Op deze website kun je de kwartierstaat van Mike Strik bekijken.
Tevens staan hier de genealogieën van zijn vier grootouders:
Strik, Henneman, Geys(sens) en SchoutenDe
familie Strik leefde in de 17e en 18e eeuw als leden van een katholieke minderheid in het protestantse Barneveld.
In 1674 kreeg de Barneveldse katholieke parochie na zeventig jaar weer een nieuwe priester: Meinardus van Houten. De meeste parochianen waren echter protestant geworden. Toen Meinardus inzag dat hij in het Gelderse dorp de parochie niet opnieuw op kon bouwen, week hij uit naar Achterveld. In de boerderij “Groot Achterveld” ging hij de Heilige Mis opdragen en begon met de zielzorg. 
De Benedictijn Gregorius Storm zet in 1719 een eerste stap in de richting van een eigen kerk en de ontwikkeling van het dorp. De onverdraagzaamheid tussen protestanten en katholieken is er in de loop der tijd niet minder geworden, in het Gelderland is het sterker dan in Utrecht. Zielzorger Gregorius Storm besluit om die reden zijn standplaats Barneveld te verlaten om vervolgens in het Utrechtse Stoutenburg zijn werk voort te zetten.
Reden voor zijn vertrek is dat hij zich niet veilig voelt in Barneveld. Hij vindt onderdak op boerderij Groot Achterveld. De boerderij ligt tussen de twee plaatsen in, op Utrechts gebied, op slechts honderd meter van de grens met Gelderland. 
Gregorius Storm laat in 1731 op de heidegrond tegenover Groot Achterveld een pastorie bouwen. Hij is niet langer welkom in Barneveld nadat hij clandestien in een woonhuis de mis gelezen heeft en besluit zich definitief in Achterveld te vestigen. Zijn opvolger, Gregorius Koch, laat er in 1746 een  kerkje bij bouwen. Het is het eerste  kerkje van Achterveld.
In 1795 wordt Barneveld weer een zelfstandige parochie.

De stamvader van de familie Strik is Henric Berendtsen (waarschijnlijk een zoon van Berent Henrixen en Petertjen Berents), hij huwt op 01-04-1709 in Barneveld met Jacoba Reijersen.
Het kerkelijk huwelijk is op 07-04-1709 te Achterveld.  

Zijn zoon Berends Hendrikse Strik (1711-1784) is de eerste met de familienaam. Hij is herbergier in de herberg "het Vliegend Paard" te Barneveld, na zijn dood neemt zijn weduwe Willemeintje Böhmers de herberg over, tot zij in 1786 deze overdoet aan haar zoon Gerrit Strik (1748-1829).
Zijