksakte van haar dochter Hanna, 10 juni 1914 en Huberta, 9 juni 1915: De moeder der bruid verklaarde niet te kunnen naamteekenen, wijl zij de schrijfkunst niet heeft geleerd.)
Alias familienaam:
Smorenberg
Kinderen van Gerrit en Maria:
geertje_strik.jpg
112 Geertje Strik
1 Geertruida (Geert) Strik (afb. 112), geboren op 16-09-1883 in Heemskerk. Geert is overleden op 19-04-1930 in Heemskerk, 46 jaar oud. Zij is begraven op 23-04-1930 in Heemskerk (RK Kerkhof).
Adres:
1930     Kleinen Houtweg, Heemskerk
bidprentje_corneliswelboren.jpg
113 Bidprentje Cornelis Welboren
Geert trouwde, 23 jaar oud, op 05-06-1907 in Heemskerk met Cornelis (Kees) Welboren (afb. 113), 25 jaar oud. Kees is geboren op 18-04-1882 in Heemskerk, zoon van Pieter Welboren en Antje Schermer. Kees is overleden op 21-09-1961 in Heemskerk, 79 jaar oud. Hij is begraven op 23-09-1961 in Heemskerk (Laurentiuskerk).
Beroepen:
1907     Landbouwer
1917     Tuinder
1930     Tuinder
hanne_strik.jpg
114 Hanne Strik
2 Johanna (Hanne) Strik (afb. 114), geboren op 16-02-1885 in Heemskerk. Hanne is overleden op 04-05-1960 in Heemskerk, 75 jaar oud. Zij is begraven op 07-05-1960 in Heemskerk (RK Kerkhof).
cornelis.0.beentjes.jpg
115
Hanne trouwde, 29 jaar oud, op 10-06-1914 in Heemskerk met Cornelis (Nelis) Beentjes (afb. 115), 30 jaar oud. Nelis is geboren op 21-01-1884 in Heemskerk, zoon van Jacob Beentjes en Catharina (Trijntje) Bakker. Nelis is overleden op 22-03-1954 in Heemskerk, 70 jaar oud.
Notitie bij Nelis: Oprichter autobusbedrijf Beentjes en de Bruijn.
Beroep:
Tuinder/ondernemer
3 Jacobus (Jaap) Strik, geboren op 23-02-1886 in Heemskerk. Volgt IX-i.
jacoba.0.strik.jpg
116
4 Jacoba (Koosje) Strik (afb. 116), geboren op 17-04-1887 in Heemskerk. Koosje is overleden op 15-07-1964 in Alkmaar, 77 jaar oud. Zij is begraven op 17-07-1964 in Egmond-Binnen (RK).
Adressen:
van 07-02-1910 tot 25-01-1912     Wijk aan Zee en Duin
vanaf 06-05-1914     Egmond-Binnen
hermanus.0.admiraal.jpg
117
Koosje trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-1914 in Heemskerk met Hermanus (Manus) Admiraal (afb. 117), 32 jaar oud. Manus is geboren op 23-10-1881 in Egmond Binnen, zoon van Arie Admiraal en Hermijntje (Mandje) Stam. Manus is overleden op 05-05-1956 in Egmond-Binnen, 74 jaar oud. Hij is begraven op 08-05-1956 in Egmond-Binnen (RK).
Beroep:
Arbeider/schipper/(vee)handelaar
bertha_strik.jpg
118 Bertha Strik
5 Huberta (Berta) Strik (afb. 118), geboren op 05-04-1889 in Heemskerk. Berta is overleden op 08-08-1964 in Beverwijk, 75 jaar oud. Zij is begraven op 10-08-1964 in Beverwijk (O.L. Vrouw van Goede Raad). Berta:
joannes.0.adrichem.jpg
119
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 09-06-1915 in Heemskerk met Joannes (Jan) Adrichem (afb. 119), 35 jaar oud. Jan is geboren op 15-10-1879 in Heemskerk, zoon van Joannes (Jan) Adrichem en Alida (Aaltje) Beentjes. Jan is overleden op 31-01-1925 in Wijk aan Duin, 45 jaar oud. Hij is begraven op 03-02-1925 in Heemskerk (RK Kerkhof).
Beroep:
van 1914 tot 1918     Tuinder
(2) trouwde, minstens 36 jaar oud, na 1925 met Nicolaas (Klaas) van Lier. Klaas is overleden na 1964.
theodora_strik_geboorteakte_1890.jpg
120 Geboorteakte Theodora Strik
6 Theodora Strik (afb. 120), geboren op 15-06-1890 in Heemskerk. Theodora is overleden op 19-08-1890 in Heemskerk, 2 maanden oud.
wilhelmina_strik_geboorteakte_1891.jpg
121 Geboorteakte Wilhelmina Strik
7 Wilhelmina Strik (afb. 121), geboren op 27-12-1891 in Heemskerk. Wilhelmina is overleden op 18-01-1892 in Heemskerk, 22 dagen oud.
dora_strik.jpg
122 Dora Strik
8 Theodora (Dora) Strik (afb. 122), geboren op 16-09-1893 in Heemskerk. Dora is overleden op 07-12-1972 in Heemskerk, 79 jaar oud.
bidprentje_petrus_zonneveld.jpg
123 Bidprentje Petrus Zonneveld
Dora trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1917 in Heemskerk met Petrus (Piet) Zonneveld (afb. 123), 29 jaar oud. Piet is geboren op 26-11-1887 in Heemskerk, zoon van Jan Zonneveld en Marijtje Groenland. Piet is overleden op 21-12-1965 in Heemskerk, 78 jaar oud. Hij is begraven op 24-12-1965 in Heemskerk (RK Kerkhof).
Beroep:
1917     Tuinder
jacobus.0.strik.jpg
124
IX-i Jacobus (Jaap) Strik (afb. 124) is geboren op 23-02-1886 in Heemskerk, zoon van Gerardus (Gerrit) Strik (zie VIII-h) en Maria Smorenburg. Jaap is overleden op 08-02-1965 in Heemskerk, 78 jaar oud.
Adres:
van 1916 tot 1925     Molenweg (tegenwoordig Kerkweg), Heemskerk
Beroepen:
Jachtopziener
van 1914 tot 1925     Tuinder
cornelia_maria.0.twisk.jpg
125
Jaap trouwde, 30 jaar oud, op 04-10-1916 in Castricum met Cornelia Maria (Neeltje) Twisk (afb. 125), 31 jaar oud. Neeltje is geboren op 25-03-1885 in Castricum, dochter van Floris (Floor) Twisk en Elisabeth (Bets) Castricum. Neeltje is overleden op 15-01-1949 in Velsen, 63 jaar oud. Zij is begraven op 18-01-1949 in Heemskerk.
Notitie bij Neeltje: Is verloofd geweest met Jan Jannese (?). Toen deze overleed is zij in het klooster
getreden. (Lid van de Derde Orde van St. Franciscus.)
Aldaar werd zij ziek (maagzweer) en moest ze weer uittreden,
er was geen geld voor zieke leden.
Daarna trouwde ze met Jaap Strik.
Kinderen van Jaap en Neeltje:
kleinegerritstrik1.jpg
126 Bidprentje Gerardus Strik
1 Gerardus (Gerrit) Strik (afb. 126), geboren op 31-07-1917 in Heemskerk. Gerrit is overleden op 16-07-1925 in Heemskerk, 7 jaar oud. Hij is begraven op 19-07-1925 in Heemskerk (RK Kerkhof).
Bijnaam:
Kleine Gerrit
elisabeth.0.strik.jpg
127
2 Elisabeth (Bets) Strik (afb. 127), geboren op 16-08-1918 in Heemskerk. Bets is overleden op 04-03-1953 in Heemskerk, 34 jaar oud. Zij is begraven op 07-03-1953 in Velsen-Noord (RK-kerkhof).
Adressen:
vanaf 04-10-1934     Den Haag (werkte in pension "Eikenburg")
tot 18-11-1937     Alkmaar
van 19-11-1938 tot 26-05-1939     Castricum
jack.0.van_batum.jpg
128
Bets trouwde, 27 jaar oud, op 03-01-1946 met Jacobus (Jack) van Batum (afb. 128), 24 jaar oud. Jack is geboren op 28-07-1921, zoon van Wilhelmus Frederik van Batum en Maria Castricum. Jack is overleden op 02-07-2013 in Beverwijk, 91 jaar oud. Hij is gecremeerd op 06-07-2013 in Driehuis (Westerveld). Jack trouwde later met Catharina (Tinie) Strik, zie IX-i,6.
Beroep:
Autohandelaar
maria.0.strik.jpg
129
3 Maria (Rie) Strik (afb. 129), geboren op 07-01-1920 in Heemskerk. Rie is overleden op 15-06-1993 in Heemskerk, 73 jaar oud. Zij is begraven op 19-06-1993 in Castricum.
Adressen:
van 09-07-1934 tot 22-06-1935     Den Haag
van 16-12-1935 tot 18-11-1937     Alkmaar
vanaf 06-12-1938     Castricum
tot 30-05-1939     Beverwijk
vanaf 11-10-1939     Castricum
cornelis.0.cornelisse.jpg
130
Rie trouwde, 28 jaar oud, op 25-11-1948 in Heemskerk met Cornelis (Cees) Cornelisse (afb. 130), 30 jaar oud. Cees is geboren op 31-05-1918 in Castricum, zoon van Jacobus Cornelisse en Anna (Antje) Zonneveld. Cees is overleden op 07-07-1996, 78 jaar oud. Hij is begraven op 11-07-1996 in Castricum.
dorothea.0.strik.jpg
131
4 Theodora (Dora) Strik (afb. 131), geboren op 25-07-1921 in Heemskerk. Dora is overleden op 14-04-2005 in Castricum, 83 jaar oud. Zij is begraven op 19-04-2005 in Castricum (RK Kerkhof).
nicolaas_cornelis_antonius.0.veldt.jpg
132
Dora trouwde, 28 jaar oud, op 08-09-1949 in Heemskerk met Nicolaas Cornelis Antonius (Niek) Veldt (afb. 132), 24 jaar oud. Niek is geboren op 12-10-1924 in Castricum, zoon van Adrianus (Arie) Veldt en Gezina van der Hurk. Niek is overleden op 19-10-1997 in Alkmaar, 73 jaar oud.
Beroep:
Monteur
Vermeld:
Dwangarbeider in WO II
5 Florentius (Floor) Strik, geboren op 09-12-1922 in Heemskerk. Volgt X-h.
6 Catharina (Tinie) Strik. Tinie trouwde met Jacobus (Jack) van Batum (afb. 128). Jack is geboren op 28-07-1921, zoon van Wilhelmus Frederik van Batum en Maria Castricum. Jack is overleden op 02-07-2013 in Beverwijk, 91 jaar oud. Hij is gecremeerd op 06-07-2013 in Driehuis (Westerveld). Jack is weduwnaar van Elisabeth (Bets) Strik (1918-1953), met wie hij trouwde op 03-01-1946, zie IX-i,2.
Beroep:
Autohandelaar
7 Gerarda Strik. Gerarda trouwde met Petrus Theodorus (Piet) Wester. Piet is een zoon van Petrus Nicolaas Wester en Wilhelmina Schooneberg.
8 Gerardus (Gerrit) Strik, geboren op 16-12-1927 in Heemskerk. Volgt X-i.
overlijdensakte_cornelis_strik.jpg
133 Overlijdensakte Cornelis Strik
9 Cornelis (Kees) Strik (afb. 133), geboren op 29-08-1929 in Heemskerk. Kees is overleden op 09-10-1929 in Heemskerk, 1 maand oud.
florentius.0.strik.jpg
134
X-h Florentius (Floor) Strik (afb. 134) is geboren op 09-12-1922 in Heemskerk, zoon van Jacobus (Jaap) Strik (zie IX-i) en Cornelia Maria (Neeltje) Twisk. Floor is overleden op 21-04-1981 in Brisbaine (Australië), 58 jaar oud.
Adressen:
11-03-1957     7 Gillies Street, Benalla, Victoria, Australia
van 08-06-1957 tot 27-11-1957     Underwood Road, Eight Mile Plains, Brisbane, Queensland, Australia
04-12-1957     225 Vulture Street, South Brisbane, Queensland, Australia
van 02-01-1958 tot 23-07-1958     115 Gregory Terrace, Brisbane, Queensland, Australia (Een brief van het Ministerie van Immigratie d.d. 23-07-1958 werd teruggestuurd omdat Floor hier niet meer woonde.)
vanaf 29-08-1958     18 Aird Street, Salisbury, Queensland, Australia
Beroepen:
1952     Farmer
tot 1952     Gardener
1952     Tuinder/Market Gardener
11-03-1957     Labourer (Werkzaam bij Ray Mc Pherson, Ethelstreet, Benalla, Victoria, Australia)
van 08-01-1958 tot 29-09-1958     Metal worker (Werkzaam bij Industrial Materials, Campbell Str. Bowen Hills, Salisbury)
Vermeld:
1952     Naar Australië geemigreerd. (Vertrek met de "M.S. Johan van Oldenbarnevelt" op 14-08-1952 uit Amsterdam, aankomst in Melbourne 17-09-1952.)
04-09-1958     Genaturaliseerd tot Australiër
Alias voornaam:
Frederick
Fred
Floor begon een relatie met Janna Johns.
Kind van Floor en Janna:
1 Shayne Michael Johns. Volgt XI-i.
XI-i Shayne Michael Johns, zoon van Florentius (Floor) Strik (zie X-h) en Janna Johns. Shayne trouwde met Cathy.
gerardus.0.strik.jpg
135
X-i Gerardus (Gerrit) Strik (afb. 135) is geboren op 16-12-1927 in Heemskerk, zoon van Jacobus (Jaap) Strik (zie IX-i) en Cornelia Maria (Neeltje) Twisk. Gerrit is overleden op 02-08-1980 in Heemskerk, 52 jaar oud.
Beroep:
Slager
agatha_maria.0.henneman.jpg
136
Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op 29-11-1951 in Heemskerk met Agatha Maria (Agatha) Henneman (afb. 136), 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Agatha: Verloofd op 9 juli 1950
Agatha is geboren op 13-05-1928 in Heemskerk, dochter van Johannes (Jan) Henneman en Anna Adrichem. Agatha is overleden op 25-01-2011 in Zaandam, 82 jaar oud. Zij is begraven op 31-01-2011 in Heemskerk (RK Kerkhof). Agatha begon later een relatie na 1980 met Albertus Paulus (Ab) Geerts (1932-2003).
Kinderen van Gerrit en Agatha:
1 Cornelia Anna Maria (Lia) Strik. Lia trouwde met Niels van Moock.
2 Jacobus Johannes (Sjaak) Strik. Volgt XI-j.
3 Johannes Gerardus (Hans) Strik. Volgt XI-k.
4 Gerardus Petrus (Gerard) Strik.
XI-j Jacobus Johannes (Sjaak) Strik, zoon van Gerardus (Gerrit) Strik (zie X-i) en Agatha Maria (Agatha) Henneman. Sjaak trouwde met Janny Krom. Janny is een dochter van Jan Krom en Elisabeth Tuil.
Kind van Sjaak en Janny:
1 Alex Strik.
XI-k Johannes Gerardus (Hans) Strik, zoon van Gerardus (Gerrit) Strik (zie X-i) en Agatha Maria (Agatha) Henneman. Hans trouwde met Coleta Elizabeth Maria (Letty) Geijssens. Letty is een dochter van Antonius Adrianus (Ton) Geijssens en Aleida Maria (Leida) Schouten. Letty begon eerder een relatie met Ron Bakker.
Kinderen van Hans en Letty:
1 Mike Joëll (Mike) Strik.
2 Kaj Joëll (Kaj) Strik, levenloos geboren zoon, geboren op 27-09-1998 in Amsterdam.
huwelijksakte_jacobus_strik_heiltje_jans.jpg
137 Huwelijksakte Jacobus Strik en Heiltje Jans
VI-b Jacobus Strik (afb. 137) is geboren in Utrecht, zoon van Hendrik Strik (zie V-a) en Maria Verkerk. Hij is gedoopt op 27-08-1788 in Utrecht (R.K. Buiten de Witte Vrouwen). Jacobus is overleden op 04-03-1837 in Utrecht, 48 jaar oud.
Adressen:
van 1817 tot 1820     Buiten de Witte Vrouwenpoort, Utrecht
van 1823 tot 1826     Wijk L 126 (Buiten de Catharijnepoort), Utrecht
1824     Elsenburg 126, Wijk L, Utrecht
1826     Wijk L 126 (Buiten de Catharijnepoort), Utrecht
1830     Elzenburg 126, Utrecht
1831     Wijk J W 49 (Buiten de Witte Vrouwenpoort), Utrecht
1837     Wijk J W 240 (Buiten de Witte Vrouwenpoort), Utrecht
Beroepen:
1817     Werkman
van 1820 tot 1826     Werkman
1830     Tuinman
1831     Werkman
1837     Tuinman
Vermeld:
van 1816 tot 1833     Verklaarde niet te kunnen lezen en schrijven
Alias:
1824     Jacobus Strikker
Jacobus:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 18-09-1816 in Utrecht met Heylten Jans, 29 jaar oud. Heylten is een dochter van Arent Jans Kanon en Hillegjen Vleeten. Zij is gedoopt op 22-04-1787 in Steenwijk.
Notitie bij de geboorte van Heylten: Gereformeerd gedoopt
Heylten is overleden op 28-09-1830 in Utrecht, 43 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 31-07-1833 in Utrecht met Petronella Verplack, 46 jaar oud. Petronella is geboren in Huisen (Gld), dochter van Wander Verplack en Gerarda Rutten. Zij is gedoopt op 27-10-1786 in Huisen (Gld). Petronella is overleden op 25-02-1859 in Utrecht, 72 jaar oud.
Adres:
1840     Cingel 240, Wijk I, Utrecht
Beroep:
1840     Waschvrouw
Vermeld:
1833     Verklaard niet te kunnen schrijven
Alias:
Petronella van der Plak
Kinderen van Jacobus en Heylten:
1 Hendrik Strik, geboren op 07-05-1817 in Utrecht. Volgt VII-d.
hilletje_strik_geboorteakte.jpg
138 Geboorteakte Hilletje Strik
2 Hilletje Strik (afb. 138), geboren op 28-12-1820 in Utrecht.
Beroep:
1840     Wasvrouw
Alias:
1824     Alida Strikker
1830     Daatje Strik
1840     Hillegonda Strik
ll_strik_overlijdensakte_1823.jpg
139 Overlijdensakte
3 Strik (afb. 139), levenloos geboren dochter, geboren op 26-07-1823 in Utrecht.
jacobus_strikgeboorteakte_1826.jpg
140 Geboorteakte Jacobus Strik
4 Jacobus Strik (afb. 140), geboren op 02-02-1826 in Utrecht. Jacobus is overleden op 21-06-1831 in Utrecht, 5 jaar oud.
hendrik_strik_geboorteakte_07051817.jpg
141 Geboorteakte Hendrik Strik
VII-d Hendrik Strik (afb. 141) is geboren op 07-05-1817 in Utrecht, zoon van Jacobus Strik (zie VI-b) en Heylten Jans. Hendrik is overleden op 30-10-1878 in Utrecht, 61 jaar oud.
Adressen:
van 1856 tot 1858     Bildtstraat Wijk J, no. 184, Utrecht
van 1860 tot 05-10-1875     Singel Wijk M no. 392, Utrecht
1878     Koningslust J 77d, Utrecht
Beroepen:
1840     Daggelder
van 1855 tot 1878     Tuinman
Alias:
1824     Hendrik Strikker
Militaire dienst:
van 1836 tot 1841     Natonale Militie
gerritje_strik_bevolkingsregister_1880_1890_2.jpg
142 Gerritje Degen bevolkingsregister Utrecht 1880-1890
Hendrik trouwde, 37 jaar oud, op 02-05-1855 in Utrecht met Gerritje Degen (afb. 142), 35 jaar oud. Gerritje is geboren op 20-09-1819 in Heteren, dochter van Hendrik Degen en Grada Peters. Gerritje is overleden op 14-06-1894 in Utrecht, 74 jaar oud.
Adressen:
tot 28-04-1885     Weg naar de zwemplaats no.2, buiten de kom, Utrecht
van 28-04-1885 tot 28-04-1887     O W Singel M 33, Utrecht
van 03-05-1887 tot 20-06-1888     Gildstraat 13, Wijk I, Utrecht (Inwonend bij Dirk Markus (schoonzoon))
vanaf 20-06-1888     Gildstraat 57, Wijk I, Utrecht (Inwonend bij Dirk Markus (schoonzoon))
Beroep:
1855     Dienstmeid
Vermeld:
1855     Verklaarde niet te kunnen lezen en schrijven
Kinderen van Hendrik en Gerritje:
gerarda_maria_strik_geboorteakte_1856.jpg
143 Geboorteakte Gerarda Maria Strik
1 Gerarda Maria Strik (afb. 143), geboren op 16-01-1856 in Utrecht. Gerarda is overleden op 10-01-1914 in Utrecht, 57 jaar oud.
Adressen:
tot 28-04-1887     O Weerdsingel M 33, Utrecht
van 03-05-1887 tot 20-06-1888     Gildstraat 13, Wijk I, Utrecht
vanaf 20-06-1888     Gildstraat 57, Wijk I, Utrecht
1914     Bekkerstraat, Utrecht
Beroep:
1886     Naaister
Gerarda trouwde, 30 jaar oud, op 22-09-1886 in Utrecht met Dirk Markus, 37 jaar oud. Dirk is geboren op 19-09-1849 in Utrecht, zoon van Anthonius Markus en Maria Brandsen. Dirk is overleden op 08-12-1925 in Utrecht, 76 jaar oud.
Beroep:
1886     Timmerman
jacobus_strik_geboorteakte_1858.jpg
144 Geboorteakte Jacobus Strik
2 Jacobus Strik (afb. 144), geboren op 23-01-1858 in Utrecht. Jacobus is overleden op 31-01-1858 in Utrecht, 8 dagen oud.
hendrik_strik_geboorteakte_1858.jpg
145 Geboorteakte Hendrik Strik
3 Hendrik Strik (afb. 145), geboren op 23-01-1858 in Utrecht. Hendrik is overleden op 19-02-1883 in Utrecht, 25 jaar oud. Hendrik bleef ongehuwd.
Adres:
1883     Aan den weg naar de zwemplaats J2, Utrecht
Beroep:
1883     Tuinman
jacobus_strik_geboorteakte_1860.jpg
146 Geboorteakte Jacobus Strik
4 Jacobus Strik (afb. 146), geboren op 11-02-1860 in Utrecht. Jacobus is overleden op 21-04-1860 in Utrecht, 2 maanden oud.
jacobus_strik_geboorteakte_1863.jpg
147 Geboorteakte Jacobus Strik
5 Jacobus Strik (afb. 147), geboren op 27-06-1863 in Utrecht. Jacobus is overleden op 13-08-1864 in Utrecht, 1 jaar oud.
huwelijksakte_strik_wickede.jpg
148 Huwelijksakte Gerrit Strik en Catharina Jacoba Wickede
V-b Gerrit Strik (afb. 148) is geboren in Barneveld, zoon van Bernardus Henrixen (Barend) Strik (zie IV) en Wilhelmina (Willemeintje) Böhmers. Hij is gedoopt op 13-02-1748 in Achterveld. Gerrit is overleden op 30-01-1829 in Barneveld, 80 jaar oud.
Adres:
1829     huisnummer 66, Barneveld
Beroep:
cabaretier, tapper, logementhouder, kroeghouder van de herberg "’t vliegend paard"
Vermeld:
Schadelijsten 1795 (Strik, Gerrit, 202-12-:

Lijsten geformeert door de respective municipaliteiten des ambts Barneveld, op den Eed, door
dezelven, aan den Lande gedaan, van het montent der geledene schadens, zonder onderscheijd,
welke de ingezetenen des gem(elden) ambts zo door de gevlekte Bondgenooten, als door de rampen
des oorlogs, overgekomen zijn, en waarvan schriftelijke, en onder offertes van Eeden getaxeerde
specifique verklaringen, aan dezelven zijn overgegeven en ter hunner secretarije tot nadere ordres,
soigneuschelijk (zorgvuldig) bewaard worden (ingevolgde aanschrijvens, van de Volks
Representanten des Quartieers van Veluwen, de dato den 9e en bij hier op den 11e Junij deses jaars
1795, ontfangene missive), aan gem(elde) Collegie geëxhibeert, en de overgegeven, door de Hoofd
Municipaliteit te Barneveld.
NB: Het geldbedrag is opgebouwd uit guldens, stuivers en penningen.)
Bevolkingsregister 1827 (“’t Vliegend Paard” 220 Huisnr. 66 Gerrit Strik geb. 1747 Barneveld, tapper, overl.)
28-03-1796     (1796, 28 mrt., 2e Paasdag
In de herberg van Gerrit Strik te Barneveld heeft Jorden Cornelissen, zoon van de weduwe op Moorst,
drie wonden toegebracht aan Jan Aalten, zoon van Aalt Cornelissen op de Espeet, en Beatrix Wolberts,
23 jaar, een steek op de linker onderarm, een klein sneedje over haar linkerwang en een steek door
twee rokken en 2 buizen, bezijden haar linkerknie.)
1798     Wapendragende burgers 1798, Barneveld Dorp en Esveld (Strik, Gerrit, 48 jaar, hospes, vrouw en 4 kinderen, contribuabel)
1806     Register op ’Als eene stadt betimmert’ (Strik, Gerrit, Langstraat 73 t Vliegend Paard 1806 kroeghouder, herbergier)
van 1812 tot 1829     Patentplichtigen 1812-1853 (Strik
Gerrit
Huisnr. 66
1812-1829
cabaretier, tapper, logementhouder, herbergier)
van 1825 tot 1828     Belasting op het gemaal 1825-1828 (Strik, Gerrit, herbergier, 4 gezinsleden, 1825, principaal 4, belasting 2,55
Barneveld nr. 66, Strik, Gerrit, tapper, 4 gezinsleden, 1826, principaal 9, belasting 5,37
Barneveld nr. 66, Strik, Gerrit, herbergier, 3 gezinsleden, 1827, principaal 8, belasting 3,05
Barneveld nr. 66, Strik, Gerrit, herbergier, 4 gezinsleden, 1828, principaal 8, belasting 4,00)
van 1827 tot 1829     Veefonds 1827-1829 (Artikel 20, No. 66, te Barneveld, Strik, Gerrit, 1 stuks runderen, 1827, bedrag 0,05
Artikel 21, No. 66, te Barneveld, Strik, Gerrit, 1 stuks runderen, 1828, bedrag 0,05
Artikel 21, No. 66, te Barneveld, Strik, weduwe Gerrit, 1 stuks runderen, 1829, bedrag 0,05)
Alias familienaam:
Strick
Notariele akten:
09-09-1816     Aktenummer : MET1816/141
Notaris : Mey Mettenbrinck, H.
Standplaats Notaris : Barneveld
Datum akte : 9/9/1816
Soort akte : Boedelinventaris
Samenvatting : Inventaris van de boedel van wijlen Niesjen Willems, in leven echtgenote van Gerrit Strik, op verzoek van:
1. Gerrit Strik, voornoemd, herbergier te Barneveld;
2. Bernardus Strik, landarbeider te Voorthuizen;
3. Gijsbertje Strik, echtgenote van Bernardus Josephus Burgerink, beiden wonende te Barneveld;
4. Jan Strik, arbeider te Barneveld.

De boedel bevat onder anderen de volgende onroerende goederen:
1. Een huis, schuur en hof aan de Grote Straat nummer 66, te Barneveld;
2. Een hoekje hofland achter dit vermelde perceel;
3. een perceel bouwland in de "Berekampen", onder Barneveld;
4. Een morgen land van 355 roeden, genummerd 398;
5. Een huis en erf, twee onder één dak op voornoemde percelen, genummerd 92.
06-06-1817     Aktenummer : MET1817/94
Notaris : Mey Mettenbrinck, H.
Standplaats Notaris : Barneveld
Datum akte : 6/6/1817
Soort akte : Huwelijkse voorwaarden
Samenvatting : Huwelijkscontract tussen Gerrit Strik, herbergier, weduwnaar van Niesje Willems, wonende te Barneveld en
Catharina Jacoba van Wickede (Wikkede), dienstbode, weduwe van Renger Rijksen, wonende te Barneveld.
Oud-Rechtelijk:
24-05-1794     Register: De weduwe van Allt van Maurik en haar kinderen cederen aan Evert van Beek, en Lubbertjen Goudkuijl, egtelieden, hun huijs en hoff in ’t dorp Barneveld.
Geërfden: Teunis Voskuijl en Aart de Kruijf.
Personen: Evertje Jans van Koestapel weduwe van Aalt van Maurik geadsisteert als regtens met Mr. W.B. Blanken, scholtis des ampts Barneveld, als hare hiertoe verkorene momboir, voorts Cornelis Wildvank x Aaltje van Maurik, dan nog Cornelis Wildvank als volgmagtiger van Willem van der Veer x Hendrikje van Maurik, voor Daniel Neuman x Jannetje van Maurik, voor Abraham van Dooijeweerd x Adriana van Maurik, laastelijk Hendrik van Maurik x Willemtjen Gerritsen, te zamen kinderen en erffgenamen van wijlen Aalt van Maurik en van bovengemelde 1e comparante, hebben op den 2e november 1793 uijt de hand verkogt en alnu getransporteert aan Evert van Beek x Lubbertjen Goudkuijl.
Betreft: hunlieder eijgendommelijk huijs en hoff cum annexis in het dorp Barneveld, aan het zogenaamde Moleneijnde op het hoek van het steegje, waar bij gehoord de gang, die oostwaarts langs het huijs en hoff gaat, tot aan de schouwgood of sloot die langs het huijs en hoff gaat van Hendrik Schaap, gehorende verders de heggen om den hoff daarbij, uijtgesondert de heg tusschen Gerrit Strik en der transportanten grond, die ieder halv en halv toebehoord, met Paaschen laatsleden bereeds door coperen aangevaard. En dat alles wel voor en om de summa van een duijsend guldens vrijgeld.
26-04-1798     Register: (N.B. doorgehaald: Hendrik Wolffertsen en Grietje Herms Smink egtelieden beswaren alle hunne ongereede goederen in ’t dorp Barneveld en Esvelder Booijhoek ten behoeve van Aalbert Wilmars, weduwnaar van Annetjen Wolffertsen met 800 gulden).
Inhoud akte: (N.B. doorgehaald:)
Geërfden: Jan van Rootselaar en Jan Willemars.
Personen: Hendrik Wolffertsen x Grietjen Herms Smink zijn wegens geleende penningen schuldig aan Aalbert Wilmars weduwenaar van Annetjen Wolffertsen en zijne erven.
Betreft: eene capitale summa van agt hondert coroli guldens.
Onderpand:
1. hunlieder huijs en hoff cum annexis in Barneveld in de Catharine straat, bij hunlieden zelvs bewoond en gebruijkt wordende.
2. hun huijsje en hoff of onderhorig land aan de Hesseweg in den Estvelder Booijhoek, van ouds het Swarte Varken en alnu den Rooden Haan genaamt, in pacht gebruijkt en bewoond wordende bij de weduwe van Aalbert Prins.
3. een campje lands gelegen als voren naast Aart de Kruijff zijn land aan.
4. een camp lands gelegen als voren bij Teunis Wouterssen Hevel in pacht gebruijkt wordende.
5. een hoekje lands op Rootzeler gelegen als voren en in pacht gebruijkt wordende bij Gerrit Strik.
6. Een campje gelegen als voren in het zogenaamde kleijn Lunteren, aan kleijne hoovjes verpacht en laastlijk
7. een hoffje tegens over de wind koom moole van Hendrik Gaasbeek, kort bij desen dorp gelegen, in pacht gebruijkt wordende bij Christiaan Magré.)
geroijeert op den 30 april 1801.
26-04-1798     Register: Dezelvde egtelieden beswaaren alle de voorgeschreven goederen ten behoven van Geerttruyd Wens, weduwe Jacobus Wolffertsen insgelijks met 800 guldens.
Geërfden: Jan van Rootselaar en Jan Willemars.
Personen: Hendrik Wolffertsen x Grietje Herms Smink zijn wegens geleende penningen schuldig aan Geertruijd Wens weduwe van Jacbobus Wolffertsen en haare erven.
Betreft: eene capitale summa van agt honderd caroli guldens.
Onderpand: 1. hunlieder huijs en hoff cum annexis in Barneveld in de Catharine straat, bij hunzels bewoond en gebruijkt wordende.
2. hun huijsje en hoff of onderhorig land aan de Hesseweg in den Estvelder Booijhoek, van ouds het Swarte Varken en alnu den Rooden Haan genaamt, in pacht gebruijkt en bewoond wordende bij de weduwe van Aalbert Prins.
3. een campje lands gelegen als voren naast Aart de Kruijff zijn land aan.
4. een camp lands gelegen als voren bij Teunis Wouterssen Heuvel in pacht gebruijkt wordende.
5. een hoekje lands op Rootzelaar gelegen als voren en in pacht gebruijkt wordende bij Gerrit Strik.
02-03-1799     Register: (N.B. doorgehaald: Evert van der Pol en Trijntje Geurts Ehelieden verwilleukeuren alle haar gereede goederen actien en crediten ten behoeve van Ot Akkerman, en Gerrit Strik.)
Geërfden: Paulus Schut, Lid van ’t Gemeente Bestuur en Teunis Voskuil, Noodscheepen des ambts Barneveld.
Personen: Evert van der Pol x Trijntje Gerrit zijn schuldig aan Ot Akkerman en Gerrit Strik, weegens een paard door comparant gekogt op ’t erfhuis van Jan Teunissen en waar voor reeds gepeijnt was met de lasten bedragende F 112-4-, voor welke somma zijn comparanten voornoemt nae volkomen informatie van verwilleukeurings regten verbonden en bij parate executie in aankeeringen verwillekeurt hebben, sulks doende kragt deezes alle haare gereede goederen, actien en crediten, have en vee, geen van dien uitgezondert). geroijeert op den 5 mei 1802.
28-07-1806     Register: Geertrui Wens weduwe van Jacobus Wolfsen transporteert een half huis aan ’t Moleneind aan Gradus Rutten en Grada Boelert Ehelieden.
Geërfden: P. Schut en Evert Brands.
Personen: Geertrui Wens weduwe Jacobus Wolfsen geadsisteert als rechtens met A.H. Elsevier als haare gekooren momber in dezen, hebben verkogt aan Gradus Rutten x Grada Boelart.
Betreft: een half huis in Barnveld aan ’t Moleneinde, naast het huis van Gerrit Strik ter eenre en dat der Diaconij ter andere zijde, met het regt van de gang reserveerdende agter de verkoopersche mede het gebruik van dezelve ook voor haar. En zulks voor een somma van tweehondert twintig guldens.
28-11-1806     Register: Christiaan Spiegel en Hermijna Pasmann Ehelieden transporteeren een huis aan het Moleneind aan Hermen van der Hart en Jacoba van Steenwijk, ehelieden.
Geërfden: J.J. Elsevier en H. Scholten.
Personen: Christiaan Spiegel x Hermina Pasmans hebben uit de hand verkogt en getransporteert aan Harmen van het Hagt x Jacoba van Steenwijk.
Betreft: een huis, schuur en hof, staande op erfpagt ten behoeve van der heer Ouweland geleegen in Barneveld aan ’t Moleneind, tussen de behuizingen van Gerrit Strik en Evert Buurman en Ruth Mulder na dit agterhuis, hof, schuur en vaalt. En dat voor een somma van vierhondert guldens.
Gerrit:
overlijdensextract_niesje_willems.jpg
149 overlijdensextract niesje willems
(1) trouwde, 37 jaar oud, op 20-11-1785 in Barneveld met Niesje Willemsen Donsbergen (afb. 149), nadat zij op 03-11-1785 in Barneveld in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-11-1785 in Achterveld (RK). Niesje is geboren in Leusden. Niesje is overleden op 16-03-1806 in Barneveld. Zij is begraven op 21-03-1806 in Barneveld.
Alias familienaam:
van Baek
1801     Verbeek
1855     Dunsbergen
(2) trouwde, 69 jaar oud, op 06-06-1817 in Barneveld met Catharina Jacoba van Wickede, 44 jaar oud. Catharina is geboren op 05-10-1772 in Amsterdam, dochter van Andries (André) van Wickede en Clara ten Kolff. Zij is gedoopt op 05-10-1772 in Amsterdam (Franse Kapel). Catharina is overleden na 1835, minstens 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Catharina: voor 1857
Catharina is weduwe van Renger Rijksen (±1768-1806).
Beroep:
Dienstbaar
Kinderen van Gerrit en Niesje:
doopakte_wilhelmina_strik1786.jpg
150 Doopakte Wilhelmina Strick
1 Wilhelmina Strick (afb. 150), geboren in Barneveld. Zij is gedoopt op 10-12-1786 in Achterveld.
doopakte_gijsberta_strik.jpg
151 Doopakte Gijsberta Strik
2 Gijsberta (Gijsbertje) Strik (afb. 151), geboren op 19-02-1788 in Barneveld. Zij is gedoopt op 19-02-1788 in Achterveld. Gijsbertje is overleden op 14-05-1855 in Barneveld, 67 jaar oud.
Adressen:
1830     Groenesteeg 189, Barneveld
1835     Nummer 81, Barneveld
1840     Huisnummer 73, Barneveld
van na 1841     Huisnummer 75, Barneveld
1850     Langestraat 75, Barneveld
van na 1852     Klein Lunteren 91a, Barneveld (Woonde bij haar zoon Antonie Burgering)
Beroepen:
1835     Weverse
1850     Weefster
Alias voornaam:
Gijsbertha
1835     Giesje
Gijsbertje trouwde, 24 jaar oud, op 14-08-1812 in Barneveld met Bernard Henrich Joseph Börgerinck, 35 jaar oud. Bernard is geboren op 10-12-1776 in Vreden (D), zoon van Johan Börgerinck en Johanna Lösing. Bernard is overleden op 25-02-1833 in Barneveld, 56 jaar oud.
Beroep:
Meester, wever
Vermeld:
van 1814 tot 1820     Patentplichtigen 1812-1853 (Burgeringh
Bernardus Hendrikus Josephus
Huisnrs. 66, 189
1814-1820
wever bij G. Strik, weversknecht, wever)
Alias familienaam:
Burgering
3 Bernardus Strik, geboren op 07-05-1789 in Barneveld. Volgt VI-c.
doopakte_dierk_strick.jpg
152 Doopakte Dierk Strick
4 Dierk Strick (afb. 152), geboren in Barneveld. Hij is gedoopt op 12-03-1791 in Achterveld.
begraafakte_kind_van_gerrit_strik.jpg
153 Begraafakte kind van Gerrit Strik
5 Strik (afb. 153). Hij of zij is overleden op 30-06-1793 in Barneveld.
Notitie bij overlijden: Kind van Gerrit Strik de dag van begraven heeft de schout nog niet.
6 Johannes (Jan) Strik, geboren in Stoutenburg. Volgt VI-d.
begraafakte_kind_van_gaart_strik.jpg
154 Begraafakte kind van Gaart Strik
7 Strik (afb. 154). Hij of zij is overleden op 24-06-1796 in Barneveld. Hij of zij is begraven op 28-06-1796 in Barneveld.
Notitie bij overlijden: Kind van Gaart Strik.
begraafakte_kind_van_gerrit_strik1796.jpg
155 Begraafakte kind van Gerrit Strik
8 Strik (afb. 155). Hij of zij is overleden op 10-07-1796 in Barneveld. Hij of zij is begraven op 13-07-1796 in Barneveld.
Notitie bij overlijden: Kind van Gerrit Strik.
begraafakte_kind_van_gerrit_strik1800.jpg
156 Begraafakte kind van Gerrit Strik
9 Strik (afb. 156). Hij of zij is overleden op 10-03-1800 in Barneveld. Hij of zij is begraven op 11-03-1800 in Barneveld.
Notitie bij overlijden: Kind van Gerrit Strik.
begraafakte_kind_van_gerrit_strik1803.jpg
157 Begraafakte kind van Gerrit Strik
10 Strik (afb. 157). Hij of zij is overleden op 16-04-1803 in Barneveld. Hij of zij is begraven op 19-04-1803 in Barneveld.
Notitie bij overlijden: Kind van Gerrit Strik.
begraafakte_kind_van_gerrit_strik1805.jpg
158 Begraafakte kind van Gerrit Strik1805
11 Strik (afb. 158). Hij of zij is overleden op 22-04-1805 in Barneveld. Hij of zij is begraven op 25-04-1805 in Barneveld.
doopakte_wilhelmina_strik.jpg
159 Doopakte Wilhelmina Strik
12 Willemina Strik (afb. 159). Zij is gedoopt op 18-02-1798 in Achterveld.
doopakte_geertrudis_strik.jpg
160 Doopakte Geertrudis Strik
13 Gertrudis Strik (afb. 160). Zij is gedoopt op 19-09-1801 in Barneveld.
doopakte_bernardus_strik.jpg
161 Doopakte Bernardus Strik
VI-c Bernardus Strik (afb. 161) is geboren op 07-05-1789 in Barneveld, zoon van Gerrit Strik (zie V-b) en Niesje Willemsen Donsbergen. Hij is gedoopt op 27-05-1789 in Achterveld. Bernardus is overleden op 16-03-1845 in Barneveld, 55 jaar oud.
Adressen:
1817     Hoevelaken
van 1829 tot 1830     huisnummer 66, Barneveld
1830     Grote of Langstraat 66, Barneveld
1835     Nummer 66, Barneveld
van 1840 tot 1845     huisnummer 57, Barneveld
Beroepen:
1817     Bouwmansknegt
1818     Dagloner
van 1820 tot 1834     Landbouwer
van 1827 tot 1845     voerman (geen passagiers), logementhouder, tapper, karman, kroeghouder, kroeg- en slaapsteehouder, landbouwer (1829-1830)
van 1830 tot 1840     Herbergier
1838     Tapper
1840     Tapper
1843     Landbouwer
1843     Tapper
1844     Tapper en landbouwer
Vermeld:
van 1825 tot 1828     Belasting op het gemaal 1825-1828 (Strik, Barnardus, dagloner, 5 gezinsleden, 1825, principaal 2, belasting 1,59
Esveld nr. 206, Strik, Barnardus, dagloner, 6 gezinsleden, 1826, principaal 4, belasting 3,58
Esveld nr. 206, Strik, Bernardus, landbouwer, 7 gezinsleden, 1827, principaal 4, belasting 3,05
Esveld nr. 206, Strik, Bernardus, landbouwer, 7 gezinsleden, 1828, principaal 4, belasting 3,01)
1827     Register op ’Als eene stadt betimmert’ (Strik, Bernardus, Langstraat 72 t Vliegend Paard 1827 tapper, slaapsteehouder)
1827     Bevolkingsregister 1827 (“’t Vliegend Paard” 220 huisnr. 66 Bernardus Strik geb. 1788 Barneveld)
1827     Bevolkingsregister 1827 (Esveld, Roijen Haan Huisnr. 224A (1848) huisnr. 206 (1827) B. Strik 1789 Barneveld)
van 1827 tot 1829     Veefonds 1827-1929 (Artikel 58, No. 206, te Esveld, Strik, Bernardus, 2 stuks runderen, 1 stuks paard, 1827, bedrag 0,16
Artikel 56, No. 206, te Esveld, Strik, Bernardus, 2 stuks runderen, 1 stuks paard, 1828, bedrag 0,16
Artikel 55, No. 206, te Esveld, Strik, Bernardus, 2 stuks runderen, 1 stuks paard, 1829, bedrag 0,16)
van 1827 tot 1845     Patentplichtigen 1812-1853 (Strik Bernardus
Esveld huisnrs. 206, 66, 57
1827-1844/45
voerman (geen passagiers), logementhouder, tapper, karman, kroeghouder, kroeg- en slaapsteehouder)
Notariele akten:
13-05-1817     Aktenummer : MET1817/82
Notaris : Mey Mettenbrinck, H.
Standplaats Notaris : Barneveld
Datum akte : 13/5/1817
Soort akte : Hypotheek
Samenvatting : Hypotheek op:
1. Een huis, schuur en hof, aan de Grote Straat 66, aan het Moleneinde, te Barneveld;
2. Een hoekje hofland achter het voormelde perceel.

Schuldeiser is Bernardus Strik, boerenknecht, wonende te Hoevelaken.
Schuldenaar is Gerrit Strik, herbergier, wonende te Barneveld.
21-02-1818     Kennisgeving van een hypotheek groot fl. 350,00.
Op verzoek van schuldeiser Bernardus Strik, arbeider, wonende te Barneveld.
Aan schuldenaar Gerrit Strik, herbergier, wonende te Barneveld.
maria_steenbeek_bevolkingsregister_barrneveld_1850_1860.jpg
162 Maria Steenbeek bevolkingsregister Barrneveld 1850-1860
Bernardus trouwde, 28 jaar oud, op 31-12-1817 in Hoevelaken met Maria Steenbeek (afb. 162), 20 jaar oud. Maria is geboren in Hoogland, dochter van Hendrik Steenbeek en Maria van Beek. Zij is gedoopt op 14-05-1797 in Hoogland. Maria is overleden op 03-01-1879 in Barneveld, 81 jaar oud.
Adressen:
1817     Hoevelaken
van na 1845     huisnummer 59, Barneveld
1850     Langestraat 59, Barneveld
1861     Huisnummer 192, Barneveld (Werd later huisnummer 193)
Beroepen:
1817     Daggeldster
1843     Landbouwster
1845     Tapster
1850     Bakkerin
van 1858 tot 1861     Slaapsteehoudster
1871     Kroeghoudster
Vermeld:
van 1817 tot 1852     Verklaarde niet te kunnen lezen en schrijven
1850     Register op ’Als eene stadt betimmert’ (Huisnr. 26 Strik - Steenbeek, Maria, Langstraat 72 t Vliegend Paard 1850 kroeghoudster,
slaapsteehoudster)
Notariele akten:
01-02-1866     soort akte: Cessie Hypotheek
Wouter de Boer, houtkoper te Barneveld verkoopt aan Albertus Johannes Roelofsen, Gemeente-Ontvanger, wonende te Lunteren een hypotheek van fl 600,= met verleend hypotheekrecht op onroerend goed te Barneveld.
Gemachtigde van Albertus Roelofsen is Hendrikus van Bruggen, kleedermaker te Barneveld.
Schuldenaar is Maria Steenbeek, zonder beroep te Barneveld, weduwe van Bernardus Strik.
Kinderen van Bernardus en Maria:
hendrika_strik_geboortake_1818.jpg
163 Geboorteakte Hendrika Strik
1 Hendrika Strik (afb. 163), geboren op 21-09-1818 in Barneveld. Hendrika is overleden op 07-09-1884 in Barneveld, 65 jaar oud.
Adressen:
tot 02-1859     Apeldoorn
van 02-1859 tot 05-1859     Langestraat 59, Barneveld
van 05-1859 tot 13-03-1877     Achter de Vischmarkt 14, Wijk A, Culemborg (Later huisnummer 17 en 51)
vanaf 13-03-1877     Utrecht
tot 1884     Wijk B no 167, Barneveld
vanaf 1888     Wijk B no 128, Barneveld
Beroep:
1870     Stofverwster
Hendrika:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 27-10-1843 in Barneveld met Johannes Christoffel Fenger, 29 jaar oud. Johannes is geboren op 18-03-1814 in Nijkerk, zoon van Johannes Bernardus Fenger en Johanna Janssen. Johannes is overleden op 07-07-1866 in Culemborg, 52 jaar oud.
Beroepen:
1859     Blaauw verwer
van 1860 tot 1866     Stofverwer
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 04-06-1880 in Barneveld met Hendrikus Smink, 59 jaar oud. Hendrikus is geboren op 19-06-1820 in Barneveld, zoon van Elbert Smink en Teuntje Evers. Hendrikus is overleden op 11-04-1888 in Amersfoort, 67 jaar oud.
Beroep:
van 1880 tot 1884     Barbier
2 Bernardus Strik, geboren op 05-10-1820 in Barneveld. Volgt VII-e.
niesje_strik_geboorteakte_1822.jpg
164 Geboorteakte Niesje Strik
3 Niesje Strik (afb. 164), geboren op 25-11-1822 in Barneveld. Niesje is overleden op 18-03-1907 in Barneveld, 84 jaar oud.
Adressen:
1840     Huisnummer 95, Barneveld
1842     Huisnummer 89, Barneveld
1850     Langestraat 95, Barneveld
1861     huisnummer 280, Barneveld (Dit werd later nummer 296)
vanaf 1870     huisnummer 296, Barneveld
Vermeld:
1895     Register op ’Als eene stadt betimmert’ (Bosman - Strik, Niesje, Langstraat 77 1895)
Niesje trouwde, 20 jaar oud, op 02-06-1843 in Barneveld met Willem Bosman, 24 jaar oud. Willem is geboren op 20-07-1818 in Barneveld, zoon van Hendrik Bosman en Geesje van Rootselaar. Willem is overleden op 15-02-1887 in Barneveld, 68 jaar oud.
Beroep:
van 1840 tot 1861     Schoenmaker
Vermeld:
1850     Register op ’Als eene stadt betimmert’ (Bosman, Willem, Langstraat 77 1850 schoenmaker)
maria_strik_geboorteakte_1825.jpg
165 Geboortakte Maria Strik
4 Maria (Mietje) Strik (afb. 165), geboren op 22-08-1825 in Barneveld. Mietje is overleden op 20-01-1860 in Barneveld, 34 jaar oud.
Adres:
van 1850 tot 1860     Groenesteeg 210, Barneveld
Mietje trouwde, 26 jaar oud, op 22-04-1852 in Barneveld met Gerhardus Johannes ten Koppel, 34 jaar oud. Gerhardus is geboren op 09-05-1817 in Barneveld, zoon van Jan Barend ten Koppel en Geertrui Bloemendaal. Gerhardus is overleden op 12-11-1864 in Barneveld, 47 jaar oud.
Beroep:
van 1852 tot 1864     Wever
wilhelmina_strik_geboorteakte_1827.jpg
166 Geboorteakte Wilhelmina Strik
5 Wilhelmina (Mina) Strik (afb. 166), geboren op 08-02-1827 in Barneveld. Mina is overleden op 26-06-1845 in Barneveld, 18 jaar oud. Mina bleef ongehuwd.
gerrit_strik_geboorteakte_1829.jpg
167 Geboorteakte Gerrit Strik
6 Gerrit Strik (afb. 167), geboren op 10-06-1829 in Barneveld. Gerrit is overleden op 31-07-1829 in Barneveld, 1 maand oud.
gerrit_strik_geboorteakte_1830.jpg
168 Geboorteakte Gerrit Strik
7 Gerrit Strik (afb. 168), geboren op 24-06-1830 in Barneveld. Gerrit is overleden op 01-07-1830 in Barneveld, 7 dagen oud.
8 Johannes (Jan) Strik, geboren op 17-11-1831 in Barneveld. Volgt VII-f.
johanna_strik_geboorteakte_1834.jpg
169 Geboorteakte Johanna Strik
9 Johanna Strik (afb. 169), geboren op 24-11-1834 in Barneveld. Johanna is overleden op 13-07-1840 in Barneveld, 5 jaar oud.
gijsberta_strik_geboorteakte_1838.jpg
170 Geboorteakte Gijsberta Strik
10 Gijsberta (Gijsje) Strik (afb. 170), geboren op 29-07-1838 in Barneveld. Gijsje is overleden op 11-09-1881 in ’s Hertogenbosch, 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gijsje: Overleden in het Krankzinnigengesticht, Reinier v. Arkel, Hinthamereinde, ’s Hertogenbosch
Gijsje bleef ongehuwd.
Adres:
1861     Huisnummer 192, Barneveld (Bij haar moeder wonend.)
Beroepen:
1850     Schoolleerling
1881     Dienstbode
gerrit_strik_geboorteakte_1843.jpg
171 Geboorteakte Gerrit Strik
11 Gerrit Strik (afb. 171), geboren op 22-12-1843 in Barneveld. Gerrit is overleden op 11-12-1845 in Barneveld, 1 jaar oud.
bernardus_strik_geboorteakte_1820.jpg
172 Geboorteakte Bernardus Strik
VII-e Bernardus Strik (afb. 172) is geboren op 05-10-1820 in Barneveld, zoon van Bernardus Strik (zie VI-c) en Maria Steenbeek. Bernardus is overleden op 31-08-1877 in Utrecht, 56 jaar oud.
Adressen:
van na 1848     Huisnummer 59a, Barneveld
tot 07-05-1858     Langestraat 59a, Barneveld
vanaf 07-05-1858     Zandstraat 438, Wijk C, Utrecht (De naam zandstraat werd in 1863 veranderd in Oranjestraat)
van 1866 tot 1877     Oranjestraat 438, Wijk C, Utrecht
Beroepen:
1839     Bakkersknecht
van 1844 tot 1848     Broodbakker
van 1850 tot 1877     Bakker
Militaire dienst:
van 1839 tot 1840     Nationale Militie
geertruida_voest_bevolkingsregister_1880_1890.jpg
173 Geertruida Voest bevolkingsregister 1880-1890
Bernardus trouwde, 23 jaar oud, op 25-09-1844 in Utrecht met Geertruij Voest (afb. 173), 27 jaar oud. Geertruij is geboren op 22-09-1817 in Nijkerk, dochter van Frederik Voest en Johanna de Poel. Geertruij is overleden op 12-01-1887 in Utrecht, 69 jaar oud.
Adres:
van 1872 tot 1878     Utrecht
Beroepen:
1844     Dienstmeid
1878     Bakkerin
Kinderen van Bernardus en Geertruij:
bernardus_strik_geboorteakte_1846.jpg
174 Geboorteakte Bernardus Strik
1 Bernardus Strik (afb. 174), geboren op 16-03-1846 in Barneveld. Bernardus is overleden op 16-06-1846 in Barneveld, 3 maanden oud.
johanna_strik_geboorteakte_1848.jpg
175 Geboorteakte Johanna Strik
2 Johanna Strik (afb. 175), geboren op 01-05-1848 in Barneveld. Johanna is overleden op 15-01-1869 in Utrecht, 20 jaar oud.
Adres:
van 30-10-1867 tot 1869     Nieuwegracht A 889, Utrecht
Johanna trouwde, 19 jaar oud, op 09-10-1867 in Utrecht met Johannes Derksen, 32 jaar oud. Johannes is geboren op 03-07-1835 in Utrecht, zoon van Johannes Derksen en Maria Broer. Johannes is overleden op 25-01-1889 in Utrecht, 53 jaar oud.
Beroep:
1867     Bakker
bernardus_strik_geboorteakte_15101850.jpg
176 Geboorteakte Bernardus Strik
3 Bernardus Strik (afb. 176), geboren op 15-10-1850 in Barneveld. Bernardus is overleden op 10-04-1871 in Utrecht, 20 jaar oud. Bernardus bleef ongehuwd.
Beroep:
1871     Bakker
maria_strik_geboorteakte_1852.jpg
177 Geboorteakte Maria Strik
4 Maria Strik (afb. 177), geboren op 03-01-1852 in Barneveld. Maria is overleden op 14-04-1853 in Barneveld, 1 jaar oud.
5 Frederikus Strik, geboren op 28-06-1853 in Barneveld. Volgt VIII-i.
maria_strik_geboorteakte_1855.jpg
178 Geboorteakte Maria Strik
6 Maria Strik (afb. 178), geboren op 23-05-1855 in Barneveld. Maria is overleden op 23-06-1874 in Utrecht, 19 jaar oud. Maria bleef ongehuwd.
theodora_strik_geboortekte_1857.jpg
179 Geboorteakte Theodora Strik
7 Theodora Strik (afb. 179), geboren op 15-07-1857 in Barneveld. Theodora is overleden op 03-08-1858 in Utrecht, 1 jaar oud.
frederikus_strik_geboorteakte_1853.jpg
180 Geboorteakte Frederikus Strik
VIII-i Frederikus Strik (afb. 180) is geboren op 28-06-1853 in Barneveld, zoon van Bernardus Strik (zie VII-e) en Geertruij Voest. Frederikus is overleden op 11-11-1920 in Uden, 67 jaar oud.
Adressen:
van 1872 tot 1878     Utrecht
van 1879 tot 14-02-1884     Oranjestraat 438, Wijk C, Utrecht (Ouderlijk huis, ook zijn vader en moeder woonde hier.)
1884     Wijde Waterstraat C 539, Utrecht
van 12-02-1884 tot 21-05-1886     Enge Waterstraat 539, Wijk C, Utrecht
1886     In den Vijver, Wijk F, nr. 439, Amersfoort
vanaf 21-05-1886     Amersfoort
van 19-06-1886 tot 18-03-1887     Kruiskamp F 439, Amersfoort
van 18-03-1887 tot 1896     ’s Gravenhage
van 1905 tot 1915     Benschop
tot 12-12-1916     Utrecht
van 12-12-1916 tot 23-06-1919     Waterstraat 119, Zaltbommel
vanaf 23-06-1919     Heesch
1920     Uden
Beroepen:
van 1872 tot 1912     Broodbakker
van 1879 tot 1918     Bakker
1884     Kruidenier
1885     Winkelier
Militaire dienst:
1872     Nationale Militie.
Uit hoofde eenige wettige zoon te zijn, van de dienst is vrijgesteld.
Frederikus trouwde, 25 jaar oud, op 27-11-1878 in Utrecht met Anna Elisabeth Johanna van Rijn, 24 jaar oud. Anna is geboren op 17-07-1854 in Utrecht, dochter van Johannes Jacobus van Rijn en Geertruij Jacobie. Anna is overleden op 25-01-1915 in Benschop, 60 jaar oud.
Kinderen van Frederikus en Anna:
ll_strik_overlijdensakte_1879.jpg
181 Overlijdensakte
1 Strik (afb. 181), levenloos geboren zoon, geboren op 12-10-1879 in Utrecht.
2 Johannes Jacob Strik, geboren op 05-12-1880 in Utrecht. Volgt IX-j.
geertruida_strik_geboorteakte_1882.jpg
182 Geboorteakte Geertruida Strik
3 Geertruida Strik (afb. 182), geboren op 03-02-1882 in Utrecht. Geertruida is overleden op 21-02-1903 in Benschop, 21 jaar oud. Geertruida bleef ongehuwd.
joanna_strik_geboorteakte_1883.jpg
183 Geboorteakte Joanna Strik
4 Joanna Strik (afb. 183), geboren op 22-03-1883 in Utrecht. Joanna is overleden op 30-05-1887 in ’s Gravenhage, 4 jaar oud.
anna_elisabeth_johanna_strik_geboorteakte_1884.jpg
184 Geboorteakte Anna Elisabeth Johanna Strik
5 Anna Elisabeth Johanna Strik (afb. 184), geboren op 14-06-1884 in Utrecht. Anna is overleden op 07-02-1885 in Utrecht, 7 maanden oud.
6 Bernardus Strik, geboren op 22-10-1886 in Amersfoort. Volgt IX-k.
7 Antonius Strik, geboren op 26-12-1887 in ’s Gravenhage. Volgt IX-l.
catharina_maria_strik_geboorteakte_1889.jpg
185 Geboorteakte Catharina Maria Strik
8 Catharina Maria Strik (afb. 185), geboren op 24-01-1889 in ’s-Gravenhage. Catharina is overleden op 08-05-1944 in Utrecht, 55 jaar oud. Catharina trouwde, 23 jaar oud, op 29-08-1912 in Benschop met Marinus Adrianus Boumans, 24 jaar oud. Marinus is geboren op 07-01-1888 in Schalkwijk, zoon van Pieter Boumans en Dirkje Slootjes. Marinus is overleden na 1944, minstens 56 jaar oud.
Beroep:
1912     Broodbakker
9 Frederikus Strik, geboren op 09-07-1891 in ’s-Gravenhage. Volgt IX-m.
10 Jacques Strik, geboren op 17-10-1892 in ’s Gravenhage. Volgt IX-n.
ll_strik_overlijdensakte_1893.jpg
186 Overlijdensakte Strik
11 Strik (afb. 186), levenloos geboren zoon, geboren op 22-10-1893 in ’s Gravenhage.
12 Marinus Mathildus Strik, geboren op 14-03-1895 in ’s Gravenhage. Volgt IX-o.
geboorteakte_maria_ubalda_strik.jpg
187 Geboorteakte Maria Ubalda Strik
13 Maria Ubalda Strik (afb. 187), geboren op 22-05-1896 in ’s Gravenhage.
Adressen:
vanaf 18-02-1922     Middelburg
vanaf 06-05-1925     Middelburg
tot 06-08-1926     Oosterhout
van 06-08-1926 tot 18-10-1927     Waterstraat 119, Zaltbommel (Werd later nummer 14)
vanaf 18-10-1927     ’s Gravenland
johannes_jacob_strik_persoonskaart.jpg
188 Johannes Jacob Strik persoonskaart
IX-j Johannes Jacob Strik (afb. 188) is geboren op 05-12-1880 in Utrecht, zoon van Frederikus Strik (zie VIII-i) en Anna Elisabeth Johanna van Rijn. Johannes is overleden op 06-11-1961 in Zaltbommel, 80 jaar oud. Hij is begraven in Zaltbommel (RK).
Adressen:
vanaf 12-12-1916     Waterstraat 119, Zaltbommel
vanaf 02-05-1947     Omhoeken 13, Zaltbommel
Beroep:
van 1905 tot 1940     Broodbakker
Militaire dienst:
11-08-1905     Nationale Militie.
Uitgeloot.
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 23-08-1905 in Utrecht met Elisabeth Agterberg, 25 jaar oud. Elisabeth is geboren op 19-12-1879 in Utrecht, dochter van Hendrik Agterberg en Johanna Wilhelmina Dekker. Elisabeth is overleden op 26-06-1951 in Zaltbommel, 71 jaar oud. Zij is begraven in Zaltbommel (RK).
Kinderen van Johannes en Elisabeth:
1 Elisabeth Johanna Anna (Annie) Strik, geboren op 15-10-1906 in Utrecht. Annie is overleden op 08-08-1985, 78 jaar oud. Zij is begraven in Zaltbommel (RK).
2 Hendrikus Strik, geboren op 11-02-1910 in Utrecht.
Adressen:
tot 12-12-1928     Waterstraat 119, Zaltbommel (Werd later nummer 14)
van 12-12-1928 tot 21-06-1929     Driebergen
van 21-06-1929 tot 14-02-1931     Waterstraat 119, Zaltbommel (Werd later nummer 14)
van 14-02-1931 tot 19-07-1933     Vught
van 19-07-1933 tot 07-02-1934     Waterstraat 14, Zaltbommel
vanaf 07-02-1934     ’s Gravenhage
Beroep:
van 1929 tot 1934     Broodbakker
3 Frederikus Strik, geboren op 25-07-1913 in Utrecht.
Adressen:
tot 15-10-1937     Waterstraat 14, Zaltbommel
van 15-10-1937 tot 15-12-1937     Tiel
van 15-12-1937 tot 09-09-1940     Waterstraat 14, Zaltbommel
vanaf 09-09-1940     Haaften
Beroep:
van 1937 tot 1940     Bakker
4 Johannes Jacob Strik. Volgt X-j.
X-j Johannes Jacob Strik, zoon van Johannes Jacob Strik (zie IX-j) en Elisabeth Agterberg. Johannes trouwde met W.T.J. Story.
bernardus_strik_geboorteakte_1886.jpg
189 Geboorteakte Bernardus Strik
IX-k Bernardus Strik (afb. 189) is geboren op 22-10-1886 in Amersfoort, zoon van Frederikus Strik (zie VIII-i) en Anna Elisabeth Johanna van Rijn. Bernardus is overleden na 1945, minstens 59 jaar oud.
Beroepen:
1915     Winkelier
1918     Koopman
Bernardus trouwde, 28 jaar oud, op 10-02-1915 in Utrecht met Johanna Pauline Verheij, 30 jaar oud. Johanna is geboren op 04-02-1885 in Jaarsveld, dochter van Willem Verheij en Maria Eisabeth Haars. Johanna is overleden op 11-05-1945 in Utrecht, 60 jaar oud.
Beroep:
1915     Huishoudster
antonius_strik_geboorteakte_1887.jpg
190 Geboorteakte Antonius Strik
IX-l Antonius Strik (afb. 190) is geboren op 26-12-1887 in ’s Gravenhage, zoon van Frederikus Strik (zie VIII-i) en Anna Elisabeth Johanna van Rijn. Antonius is overleden op 28-05-1940 in Middelburg, 52 jaar oud.
Adres:
vanaf 10-05-1921     Middelburg
Beroep:
van 1921 tot 1940     Bakker
Antonius trouwde, 33 jaar oud, op 13-04-1921 in Hilversum met Johanna Alida van Beek, 34 jaar oud. Johanna is geboren op 01-02-1887 in Renkum, dochter van Johannes van Beek en Alida Versteeg. Johanna is weduwe van Barend Knol.
Kind van Antonius en Johanna:
anna_elisabeth_johanna_strik.jpg
191 Anna Elisabeth Johanna Strik
1 Anna Elisabeth Johanna (Ans) Strik (afb. 191), geboren op 01-02-1922 in Middelburg. Ans is overleden op 21-04-2012 in Middelburg, 90 jaar oud.
Beroep:
secretaresse, auteur van kinderboeken (o.a. de serie voorleesboekjes ’Tillie en Tuffie’)
johannes_hendrikus_willem_arnoldus.jpg
192 Johannes Hendrikus Willem Arnoldus
Ans trouwde, 22 jaar oud, op 15-06-1944 in Middelburg met Johannes Hendrikus Willem (Henri) Arnoldus (afb. 192), 25 jaar oud. Henri is geboren op 22-02-1919 in Middelburg, zoon van Johannes Gerhardus Arnoldus en Jana Johanna Merk. Henri is overleden op 19-12-2002 in Middelburg, 83 jaar oud.
Beroepen:
Auteur (o.a. de kinderboekjes ’Pietje Puk’, ’Tub en Joep’ en ’Oki en Doki’,)
van 1943 tot 1970     Onderwijzer
vanaf 1946     publicist/adviseur
frederikus_strik_geboorteakte_1891.jpg
193 Geboorteakte Frederikus Strik
IX-m Frederikus Strik (afb. 193) is geboren op 09-07-1891 in ’s-Gravenhage, zoon van Frederikus Strik (zie VIII-i) en Anna Elisabeth Johanna van Rijn.
Adres:
1919     Vianen
Beroep:
van 1919 tot 1921     Bakker
Frederikus trouwde, 28 jaar oud, op 06-08-1919 in IJsselstein met Margaretha Wilhelmina de Groot, 24 jaar oud. Margaretha is geboren op 05-04-1895 in IJsselstein, dochter van Hendricus de Groot en Martina Wilhelmina Wildenburg.
jacques_strik_geboorteakte_189.jpg
194 Geboorteakte Jacques Strik
IX-n Jacques Strik (afb. 194) is geboren op 17-10-1892 in ’s Gravenhage, zoon van Frederikus Strik (zie VIII-i) en Anna Elisabeth Johanna van Rijn.
Adres:
1918     Nijmegen
Beroep:
1918     Sergeant
Jacques trouwde, 26 jaar oud, op 11-12-1918 in Utrecht met Catharina van Mierlo, 23 jaar oud. Catharina is geboren op 20-11-1895 in Wageningen, dochter van Hendrikus Gerardus van Mierlo en Teunisje Steckel.
kranteartikel_de_laatste_der_mohicanen_uit_de_ijsselbode_van_11_april_1989.jpg
195 Kranteartikel "De laatste der Mohicanen uit De IJsselbode" van 11 april 1989
IX-o Marinus Mathildus Strik (afb. 195) is geboren op 14-03-1895 in ’s Gravenhage, zoon van Frederikus Strik (zie VIII-i) en Anna Elisabeth Johanna van Rijn. Marinus is overleden op 06-10-1955 in Oudewater, 60 jaar oud.
Beroep:
1921     Slager
Vermeld:
1921     Opende slagerij aan de Markstraat te Oudewater
1928     Opende slagerij op de Korte Havenstraat 24 te Oudewater
dankbetuiging_sara_moerman.jpg
196 Dankbetuiging Sara Moerman
Marinus trouwde, 26 jaar oud, op 07-09-1921 in Oudewater met Sara Moesman (afb. 196), 27 jaar oud. Sara is geboren op 07-03-1894 in Oudewater, dochter van Jan Moesman en Willemina Maria Konings. Sara is overleden omstreeks 1978 in Oudewater, ongeveer 84 jaar oud.
Kinderen van Marinus en Sara:
1 Frederikus Johannes (Frits) Strik. Volgt X-k.
2 Johannes Anthonius (Joop) Strik.
3 Wilhelmus Maria (Wim) Strik. Volgt X-l.
4 Marinus Antonius Strik.
5 Anna Elisabeth Joanna Strik. Anna trouwde met Wilhelmus Cornelis van Rooijen.
X-k Frederikus Johannes (Frits) Strik, zoon van Marinus Mathildus Strik (zie IX-o) en Sara Moesman. Frits trouwde met Wilhelmina Theodora Maria Welters.
Kinderen van Frits en Wilhelmina:
1 Marinus Mathildus (Ries) Strik. Volgt XI-l.
2 Christina Cornelia (Steineke) Strik. Steineke trouwde met Jan Oosterhof.
3 Lucas P. (Luc) Strik. Volgt XI-m.
XI-l Marinus Mathildus (Ries) Strik, zoon van Frederikus Johannes (Frits) Strik (zie X-k) en Wilhelmina Theodora Maria Welters. Ries trouwde met Lianne Hemmelder.
Kind van Ries en Lianne:
1 Desirée Wilhelmina Adriana (Desirée) Strik.
XI-m Lucas P. (Luc) Strik, zoon van Frederikus Johannes (Frits) Strik (zie X-k) en Wilhelmina Theodora Maria Welters.
overlijdensadvertentie_agaath_van_schaik.jpg
197 Overlijdensadvertentie Agaath van Schaik
Luc trouwde met Agatha J.P.A. (Agaath) van Schaik (afb. 197). Agaath is geboren op 15-04-1958, dochter van P.J.C. van Schaik en A.A.P. Bouwman. Agaath is overleden op 13-11-1997, 39 jaar oud.
Kinderen van Luc en Agaath:
1 Marlouk Agaath Rosanne (Marlouk) Strik.
2 Robbin Petrus Frederikus (Robbin) Strik.
X-l Wilhelmus Maria (Wim) Strik, zoon van Marinus Mathildus Strik (zie IX-o) en Sara Moesman. Wim trouwde met Wilhelmina Maria Boumans.
johannes_strik_geboortakte_1831.jpg
198 Geboorteakte Johannes Strik
VII-f Johannes (Jan) Strik (afb. 198) is geboren op 17-11-1831 in Barneveld, zoon van Bernardus Strik (zie VI-c) en Maria Steenbeek. Jan is overleden op 28-05-1871 in Barneveld, 39 jaar oud.
Adressen:
van 1850 tot 1860     Langestraat 59a, Barneveld
van 1860 tot 1870     Huisnummer 191, Barneveld (Werd later huisnummer 192)
vanaf 1870     huisnummer 202, Barneveld
Beroepen:
1850     Landbouwer
1858     Dagloner
1858     Arbeider
van 1858 tot 1864     Bakker
van 1868 tot 1871     Horlogemaker
Militaire dienst:
Nationale Militie
Notariele akten:
01-07-1868     Testament van Johannes Strik, van beroep horlogemaker, gehuwd met Geertruida Maria Berntzen, zonder beroep, wonend te Barneveld.
05-03-1869     Tweede veiling tot verkoop onroerend goed op verzoek van Hendrik Ring, jachtopziener te Barneveld, als gemachtigde van Elbertha Woutera Cozijnsen, ongehuwd, zonder beroep te Barneveld.
Het onroerend goed betreft een huis met tuin aan het Moleneinde te Barneveld, kad. gem. Barneveld Sectie D nrs.78 en 79.
Koper is Johannes Strik, van beroep horlogemaker te Barneveld, voor de som van fl. 1.130,=.
01-08-1923     Hendrik Willem Ring te Barneveld en de erven van wijlen Hendrik Ring laten hypothecaire inschrijvingen doorhalen ten laste van Jan Gieling en van de erven van wijlen Johannes Strik.
Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 11-02-1858 in Barneveld met Johanna van Huppelschoten, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 03-10-1835 in Barneveld, dochter van Willem van Huppelschoten en Gijsberta van Esveld. Johanna is overleden op 20-06-1858 in Barneveld, 22 jaar oud.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 04-11-1858 in Barneveld met Geertruida Maria Berntzen, 27 jaar oud. Geertruida is geboren op 06-10-1831 in Zevenaar, dochter van Theodorus Berntzen en Hendrina Jansen. Geertruida is overleden op 05-05-1920 in Barneveld, 88 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Notariele akten:
03-05-1872     Huwelijksvoorwaarden tussen Jan Gieling, arbeider, wonende te Barneveld en Geertruida Maria Berntzen, weduwe van Johannes Strik, te Barneveld.
13-02-1908     Testament van Geertruida Maria Berntzen, zonder beroep, wonende te Barneveld, weduwe van Johannes Strik, thans gehuwd met Jan Gieling.
02-07-1920     Boedelbeschrijving i.v.m. het overlijden van Geertruida Maria Berntzen, weduwe van Johannes Strik op 5 mei 1920 te Barneveld. Haar nagelaten echtgenoot is Jan Gieling, zonder beroep te Barneveld. Erfgenamen zijn: Johannes Bernardus Frieling, tramconducteur te Arnhem en zijn minderjarige kinderen: Hermanus Johannes Frieling; Antonius Joseph Frieling; Berendina Maria Geertruida Frieling. Verdere erfgenamen zijn: Johannes Bernardus Frieling junior, tramconducteur te Arnhem; Bernardus Everhardus Johannes Frieling, kappersbediende te Apeldoorn; Jozef Mattheus Wijngaards, spoorwegarbeider te Barneveld, gehuwd met Antonia Gieling. Tot de nalatenschap behoort een huis met schuurberg, schuur, erf en grond aan de Wilhelminastraat te Barneveld.
Kind van Jan en Johanna:
johanna_strik_geboortakte_1858.jpg
199 Geboorteakte Johanna Strik
1 Johanna Strik (afb. 199), geboren op 20-06-1858 in Barneveld. Johanna is overleden op 30-08-1858 in Barneveld, 2 maanden oud.
Kinderen van Jan en Geertruida:
bernardus_strik_geboorteakte_1859.jpg
200 Geboorteakte Bernardus Strik
2 Bernardus Strik (afb. 200), geboren op 29-07-1859 in Barneveld. Bernardus is overleden op 01-09-1864 in Barneveld, 5 jaar oud.
maria_hendrina_strik_geboorteakte_1869.jpg
201 Geboorteakte Maria Hendrina Strik
3 Maria Hendrina Strik (afb. 201), geboren op 15-02-1869 in Barneveld. Maria is overleden op 15-10-1912 in Arnhem, 43 jaar oud.
Adres:
1912     Annastraat, Arnhem
Beroep:
1896     Dienstbode
Maria trouwde, 27 jaar oud, op 04-08-1896 in Barneveld met Johannes Bernardus Frieling, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 11-10-1872 in Rheden, zoon van Johannes Frieling en Berendina Teering. Johannes is overleden op 03-08-1950 in Arnhem, 77 jaar oud.
Beroep:
1896     Tuinman
doopakte_johannes_strik.jpg
202 Doopakte Johannes Strik
VI-d Johannes (Jan) Strik (afb. 202) is geboren in Stoutenburg, zoon van Gerrit Strik (zie V-b) en Niesje Willemsen Donsbergen. Hij is gedoopt op 29-11-1795 in Achterveld. Jan is overleden op 09-10-1858 in Barneveld, 62 jaar oud.
Adressen:
1840     Kamer 69, Barneveld
1842     Kamer 65, Barneveld
van na 1842     Kamer 67, Barneveld
1850     Langestraat 67a, Barneveld
Beroepen:
1829     Landbouwer
1837     Bouwman
van 1837 tot 1843     Dagloner
Militaire dienst:
Nationale Militie.
Uitgeloot.
Jan trouwde, 41 jaar oud, op 12-05-1837 in Barneveld met Aleijda Caeltjens, 53 jaar oud. Aleijda is geboren in Duiven, dochter van Johannes Caeltjens en Catherina Nieuwenhuis. Zij is gedoopt op 21-12-1783 in Groessen. Aleijda is overleden op 03-01-1868 in Barneveld, 84 jaar oud. Aleijda trouwde voorheen met Evert Jansen.
Beroep:
1837     Dagloonster
Vermeld:
1837     Verklaarde niet te kunnen lezen en schrijven
Alias familienaam:
Kuiltjes
huwelijksakte__civiel__hermen_beerendse_en_en_jenneken_hermensen.jpg
203 Huwelijksakte (civiel) Hermen Beerendse en en Jenneken Hermensen
III-b Hermannus Berents (afb. 203), zoon van Berent Henrixen (zie II) en Petertjen Berents. Hij is gedoopt op 16-09-1691 in Achterveld. Hermannus trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1718 in Barneveld met Joanna Hermsen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-05-1718 in Achterveld. Joanna is geboren in Velp.
Kinderen van Hermannus en Joanna:
doopakte_bernardus_hermens.jpg
204 Doopakte Bernardus Hermens
1 Bernardus Hermens (afb. 204). Hij is gedoopt op 13-12-1721 in Achterveld.
doopakte_joannes_hermens.jpg
205 Doopakte Joannes Hermens
2 Joannes Hermens (afb. 205). Hij is gedoopt op 09-02-1726 in Achterveld.
Notitie bij de geboorte van Joannes: Doopgetuige: Soror parentis Habitant Harlemii (zus van de vader wonende in Haarlem)
huwelijksakte__civiel__cornelis_barentzen_en_steijntjen_hendriks.jpg
206 Huwelijksakte (civiel) Cornelis Barentzen en Steijntjen Hendriks
III-c Cornelius Berntsen (afb. 206), zoon van Berent Henrixen (zie II) en Petertjen Berents. Hij is gedoopt op 28-01-1699 in Achterveld. Cornelius trouwde, 28 jaar oud, op 04-05-1727 in Barneveld met Christina (Steijntjen) Henrixen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-05-1727 in Achterveld.
Kinderen van Cornelius en Steijntjen:
doopakte_bernardus_cornelissen.jpg
207 Doopakte Bernardus Cornelissen
1 Bernardus Cornelissen (afb. 207). Hij is gedoopt op 07-01-1728 in Achterveld.
doopakte_anna_cornelissen.jpg
208 Doopakte Anna Cornelissen
2 Anna Cornelissen (afb. 208). Zij is gedoopt op 18-02-1730 in Achterveld.
doopakte_petronella_cornelissen.jpg
209 Doopakte Petronella Cornelissen
3 Petronella Cornelissen (afb. 209). Zij is gedoopt op 17-02-1733 in Achterveld.
Notitie bij de geboorte van Petronella: Doopgetuige de dogter van Hans den Breijer, Maria
doopakte_petronella_cornelissen1735.jpg
210 Doopakte Petronella Cornelissen
4 Petronella Cornelissen (afb. 210). Zij is gedoopt op 18-01-1735 in Achterveld.
Notitie bij de geboorte van Petronella: Doopgetuige: uxor van Geert Houenier, Geertje van Horselaer
doopakte_agnes_cornelisse.jpg
211 Doopakte Agnes Cornelisse
5 Agnes Cornelissen (afb. 211). Zij is gedoopt op 18-05-1741 in Achterveld.
6 Bernardus Cornelissen (afb. 211). Hij is gedoopt op 09-05-1745 in Achterveld.

Index (655 personen)

Bert  X-g,3
Carmen [Partner van XI-f]  XI-f
Cathy [Partner van XI-i]  XI-i
Margaret [Partner van XI-d]  XI-d
Marion [Partner van XI-g]  XI-g; XII-b
Miep [Partner van X-a]  X-a
Zohra  X-g,1
Admiraal, Arie  VIII-h,4
Admiraal, Hermanus (Manus) (*23-10-1881, †05-05-1956)  VIII-h,4
Adrichem, Anna (*10-02-1887, †11-11-1957) [Schoonmoeder van X-i]  X-i
Adrichem, Joannes (Jan) (*21-05-1852, †06-02-1934)  VIII-h,5
Adrichem, Joannes (Jan) (*15-10-1879, †31-01-1925)  VIII-h,5
Agterberg, Elisabeth (*19-12-1879, †26-06-1951) [Partner van IX-j]  IX-j; X-j
Agterberg, Hendrik [Schoonvader van IX-j]  IX-j
Aldenhuysen, Fred  X-g,6
Apai, Sarai [Partner van XII-b]  XII-b
Arnoldus, Johannes Gerhardus  IX-l,1
Arnoldus, Johannes Hendrikus Willem (Henri) (*22-02-1919, †19-12-2002)  IX-l,1
Bakker, Catharina (Trijntje) (†<1915)  VIII-h,2
Bakker, Ron  XI-k
Bakkers, Grietje [Schoonmoeder van IX-f]  IX-f
Balk, Jolanda [Partner van XI-e]  XI-e
Bastian, Vernon Anthony Charles  X-e,7
Batum, Jacobus (Jack) van (*28-07-1921, †02-07-2013)  IX-i,2; IX-i,6
Batum, Wilhelmus Frederik van (*14-11-1890, †23-09-1962)  IX-i,2; IX-i,6
Beek, Johanna Alida van (*01-02-1887) [Partner van IX-l]  IX-l
Beek, Johannes van [Schoonvader van IX-l]  IX-l
Beek, Maria van [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c
Beemer, Fredericus  VIII-d,1
Beemer, Fredericus Antonius (*18-02-1890)  VIII-d,1
Beentjes, Alida (Aaltje) (*27-09-1851, †03-01-1925)  VIII-h,5
Beentjes, Cornelis (Nelis) (*21-01-1884, †22-03-1954)  VIII-h,2
Beentjes, Jacob (*1851)  VIII-h,2
Bemmel, Gertrudis (Geertruij) van (~20-07-1745, †<1812) [Schoonmoeder van VI-a]  VI-a
Berends, Hesje  VII-a,2
Berendtsen, Henric (*±1691, †04-04-1751) [Nummer III-a]  III-a; IV
Berents, Bernardus (~21-12-1696) [Zoon van II]  II,10
Berents, Cornelia (~11-05-1687) [Dochter van II]  II,7
Berents, Henrica (~02-11-1679) [Dochter van II]  II,3
Berents, Henrica (~18-04-1681) [Dochter van II]  II,4
Berents, Henrica (~14-01-1684) [Dochter van II]  II,5
Berents, Hermannus (~16-09-1691) [Nummer III-b]  III-b
Berents, Joannes (~08-01-1702) [Zoon van II]  II,12
Berents, Petertjen [Partner van II]  II; III-a; III-b; III-c
Berents, Sara (~17-12-1704) [Dochter van II]  II,13
Berents, Theodora (~?-02-1677) [Dochter van II]  II,1
Berents, Theodora (~11-11-1677) [Dochter van II]  II,2
Berents, Theodora (~23-07-1685) [Dochter van II]  II,6
Berents, Wilhelmus (~16-12-1707) [Zoon van II]  II,14
Berkhout, Jan  X-g,7
Berntsen, Cornelius (~28-01-1699) [Nummer III-c]  III-c
Berntzen, Geertruida Maria (*06-10-1831, †05-05-1920) [Partner van VII-f]  VII-f
Berntzen, Theodorus [Schoonvader van VII-f]  VII-f
Bijl, Jacoba Hendrica van der  IX-g,7
Bloemendaal, Geertrui  VI-c,4
Bodegraven, L.A.M (Lucy) van [Partner van XI-b]  XI-b
Bosch, Adriana van den  VIII-c,3
Bosman, Elisabeth Antonia  VIII-d,1
Bosman, Hendrik  VI-c,3
Bosman, Willem (*20-07-1818, †15-02-1887)  VI-c,3
Bouma, Jot (*±1915, †06-02-2000)  IX-e,1
Boumans, Marinus Adrianus (*07-01-1888, †>1944)  VIII-i,8
Boumans, Pieter  VIII-i,8
Boumans, Wilhelmina Maria [Partner van X-l]  X-l
Bouter, Cornelia de (*13-02-1896) [Partner van IX-d]  IX-d
Bouter, Cornelis de [Schoonvader van IX-d]  IX-d
Bouwman, A.A.P. [Schoonmoeder van XI-m]  XI-m
Bouwman, Gijsbertus (*03-03-1882)  VIII-c,2
Bouwman, Maria Johanna (*03-09-1891, †16-08-1954) [Partner van IX-b]  IX-b
Bouwman, Teunis [Schoonvader van IX-b]  VIII-c,2; IX-b
Bouwmeester, Hendrik Willemsen  IV,4
Brandsen, Maria  VII-d,1
Broeke, Dirk  VII-a,2
Broeke, Gijsbertus (*16-03-1841, †20-03-1883)  VII-a,2
Broekhuijse, Adrianus Cornelis Josephus (*21-04-1865, †28-07-1890)  VII-b,4
Broekhuijse, Hendrik  VII-b,4
Broekhuizen, Hendrica  VIII-g,3
Broer, Maria  VII-e,2
Bruin, Petrus de  VIII-c,4
Bruin, Petrus Johannes Theodorus de (*20-11-1888, †>1945)  VIII-c,4
Buuren, Gerrit van [Schoonvader van VII-c]  VII-c
Buuren, Judith van (~24-12-1811, †09-10-1892) [Partner van VII-c]  VII-c
Böhmers, Hermannus [Schoonvader van IV]  IV
Böhmers, Wilhelmina (Willemeintje) (~09-11-1712, †21-04-1795) [Partner van IV]  IV; V-a; V-b
Börgerinck, Bernard Henrich Joseph (*10-12-1776, †25-02-1833)  V-b,2
Börgerinck, Johan  V-b,2
Caeltjens, Aleijda (~21-12-1783, †03-01-1868) [Partner van VI-d]  VI-d
Caeltjens, Johannes [Schoonvader van VI-d]  VI-d
Castricum, Elisabeth (Bets) (*11-06-1843, †30-12-1920) [Schoonmoeder van IX-i]  IX-i
Castricum, Maria (*19-01-1894, †01-03-1945)  IX-i,2; IX-i,6
Cornelisse, Cornelis (Cees) (*31-05-1918, †07-07-1996)  IX-i,3
Cornelisse, Jacobus (*±1889)  IX-i,3
Cornelissen, Agnes (~18-05-1741) [Dochter van III-c]  III-c,5
Cornelissen, Anna (~18-02-1730) [Dochter van III-c]  III-c,2
Cornelissen, Bernardus (~07-01-1728) [Zoon van III-c]  III-c,1
Cornelissen, Bernardus (~09-05-1745) [Zoon van III-c]  III-c,6
Cornelissen, Petronella (~17-02-1733) [Dochter van III-c]  III-c,3
Cornelissen, Petronella (~18-01-1735) [Dochter van III-c]  III-c,4
Degen, Gerritje (*20-09-1819, †14-06-1894) [Partner van VII-d]  VII-d
Degen, Hendrik [Schoonvader van VII-d]  VII-d
Dekker, Adriana Wilhelmina  VIII-b,1
Dekker, Johanna Wilhelmina [Schoonmoeder van IX-j]  IX-j
Derksen, Johannes  VII-e,2
Derksen, Johannes (*03-07-1835, †25-01-1889)  VII-e,2
Dijk, Pietje van  VII-a,2
Donsbergen, Niesje Willemsen (†16-03-1806) [Partner van V-b]  V-b; VI-c; VI-d
Dort, Maria van [Schoonmoeder van IX-c]  IX-c
Druuten, Arie van (†<1798)  IV,1
Ducaat, Antonie  VI-a,7
Ducaat, Jan (*24-10-1821, †09-06-1883)  VI-a,7
Echtelt, Anton van  X-f,2
Edelbroek, Maria (*09-08-1895, †01-02-1984) [Partner van IX-c]  IX-c
Edelbroek, Martinus Johannes (Ton) (*16-09-1911, †17-12-1982)  IX-g,2
Edelbroek, Steven [Schoonvader van IX-c]  IX-c
Engbrink, Antonia (~30-11-1786, †03-10-1857) [Schoonmoeder van VII-c]  VII-c
Es, Cornelis van  VII-c,2
Es, Hendrik van (*06-08-1847, †29-07-1937)  VII-c,2
Esveld, Gijsberta van [Schoonmoeder van VII-f]  VII-f
Evers, Teuntje  VI-c,1
Ewholt, Henrick [Nummer I]  I; II
Fenger, Johannes Bernardus  VI-c,1
Fenger, Johannes Christoffel (*18-03-1814, †07-07-1866)  VI-c,1
Frieling, Johannes  VII-f,3
Frieling, Johannes Bernardus (*11-10-1872, †03-08-1950)  VII-f,3
Galen, Hendrik van  VII-b,5
Galen, Johannes (Jan) van (*30-01-1857, †17-03-1940)  VII-b,5
Geerts, Albertus Paulus (Ab) (*29-06-1932, †15-06-2003)  X-i
Geijssens, Antonius Adrianus (Ton) (*08-08-1925, †15-12-2012) [Schoonvader van XI-k]  XI-k
Geijssens, Coleta Elizabeth Maria (Letty) [Partner van XI-k]  XI-k
Geurts, Geertruida (*28-10-1884, †13-12-1959) [Partner van IX-f]  IX-f; X-d
Geurts, Willem [Schoonvader van IX-f]  IX-f
Goeij, Maria de  VII-b,4; VII-b,8
Goeman, Theodora Anthonia (*09-01-1884) [Partner van IX-h]  IX-h
Goes, Cornelia  VIII-d,5
Groenesteijn, Willem Thomassen (*±1758, †03-09-1832)  IV,4
Groenland, Marijtje (*1841)  VIII-h,8
Groot, Hendricus de [Schoonvader van IX-m]  IX-m
Groot, Margaretha Wilhelmina de (*05-04-1895) [Partner van IX-m]  IX-m
Haak, Aalbert (Albert) van den (*19-02-1886, †30-01-1966)  VIII-a,1
Haak, Willem van den  VIII-a,1
Haars, Maria Eisabeth [Schoonmoeder van IX-k]  IX-k
Hak, Mietje  VI-a,7
Hattum, Anthonia van [Schoonmoeder van IX-g]  IX-g
Hayes, David William  X-e,3
Hayes, James Patrick  X-e,3
Hemmelder, Lianne [Partner van XI-l]  XI-l
Hendriksen, Aartje  VI-a,4
Hengel, Catherina  V-a,6
Henneman, Agatha Maria (Agatha) (*13-05-1928, †25-01-2011) [Partner van X-i]  X-i; XI-j; XI-k
Henneman, Johannes (Jan) (*02-01-1886, †26-07-1957) [Schoonvader van X-i]  X-i
Henrickss, Harmen [Schoonvader van II]  II
Henrics, Margarita (~10-12-1709) [Dochter van III-a]  III-a,1
Henrics, Theodorus (~08-04-1713) [Zoon van III-a]  III-a,3
Henrixen, Berent [Nummer II]  II; III-a; III-b; III-c
Henrixen, Christina (Steijntjen) [Partner van III-c]  III-c
Hermens, Bernardus (~13-12-1721) [Zoon van III-b]  III-b,1
Hermens, Joannes (~09-02-1726) [Zoon van III-b]  III-b,2
Hermensen, Henrickje [Partner van II]  II
Hermsen, Joanna [Partner van III-b]  III-b
Hijman, Johannes Jacobus Joseph (Jan)  IX-g,1
Hijman, Michiel Johannes (Chiel) (*19-04-1910, †26-01-1986)  IX-g,1
Hofman, Anna Maria (*12-02-1787, †17-05-1831) [Partner van VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b; VII-c
Hofman, Gerardus (†<1812) [Schoonvader van VI-a]  VI-a
Hoogbergen, Jannigje [Schoonmoeder van VIII-g]  VIII-g
Hoogstraten, Klaziena [Schoonmoeder van VIII-c]  VIII-c
Hopman, Johannes (*10-04-1885, †01-04-1964)  VIII-g,7
Hopman, Willem  VIII-g,7
Huber, Margaretha Catherina Barbera [Schoonmoeder van XI-c]  XI-c
Hufner, Elisabeth  VIII-c,4
Huissen, Lijsje van [Schoonmoeder van IX-e] [Schoonmoeder van IX-e]  IX-e; IX-e
Huppelschoten, Johanna van (*03-10-1835, †20-06-1858) [Partner van VII-f]  VII-f
Huppelschoten, Willem van [Schoonvader van VII-f]  VII-f
Hurk, Gezina van der (*±1887)  IX-i,4
Jacobie, Geertruij [Schoonmoeder van VIII-i]  VIII-i
Jans, Heylten (~22-04-1787, †28-09-1830) [Partner van VI-b]  VI-b; VII-d
Jans, Marrijtje [Partner van II]  II
Jansen, Evert  VI-d
Jansen, Hendrina [Schoonmoeder van VII-f]  VII-f
Jansen, Johanna [Schoonmoeder van VIII-d]  VIII-d
Janssen, Johanna  VI-c,1
Johns, Janna [Partner van X-h]  X-h; XI-i
Johns, Shayne Michael [Nummer XI-i]  XI-i
Jong, Johanna de [Schoonmoeder van VIII-e]  VIII-e
Kanon, Arent Jans [Schoonvader van VI-b]  VI-b
Kant, Johannes Hendrikus van de (*24-09-1884, †01-11-1965)  VIII-g,3
Kant, Johannes Jacobus Ferdinandus van de  VIII-g,3
Kleef, Geertruida Antonia (Geertje) van (*05-05-1922, †09-07-1999) [Partner van X-f]  X-f; XI-e
Klein, Elisabeth de (*24-07-1888, †28-02-1957) [Partner van IX-g]  IX-g; X-e; X-f; X-g
Klein, Johannes Bartholomeus de [Schoonvader van IX-g]  IX-g
Kleyer, Anco  XI-a,1
Klinge, Jacobus Theodorus (Jim)  X-e,4
Klink, Johanna  VIII-g,7
Knol, Barend  IX-l
Knoop, C. [Partner van X-d]  X-d
Kok, Dirk [Schoonvader van VIII-g]  VIII-g
Kok, Elisabeth (*31-12-1851, †28-03-1887) [Partner van VIII-g]  VIII-g; IX-f; IX-g
Kolff, Clara ten [Schoonmoeder van V-b]  V-b
Konings, Willemina Maria [Schoonmoeder van IX-o]  IX-o
Kooijman, Wijntje [Schoonmoeder van VIII-b]  VIII-b
Koppel, Gerhardus Johannes ten (*09-05-1817, †12-11-1864)  VI-c,4
Koppel, Jan Barend ten  VI-c,4
Krom, Jan [Schoonvader van XI-j]  XI-j
Krom, Janny [Partner van XI-j]  XI-j
Kronenburg, Aleida [Schoonmoeder van VII-b]  VII-b
Kruijf, Elisabeth (Bets) de [Partner van X-g]  X-g; XI-f; XI-g; XI-h
Kuik, Cornelis van  VII-b,6
Kuik, Pieter van (*25-04-1872, †28-05-1940)  VII-b,6
Laan, Jaap van der  IX-e,2
Lagerhuis, Christina (Stijntje) van ’t [Schoonmoeder van VIII-g]  VIII-g
Lange, Cornelis de (*02-10-1826, †03-06-1915)  VI-a,4
Lange, Gerrit de  VI-a,4
Langen, Cornelis de (*20-10-1841, †08-04-1904)  VII-a,2
Langen, Jan de  VII-a,2
Langh, Henderik de  II,13
Leckie, Terry Jackson  X-e,8
Lee, Johanna Wilhelmina van der  VIII-c,5
Leemkolk, Gerarda Hendrika van de  IX-f,2
Leeuwen, Allegonda van (*08-08-1861, †01-02-1933) [Partner van VIII-c]  VIII-c; IX-b
Leeuwen, Arie van [Schoonvader van VIII-c]  VIII-c
Leeuwen, Ruud van  X-f,3
Lemmers, Pieternella (*31-10-1858, †22-07-1918) [Partner van VIII-b]  VIII-b; IX-a
Lemmers, Willem [Schoonvader van VIII-b]  VIII-b
Lier, Nicolaas (Klaas) van (†>1964)  VIII-h,5
Lindeman, Johannes  IX-g,7
Lindeman, Johannes Jacobus (Jan) (*16-07-1906, †20-08-1986)  IX-g,7
Linden, Huig van der [Schoonvader van VIII-d]  VIII-d
Linden, Mie van der  V-a,1
Linden, Petronella van der (*19-05-1862, †29-03-1944) [Partner van VIII-d]  VIII-d; IX-c; IX-d
Lokkart, Irene Wilhelmina Elisabeth (Irene) [Partner van XII-a]  XII-a
Loon, Jan Willem van  VIII-b,1
Loon, Wilhelmus Hendrikus van (*15-11-1873, †06-06-1932)  VIII-b,1
Lösing, Johanna  V-b,2
Markus, Anthonius  VII-d,1
Markus, Dirk (*19-09-1849, †08-12-1925)  VII-d,1
Meijntjes, Anthonia (*15-11-1852, †22-11-1895) [Partner van VIII-g]  VIII-g; IX-h
Meijntjes, Cornelis [Schoonvader van VIII-g]  VIII-g
Merk, Jana Johanna  IX-l,1
Mierlo, Catharina van (*20-11-1895) [Partner van IX-n]  IX-n
Mierlo, Hendrikus Gerardus van [Schoonvader van IX-n]  IX-n
Moerkens, Jan  IX-e,8
Moesman, Jan [Schoonvader van IX-o]  IX-o
Moesman, Sara (*07-03-1894, †±1978) [Partner van IX-o]  IX-o; X-k; X-l
Mokking, Cornelia  VII-b,4
Moock, Niels van  X-i,1
Mulders, Jannigje  VII-b,6
Niessing, Jan (†17-06-1797)  IV,2
Nieuwboer, Henricus (Hendrik) (~03-06-1794, †14-08-1864)  V-a,6
Nieuwenhoven, Helena Regina [Schoonmoeder van X-e]  X-e
Nieuwenhuis, Catherina [Schoonmoeder van VI-d]  VI-d
Niewboer, Jacobus  V-a,6
Nikke, Maria [Schoonmoeder van VIII-a]  VIII-a
Oosterhof, Jan  X-k,2
Oosterhout, Antonia Elisabeth Anna [Partner van XI-c]  XI-c
Oosterhout, Jan Floris [Schoonvader van XI-c]  XI-c
Oostveen, Jacobus [Schoonvader van VIII-e]  VIII-e
Oostveen, Jannigje (*12-02-1857, †23-01-1909) [Partner van VIII-e]  VIII-e; IX-e
Pasnagel, Jacoba  VIII-g,4
Pauw, Allegonda  VII-c,2
Peters, Grada [Schoonmoeder van VII-d]  VII-d
Poel, Johanna de [Schoonmoeder van VII-e]  VII-e
Reijersen, Jacoba [Partner van III-a]  III-a; IV
Reiman, Hans  X-f,4
Riedeman, Aaltje [Schoonmoeder van IX-d]  IX-d
Rijksen, Renger (*±1768, †27-01-1806)  V-b
Rijn, Anna Elisabeth Johanna van (*17-07-1854, †25-01-1915) [Partner van VIII-i]  VIII-i; IX-j; IX-k; IX-l; IX-m; IX-n; IX-o
Rijn, Johannes Jacobus van [Schoonvader van VIII-i]  VIII-i
Rijnders, Dries  IX-e,3
Roberts, Rhoda Margaret  X-e,3
Rooij, Hendrica de [Schoonmoeder van VIII-f]  VIII-f
Rooij, Maria de (*31-10-1829, †31-01-1894) [Partner van VII-b]  VII-b; VIII-c; VIII-d; VIII-e
Rooij, Martinus Lambertus Maria van (*06-12-1887)  VIII-g,4
Rooij, Theodorus van  VIII-g,4
Rooij, Willem de [Schoonvader van VII-b]  VII-b
Rooijen, Elisabeth van  VIII-e,3
Rooijen, Wilhelmus Cornelis van  IX-o,5
Rootselaar, Geesje van  VI-c,3
Ruijsestein, Cornelis  VIII-e,3
Ruijsestein, Gijsbert (*08-10-1868, †24-12-1940)  VIII-e,3
Rutten, Gerarda [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b
Schaik, Agatha J.P.A. (Agaath) van (*15-04-1958, †13-11-1997) [Partner van XI-m]  XI-m
Schaik, P.J.C. van [Schoonvader van XI-m]  XI-m
Scheepmaker, Anthonia Margeretha (*24-08-1894, †10-11-1918) [Partner van IX-e]  IX-e
Scheepmaker, Elisabeth Theodora (*30-04-1888) [Partner van IX-e]  IX-e; X-a; X-b; X-c
Scheepmaker, Johannes [Schoonvader van IX-e] [Schoonvader van IX-e]  IX-e; IX-e
Scheerder, Stephanus (*07-04-1839, †10-11-1901)  VI-a,8
Scheerder, Willem  VI-a,8
Schermer, Antje  VIII-h,1
Scherpenzeel, Hendrikus Wilhelmus (*±1917)  IX-f,2
Scherpenzeel, Thomas Hendrikus  IX-f,2
Schip, Johannes van het [Schoonvader van VIII-a]  VIII-a
Schip, Qurena van het (*06-03-1852, †29-01-1940) [Partner van VIII-a]  VIII-a
Schipper, Johanna (*11-05-1827, †21-01-1858) [Partner van VII-c]  VII-c; VIII-f; VIII-g; VIII-h
Schippers, Elisabeth  V-a,7
Schippers, Jan (*31-12-1783, †27-01-1867) [Schoonvader van VII-c]  VII-c
Schooneberg, Wilhelmina  IX-i,7
Schouten, Aleida Maria (Leida) [Schoonmoeder van XI-k]  XI-k
Slootjes, Dirkje  VIII-i,8
Smink, Elbert  VI-c,1
Smink, Hendrikus (*19-06-1820, †11-04-1888)  VI-c,1
Smoorenburg, Cornelia (*12-09-1860, †31-05-1919) [Partner van VIII-f]  VIII-f
Smoorenburg, Godfridus [Schoonvader van VIII-f]  VIII-f
Smorenburg, Jacobus (*31-01-1823, †07-07-1891) [Schoonvader van VIII-h]  VIII-h
Smorenburg, Maria (*17-09-1854, †04-03-1916) [Partner van VIII-h]  VIII-h; IX-i
Spierenburg, Adriana  VI-a,8
Stam, Hermijntje (Mandje)  VIII-h,4
Stapp, Gordon Hilton  X-e,5
Steckel, Teunisje [Schoonmoeder van IX-n]  IX-n
Steehouwer, Johanna [Schoonmoeder van IX-b]  VIII-c,2; IX-b
Steenbeek, Arie (Aart)  X-b,1
Steenbeek, Hendrik [Schoonvader van VI-c]  VI-c
Steenbeek, Maria (~14-05-1797, †03-01-1879) [Partner van VI-c]  VI-c; VII-e; VII-f
Stoffels, Johanna [Schoonmoeder van IV]  IV
Stoker, Jannigje (Janny) [Partner van XI-a]  XI-a; XII-a
Story, W.T.J. [Partner van X-j]  X-j
Strick, Dierk (~12-03-1791) [Zoon van V-b]  V-b,4
Strick, Wilhelmina (~10-12-1786) [Dochter van V-b]  V-b,1
Strik (†30-06-1793) [Kind van V-b]  V-b,5
Strik (†24-06-1796) [Kind van V-b]  V-b,7
Strik (†10-07-1796) [Kind van V-b]  V-b,8
Strik (†10-03-1800) [Kind van V-b]  V-b,9
Strik (†16-04-1803) [Kind van V-b]  V-b,10
Strik (†22-04-1805) [Kind van V-b]  V-b,11
Strik (levenloos *26-07-1823) [Dochter van VI-b]  VI-b,3
Strik (levenloos *25-06-1854) [Dochter van VII-c]  VII-c,4
Strik (levenloos *19-10-1856) [Zoon van VII-c]  VII-c,6
Strik (levenloos *12-10-1879) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,1
Strik (levenloos *14-06-1887) [Zoon van VIII-a]  VIII-a,2
Strik (levenloos *10-02-1891) [Zoon van VIII-d]  VIII-d,2
Strik (levenloos *22-10-1893) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,11
Strik (levenloos *05-06-1895) [Dochter van VIII-g]  VIII-g,9
Strik (levenloos *19-03-1896) [Zoon van VIII-d]  VIII-d,6
Strik (levenloos *13-10-1956) [Kind van X-f]  X-f,5
Strik, Aaltje (*01-08-1863, †24-04-1924) [Dochter van VII-b]  VII-b,4
Strik, Aaltje (*01-10-1892, †18-08-1893) [Dochter van VIII-e]  VIII-e,5
Strik, Adriana (*04-11-1892, †29-12-1945) [Dochter van VIII-c]  VIII-c,4
Strik, Adrianus (Adrian) [Nummer XI-c]  XI-c
Strik, Agata (Aagje) (~21-06-1793, †12-05-1882) [Dochter van V-a]  V-a,8
Strik, Alex [Zoon van XI-j]  XI-j,1
Strik, Alexander [Zoon van XI-c]  XI-c,2
Strik, Alheida (Aaltje) (~08-02-1750) [Dochter van IV]  IV,7
Strik, Alida (Aaltje) (*28-03-1844, †06-11-1917) [Dochter van VII-a]  VII-a,2
Strik, Anna (*26-10-1884, †14-07-1931) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,1
Strik, Anna (*20-01-1885, †16-02-1963) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,1
Strik, Anna Elisabeth Joanna [Dochter van IX-o]  IX-o,5
Strik, Anna Elisabeth Johanna (*14-06-1884, †07-02-1885) [Dochter van VIII-i]  VIII-i,5
Strik, Anna Elisabeth Johanna (Ans) (*01-02-1922, †21-04-2012) [Dochter van IX-l]  IX-l,1
Strik, Anna Maria (*06-02-1852, †29-09-1852) [Dochter van VII-a]  VII-a,6
Strik, Anna Maria (*18-04-1854, †02-09-1854) [Dochter van VII-a]  VII-a,7
Strik, Anna Maria (*15-10-1858, †27-06-1871) [Dochter van VII-a]  VII-a,8
Strik, Anna Maria (*15-09-1870, †01-03-1871) [Dochter van VII-b]  VII-b,7
Strik, Anna Maria (*14-12-1871, †19-07-1949) [Dochter van VII-b]  VII-b,8
Strik, Anthonia M (Tonia) [Dochter van IX-e]  IX-e,8
Strik, Antonia (*04-01-1852, †08-10-1936) [Dochter van VII-c]  VII-c,2
Strik, Antonia (Tonia) (*06-10-1913, †21-12-2006) [Dochter van IX-g]  IX-g,2
Strik, Antonius (*26-12-1887, †28-05-1940) [Nummer IX-l]  IX-l
Strik, Antonius (*30-12-1893, †09-02-1918) [Zoon van VIII-e]  VIII-e,6
Strik, Bart [Nummer XII-b]  XII-b
Strik, Bep (†<2001) [Dochter van IX-e]  IX-e,3
Strik, Bernadette [Dochter van X-g]  X-g,1
Strik, Bernardus (*07-05-1789, †16-03-1845) [Nummer VI-c]  VI-c; VII-e; VII-f
Strik, Bernardus (*05-10-1820, †31-08-1877) [Nummer VII-e]  VII-e; VIII-i
Strik, Bernardus (*16-03-1846, †16-06-1846) [Zoon van VII-e]  VII-e,1
Strik, Bernardus (*29-09-1850, †27-09-1926) [Nummer VIII-f]  VIII-f
Strik, Bernardus (*15-10-1850, †10-04-1871) [Zoon van VII-e]  VII-e,3
Strik, Bernardus (*13-07-1858, †12-12-1942) [Nummer VIII-c]  VIII-c; IX-b
Strik, Bernardus (*29-07-1859, †01-09-1864) [Zoon van VII-f]  VII-f,2
Strik, Bernardus (*22-10-1886, †>1945) [Nummer IX-k]  IX-k
Strik, Bernardus (*23-05-1894, †25-05-1894) [Zoon van VIII-g]  VIII-g,8
Strik, Bernardus Henrixen (Barend) (~15-03-1711, †29-12-1784) [Nummer IV]  IV; V-a; V-b
Strik, Bernardus Jacobus (~25-06-1785, †27-05-1831) [Nummer VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b; VII-c
Strik, Bernardus Jacobus (*05-04-1843, †28-03-1844) [Zoon van VII-a]  VII-a,1
Strik, Bernardus Jacobus (*31-05-1845, †02-02-1911) [Nummer VIII-a]  VIII-a
Strik, Bernardus Jacobus (*02-10-1891, †19-05-1892) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,5
Strik, Bernardus Jacobus (*15-12-1892, †03-02-1893) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,6
Strik, Bernardus Jacobus (*31-05-1897, †08-01-1914) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,8
Strik, C.E.M (Corrie) [Dochter van X-g]  X-g,7
Strik, Catharina (Tinie) [Dochter van IX-i]  IX-i,2; IX-i,6
Strik, Catharina Maria (*24-01-1889, †08-05-1944) [Dochter van VIII-i]  VIII-i,8
Strik, Christina (Christien) (*28-01-1886, †11-06-1964) [Dochter van VIII-g]  VIII-g,4
Strik, Christina Cornelia (Steineke) [Dochter van X-k]  X-k,2
Strik, Clasina (*06-01-1889, †11-02-1931) [Dochter van VIII-c]  VIII-c,2
Strik, Cornelia Anna Maria (Lia) [Dochter van X-i]  X-i,1
Strik, Cornelia Geertruida (Corrie) [Dochter van X-f]  X-f,4
Strik, Cornelis (Kees) (*29-08-1929, †09-10-1929) [Zoon van IX-i]  IX-i,9
Strik, Denise Geertruida Elisabeth (Denise) [Dochter van XI-a]  XI-a,3
Strik, Desirée Wilhelmina Adriana (Desirée) [Dochter van XI-l]  XI-l,1
Strik, Dirk (~02-04-1753) [Zoon van IV]  IV,8
Strik, Dolf [Zoon van X-c]  X-c,1
Strik, Edwin [Zoon van XI-c]  XI-c,1
Strik, Elisabeth (Bet) (*05-01-1917) [Dochter van IX-f]  IX-f,3
Strik, Elisabeth (Bets) (*16-08-1918, †04-03-1953) [Dochter van IX-i]  IX-i,2; IX-i,6
Strik, Elisabeth Antonia (Beth) (*17-07-1912, †11-09-2005) [Dochter van IX-g]  IX-g,1
Strik, Elisabeth Cornelia Maria (Els) [Dochter van X-g]  X-g,6
Strik, Elisabeth Johanna Anna (Annie) (*15-10-1906, †08-08-1985) [Dochter van IX-j]  IX-j,1
Strik, Elisabeth Johanna Maria (Bets) [Dochter van X-f]  X-f,2
Strik, Elisabeth Theodora (Bep) [Dochter van X-b]  X-b,1
Strik, Elisabeth Theodora (Ellie) [Dochter van X-c]  X-c,2
Strik, Elizabeth (Bet) (*21-03-1887, †18-06-1956) [Dochter van VIII-g]  VIII-g,5
Strik, Elizabeth Maria (Ellie) [Dochter van X-e]  X-e,3
Strik, Elle-An [Dochter van X-a]  X-a,1
Strik, Florentius (Floor) (*09-12-1922, †21-04-1981) [Nummer X-h]  X-h; XI-i
Strik, Frederikus (*28-06-1853, †11-11-1920) [Nummer VIII-i]  VIII-i; IX-j; IX-k; IX-l; IX-m; IX-n; IX-o
Strik, Frederikus (*09-07-1891) [Nummer IX-m]  IX-m
Strik, Frederikus (*25-07-1913) [Zoon van IX-j]  IX-j,3
Strik, Frederikus Johannes (Frits) [Nummer X-k]  X-k; XI-l; XI-m
Strik, Gaertje (~24-09-1742) [Dochter van IV]  IV,3
Strik, Geergje Petronella (Gerretje) (~30-10-1791, †23-07-1869) [Dochter van V-a]  V-a,7
Strik, Geertruida (*03-02-1882, †21-02-1903) [Dochter van VIII-i]  VIII-i,3
Strik, Geertruida (Geert) (*16-09-1883, †19-04-1930) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,1
Strik, Geertruij (~15-05-1790, †06-09-1865) [Dochter van V-a]  V-a,6
Strik, Geertruij (*26-11-1822, †16-12-1895) [Dochter van VI-a]  VI-a,4
Strik, Gerard (Gerrit) (*21-03-1850, †22-02-1920) [Nummer VIII-b]  VIII-b; IX-a
Strik, Gerard (Gert) (*19-05-1926, †16-03-2009) [Nummer X-c]  X-c
Strik, Gerarda [Dochter van IX-i]  IX-i,7
Strik, Gerarda (*25-01-1866, †08-04-1929) [Dochter van VII-b]  VII-b,5
Strik, Gerarda (*05-06-1893, †28-04-1939) [Dochter van VIII-d]  VIII-d,4
Strik, Gerarda Johanna [Dochter van X-e]  X-e,5
Strik, Gerarda Maria (*16-01-1856, †10-01-1914) [Dochter van VII-d]  VII-d,1
Strik, Gerardus (Gerrit) (*20-06-1855, †22-07-1907) [Nummer VIII-h]  VIII-h; IX-i
Strik, Gerardus (*01-10-1887, †19-10-1929) [Nummer IX-b]  IX-b
Strik, Gerardus (Gerrit) (*31-07-1917, †16-07-1925) [Zoon van IX-i]  IX-i,1
Strik, Gerardus (Gerrit) (*16-12-1927, †02-08-1980) [Nummer X-i]  X-i; XI-j; XI-k
Strik, Gerardus Petrus (Gerard) [Zoon van X-i]  X-i,4
Strik, Gerrigje (*19-07-1820, †30-11-1899) [Dochter van VI-a]  VI-a,3
Strik, Gerrigje (*17-11-1894, †27-06-1965) [Dochter van VIII-c]  VIII-c,5
Strik, Gerrit (~13-02-1748, †30-01-1829) [Nummer V-b]  V-b; VI-c; VI-d
Strik, Gerrit (*23-08-1818, †10-11-1892) [Nummer VII-b]  VII-b; VIII-c; VIII-d; VIII-e
Strik, Gerrit (*10-06-1829, †31-07-1829) [Zoon van VI-c]  VI-c,6
Strik, Gerrit (*24-06-1830, †01-07-1830) [Zoon van VI-c]  VI-c,7
Strik, Gerrit (*22-12-1843, †11-12-1845) [Zoon van VI-c]  VI-c,11
Strik, Gerrit (*06-12-1887, †01-03-1908) [Zoon van VIII-e]  VIII-e,1
Strik, Gerrit (*25-02-1897) [Nummer IX-c]  IX-c
Strik, Gertrudis (~19-09-1801) [Dochter van V-b]  V-b,13
Strik, Gijsberta (Gijsbertje) (*19-02-1788, †14-05-1855) [Dochter van V-b]  V-b,2
Strik, Gijsberta (Gijsje) (*29-07-1838, †11-09-1881) [Dochter van VI-c]  VI-c,10
Strik, Gijsberta (Gijsje) (*04-05-1892, †27-07-1940) [Dochter van VIII-g]  VIII-g,7
Strik, Harry [Nummer XI-f]  XI-f
Strik, Helena Gerarda (Helen) [Dochter van X-e]  X-e,4
Strik, Hendrik (~24-08-1745, †10-07-1796) [Nummer V-a]  V-a; VI-a; VI-b
Strik, Hendrik (*27-01-1817, †10-07-1871) [Nummer VII-a]  VII-a; VIII-a; VIII-b
Strik, Hendrik (*07-05-1817, †30-10-1878) [Nummer VII-d]  VII-d
Strik, Hendrik (*23-01-1858, †19-02-1883) [Zoon van VII-d]  VII-d,3
Strik, Hendrik (*22-09-1888, †26-01-1914) [Nummer IX-a]  IX-a
Strik, Hendrika (*21-09-1818, †07-09-1884) [Dochter van VI-c]  VI-c,1
Strik, Hendrikus (*11-02-1910) [Zoon van IX-j]  IX-j,2
Strik, Henry (*?-06-1957) [Nummer XI-d]  XI-d
Strik, Hermina (~01-02-1739, †12-01-1804) [Dochter van IV]  IV,1
Strik, Hilletje (*28-12-1820) [Dochter van VI-b]  VI-b,2
Strik, Huberta (Berta) (*05-04-1889, †08-08-1964) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,5
Strik, Huibert Jan (Huib) [Nummer XI-a]  XI-a; XII-a
Strik, Huiberta (*13-08-1894, †10-06-1960) [Dochter van VIII-d]  VIII-d,5
Strik, Ian [Zoon van XI-h]  XI-h,4
Strik, Jacoba (~08-09-1740, †20-04-1818) [Dochter van IV]  IV,2
Strik, Jacoba (Koosje) (*17-04-1887, †15-07-1964) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,4
Strik, Jacoba (*27-08-1891, †25-04-1896) [Dochter van VIII-e]  VIII-e,4
Strik, Jacobus (~27-08-1788, †04-03-1837) [Nummer VI-b]  VI-b; VII-d
Strik, Jacobus (*27-02-1825, †18-03-1914) [Nummer VII-c]  VII-c; VIII-f; VIII-g; VIII-h
Strik, Jacobus (*02-02-1826, †21-06-1831) [Zoon van VI-b]  VI-b,4
Strik, Jacobus (*23-01-1858, †31-01-1858) [Zoon van VII-d]  VII-d,2
Strik, Jacobus (*11-02-1860, †21-04-1860) [Zoon van VII-d]  VII-d,4
Strik, Jacobus (*27-06-1863, †13-08-1864) [Zoon van VII-d]  VII-d,5
Strik, Jacobus (*10-01-1880, †04-05-1966) [Nummer IX-f]  IX-f; X-d
Strik, Jacobus (Jaap) (*23-02-1886, †08-02-1965) [Nummer IX-i]  IX-i; X-h; X-i
Strik, Jacobus (*19-05-1897) [Nummer IX-e]  IX-e; X-a; X-b; X-c
Strik, Jacobus Gerardus (Koos) [Nummer XI-b]  XI-b
Strik, Jacobus Johannes (Sjaak) [Nummer XI-j]  XI-j
Strik, Jacobus Theodorus (Ko) [Nummer X-d]  X-d
Strik, Jacques (*17-10-1892) [Nummer IX-n]  IX-n
Strik, Jan (*14-03-1853, †14-06-1922) [Nummer VIII-g]  VIII-g; IX-f; IX-g; IX-h
Strik, Jan Willem [Zoon van X-a]  X-a,2
Strik, Jannie [Dochter van X-g]  X-g,3
Strik, Janny (†18-06-1993) [Dochter van IX-e]  IX-e,1
Strik, Jeffrey [Zoon van X-a]  X-a,3
Strik, Jeroen [Zoon van XI-g]  XI-g,3
Strik, Joanna (*22-03-1883, †30-05-1887) [Dochter van VIII-i]  VIII-i,4
Strik, Jody [Zoon van XI-b]  XI-b,1
Strik, Johanna Hanna (~21-12-1743, †16-12-1814) [Dochter van IV]  IV,4
Strik, Johanna (*24-11-1834, †13-07-1840) [Dochter van VI-c]  VI-c,9
Strik, Johanna (*01-05-1848, †15-01-1869) [Dochter van VII-e]  VII-e,2
Strik, Johanna (*20-06-1858, †30-08-1858) [Dochter van VII-f]  VII-f,1
Strik, Johanna (*09-05-1867, †13-02-1953) [Dochter van VII-b]  VII-b,6
Strik, Johanna (Ant) (*03-12-1883, †23-10-1950) [Dochter van VIII-g]  VIII-g,3
Strik, Johanna (Hanne) (*16-02-1885, †04-05-1960) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,2
Strik, Johanna (*31-01-1889, †17-09-1914) [Dochter van VIII-e]  VIII-e,2
Strik, Johanna (*22-02-1892, †09-04-1909) [Dochter van VIII-d]  VIII-d,3
Strik, Johanna (*29-12-1893, †27-04-1918) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,7
Strik, Johanna (*27-09-1914, †12-12-1914) [Dochter van IX-g]  IX-g,3
Strik, Johanna (Annie) (*08-06-1918, †29-04-2007) [Dochter van IX-g]  IX-g,5
Strik, Johanna (*±1922, †04-01-1922) [Dochter van IX-f]  IX-f,5
Strik, Johanna Elisabeth (Ankie) [Dochter van X-f]  X-f,3
Strik, Johanna Maria (Annie) (*06-04-1923) [Dochter van IX-f]  IX-f,6
Strik, Johanna Theodora [Dochter van X-e]  X-e,8
Strik, Johannes (Jan) [Nummer X-g]  X-g; XI-f; XI-g; XI-h
Strik, Johannes (Jan) (~29-11-1795, †09-10-1858) [Nummer VI-d]  VI-d
Strik, Johannes (Jan) (*17-11-1831, †28-05-1871) [Nummer VII-f]  VII-f
Strik, Johannes (*12-09-1847, †08-04-1867) [Zoon van VII-a]  VII-a,4
Strik, Johannes (*14-02-1899) [Nummer IX-d]  IX-d
Strik, Johannes Anthonius (John) [Nummer XII-a]  XII-a
Strik, Johannes Anthonius (Joop) [Zoon van IX-o]  IX-o,2
Strik, Johannes Anthonius (Jan) (*02-04-1922, †04-01-1999) [Nummer X-b]  X-b; XI-a; XI-b
Strik, Johannes Bartholomeus (Joop) (*24-09-1915, †14-08-2008) [Nummer X-e]  X-e; XI-c; XI-d
Strik, Johannes Gerardus (Hans) [Nummer XI-k]  XI-k
Strik, Johannes Jacob [Nummer X-j]  X-j
Strik, Johannes Jacob (*05-12-1880, †06-11-1961) [Nummer IX-j]  IX-j; X-j
Strik, Johannes Theodorus (Joop) [Nummer XI-h]  XI-h
Strik, Johannes Wilhelmus (Jan) (*15-10-1913, †<2001) [Zoon van IX-f]  IX-f,1
Strik, Johannis (*24-10-1826, †20-07-1828) [Zoon van VI-a]  VI-a,6
Strik, Jos [Zoon van X-f]  X-f,7
Strik, Kaj Joëll (Kaj) (levenloos *27-09-1998) [Zoon van XI-k]  XI-k,2
Strik, Leander [Zoon van XI-h]  XI-h,3
Strik, Lesley [Zoon van XI-b]  XI-b,2
Strik, Lucas P. (Luc) [Nummer XI-m]  XI-m
Strik, Magdalena Alida Jeanette (Jolanda) [Dochter van XI-a]  XI-a,1
Strik, Margaretha Alida (Marga) [Dochter van X-b]  X-b,4
Strik, Margaretha Johanna (Greet) (*10-03-1915, †<2001) [Dochter van IX-f]  IX-f,2
Strik, Margje [Dochter van XI-g]  XI-g,2
Strik, Maria (Mietje) (*22-08-1825, †20-01-1860) [Dochter van VI-c]  VI-c,4
Strik, Maria (*04-12-1827, †22-10-1903) [Dochter van VI-a]  VI-a,7
Strik, Maria (*03-01-1852, †14-04-1853) [Dochter van VII-e]  VII-e,4
Strik, Maria (*23-05-1855, †23-06-1874) [Dochter van VII-e]  VII-e,6
Strik, Maria (*14-04-1890, †11-09-1975) [Dochter van VIII-c]  VIII-c,3
Strik, Maria (*18-04-1890, †13-02-1955) [Dochter van VIII-e]  VIII-e,3
Strik, Maria (*01-04-1899, †16-04-1912) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,9
Strik, Maria (Rie) (*07-01-1920, †15-06-1993) [Dochter van IX-i]  IX-i,3
Strik, Maria Hendrina (*15-02-1869, †15-10-1912) [Dochter van VII-f]  VII-f,3
Strik, Maria Aaltje (*19-09-1889) [Dochter van VIII-d]  VIII-d,1
Strik, Maria Regina [Dochter van X-e]  X-e,7
Strik, Maria Ubalda (*22-05-1896) [Dochter van VIII-i]  VIII-i,13
Strik, Marinus (*01-09-1861, †20-03-1898) [Nummer VIII-e]  VIII-e; IX-e
Strik, Marinus Antonius [Zoon van IX-o]  IX-o,4
Strik, Marinus Mathildus (Ries) [Nummer XI-l]  XI-l
Strik, Marinus Mathildus (*14-03-1895, †06-10-1955) [Nummer IX-o]  IX-o; X-k; X-l
Strik, Marlouk Agaath Rosanne (Marlouk) [Dochter van XI-m]  XI-m,1
Strik, Martijn Hubertus Johannes (Martijn) [Zoon van XII-a]  XII-a,1
Strik, Martinus (*11-01-1858, †30-08-1858) [Zoon van VII-c]  VII-c,7
Strik, Michaël (Chiel) (*16-08-1919, †24-03-2007) [Nummer X-f]  X-f; XI-e
Strik, Michaël Johannes Maria (Michel) (*07-07-1961) [Zoon van X-f]  X-f,8
Strik, Mike Joëll (Mike) [Zoon van XI-k]  XI-k,1
Strik, Monique (Monica) [Dochter van X-c]  X-c,3
Strik, Myrthe [Dochter van XI-h]  XI-h,5
Strik, Nancy [Dochter van XI-e]  XI-e,1
Strik, Nelson [Zoon van XII-b]  XII-b,1
Strik, Niesje (*25-11-1822, †18-03-1907) [Dochter van VI-c]  VI-c,3
Strik, Oscar [Zoon van XI-f]  XI-f,1
Strik, Pieter Hendrik (~01-10-1783, []01-12-1783) [Zoon van V-a]  V-a,2
Strik, Rie [Dochter van IX-e]  IX-e,2
Strik, Robbert [Zoon van XI-g]  XI-g,1
Strik, Robbin Petrus Frederikus (Robbin) [Zoon van XI-m]  XI-m,2
Strik, Robin Diederick Cornelis [Zoon van XII-a]  XII-a,2
Strik, Ruud [Zoon van X-f]  X-f,1
Strik, Sander [Zoon van XI-h]  XI-h,1
Strik, Sibilla (~16-07-1787, †13-02-1864) [Dochter van V-a]  V-a,4
Strik, Sophie [Dochter van XII-b]  XII-b,2
Strik, Sylvia [Dochter van XI-c]  XI-c,3
Strik, Theodora (*15-07-1857, †03-08-1858) [Dochter van VII-e]  VII-e,7
Strik, Theodora (*15-06-1890, †19-08-1890) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,6
Strik, Theodora (Dora) (*16-09-1893, †07-12-1972) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,8
Strik, Theodora (Door) (*13-09-1920, †02-08-2008) [Dochter van IX-g]  IX-g,7
Strik, Theodora (Dora) (*25-07-1921, †14-04-2005) [Dochter van IX-i]  IX-i,4
Strik, Theodorus (*03-10-1882, †17-04-1922) [Nummer IX-g]  IX-g; X-e; X-f; X-g
Strik, Theodorus (Dirk) (*28-10-1889, †01-01-1961) [Nummer IX-h]  IX-h
Strik, Theodorus (*22-02-1945, †29-10-1946) [Zoon van X-e]  X-e,1
Strik, Theodorus (*19-09-1951, †05-03-1952) [Zoon van X-e]  X-e,6
Strik, Theodorus Anthonius (Theo) (*31-08-1928, †24-07-2001) [Zoon van IX-e]  IX-e,7
Strik, Theodorus Johannes (Theo) [Nummer XI-g]  XI-g; XII-b
Strik, Theodorus Jozefus (Theo) [Nummer XI-e]  XI-e
Strik, Tommy [Zoon van XI-e]  XI-e,2
Strik, Wendy [Dochter van XI-h]  XI-h,2
Strik, Wijnanda (*11-08-1887, †24-03-1906) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,2
Strik, Wilhelmina (Willemijntje) (~20-08-1780, †27-12-1860) [Dochter van V-a]  V-a,1
Strik, Wilhelmina (Mina) (*08-02-1827, †26-06-1845) [Dochter van VI-c]  VI-c,5
Strik, Wilhelmina (*27-12-1891, †18-01-1892) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,7
Strik, Wilhelmina (Mien) (*25-05-1920) [Dochter van IX-f]  IX-f,4
Strik, Wilhelmina Maria (*02-02-1890, †11-10-1911) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,4
Strik, Wilhelmus Maria (Wim) [Nummer X-l]  X-l
Strik, Willem (*04-12-1859, †>1944) [Nummer VIII-d]  VIII-d; IX-c; IX-d
Strik, Willemijntje (*12-10-1830, †03-01-1899) [Dochter van VI-a]  VI-a,8
Strik, Willemina (~18-02-1798) [Dochter van V-b]  V-b,12
Strik, Wim [Nummer X-a]  X-a
Teering, Berendina  VII-f,3
Tempel, Hermanus van den (*11-03-1888)  VIII-c,3
Tempel, Jan van den  VIII-c,3
Theebe, Alie [Partner van X-c]  X-c
Traïdia, Karim  X-g,1
Traïdia, Saddek  X-g,1
Tuil, Elisabeth [Schoonmoeder van XI-j]  XI-j
Twisk, Cornelia Maria (Neeltje) (*25-03-1885, †15-01-1949) [Partner van IX-i]  IX-i; X-h; X-i
Twisk, Floris (Floor) (*08-06-1831, †22-12-1889) [Schoonvader van IX-i]  IX-i
Valk, Hendrikus (Henk) van der  X-b,4
Veenbrink, Hermanus  VIII-d,5
Veenbrink, Theodorus (*03-05-1885, †10-09-1960)  VIII-d,5
Veer, Adrianus (Arie) van der [Schoonvader van X-e]  X-e
Veer, Gerarda van der (*13-08-1918, †21-10-1987) [Partner van X-e]  X-e; XI-c; XI-d
Veldhuisen, Anna Maria Johanna  VIII-c,4
Veldhuizen, Geertruij (*05-01-1836, †24-05-1860) [Schoonmoeder van VIII-h]  VIII-h
Veldt, Adrianus (Arie) (†<1949)  IX-i,4
Veldt, Nicolaas Cornelis Antonius (Niek) (*12-10-1924, †19-10-1997)  IX-i,4
Verdam, Adrianus (Arie)  VII-b,4; VII-b,8
Verdam, Stephanus (*22-12-1873, †19-01-1960)  VII-b,8
Verdam, Theodorus (*13-10-1863, †13-06-1933)  VII-b,4
Vergeer, Gijsbertus  VIII-c,4
Vergeer, Karel (*04-03-1884, †18-02-1925)  VIII-c,4
Verheij, Johanna Pauline (*04-02-1885, †11-05-1945) [Partner van IX-k]  IX-k
Verheij, Willem [Schoonvader van IX-k]  IX-k
Verkerk, Jacobus (*±1725, []27-10-1802) [Schoonvader van V-a]  V-a
Verkerk, Maria (~22-02-1758, †07-12-1842) [Partner van V-a]  V-a; VI-a; VI-b
Vernooij, Gijsje [Schoonmoeder van VIII-g]  VIII-g
Verplack, Petronella (~27-10-1786, †25-02-1859) [Partner van VI-b]  VI-b
Verplack, Wander [Schoonvader van VI-b]  VI-b
Versteeg, Adriana Maria  IX-g,1
Versteeg, Alida [Schoonmoeder van IX-l]  IX-l
Versteeg, Gerrit (Gert) (~08-12-1781, †30-10-1844)  V-a,1
Versteegt, Gert  V-a,1
Verweij, Annetje (*23-09-1816, †15-06-1885) [Partner van VII-a]  VII-a; VIII-a; VIII-b
Verweij, Johannes [Schoonvader van VII-a]  VII-a
Vianen, Johanna  VIII-a,1
Vleeten, Hillegjen [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b
Vliet, Jacobus Cornelis van (*±1876)  IX-a
Vlug, Alida (*06-08-1922, †05-02-1991) [Partner van X-b]  X-b; XI-a; XI-b
Vlug, Huibert [Schoonvader van X-b]  X-b
Voest, Frederik [Schoonvader van VII-e]  VII-e
Voest, Geertruij (*22-09-1817, †12-01-1887) [Partner van VII-e]  VII-e; VIII-i
Vossepoel, Margaretha [Schoonmoeder van X-b]  X-b
Vronik, Trijntje [Schoonmoeder van IX-a]  IX-a
Welboren, Cornelis (Kees) (*18-04-1882, †21-09-1961)  VIII-h,1
Welboren, Pieter  VIII-h,1
Welters, Wilhelmina Theodora Maria [Partner van X-k]  X-k; XI-l; XI-m
Wester, Petrus Nicolaas  IX-i,7
Wester, Petrus Theodorus (Piet)  IX-i,7
Westhölter, Joannes Conrades (*1775, †13-01-1846)  V-a,7
Westhölther, Joannes Bernardus  V-a,7
Wickede, Andries (André) van [Schoonvader van V-b]  V-b
Wickede, Catharina Jacoba van (*05-10-1772, †>1835) [Partner van V-b]  V-b
Wiers, Sybilla (Beligje) van der (*±1728, []07-11-1806) [Schoonmoeder van V-a]  V-a
Wijk, Aaltje van [Schoonmoeder van VII-a]  VII-a
Wijk, Johannes van  VIII-c,5
Wijk, Johannes Cornelis van (*20-06-1890, †07-11-1965)  VIII-c,5
Wijnbergen, Gijsbertus van (~10-10-1780, †01-12-1826)  V-a,7
Wijnbergen, Johanna (*12-07-1819, †25-04-1885)  VII-a,2
Wijnbergen, Rijk van  V-a,7
Wildenburg, Martina Wilhelmina [Schoonmoeder van IX-m]  IX-m
Wit, Johanna de  VII-b,5
Witjes, J.  IX-f,3
Zal, Antonia van (*09-09-1836, †23-02-1901) [Partner van VIII-g]  VIII-g
Zal, Jan van [Schoonvader van VIII-g]  VIII-g
Zanger, Neeltje de  VIII-g,5
Zanten, Maria van (*28-06-1880, †05-05-1960) [Partner van IX-a]  IX-a
Zanten, Sijmen van [Schoonvader van IX-a]  IX-a
Zevenhoven, Johannes  VIII-g,5
Zevenhoven, Petrus (Pieter) (*03-04-1871, †28-10-1942)  VIII-g,5
Zoest, Neeltje van  V-a,7
Zonneveld, Anna (Antje) (*27-05-1880, †24-06-1951)  IX-i,3
Zonneveld, Jan (*1840)  VIII-h,8
Zonneveld, Petrus (Piet) (*26-11-1887, †21-12-1965)  VIII-h,8
Zwambag, Neeltje [Schoonmoeder van VII-c]  VII-c
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 21-01-2014 21:20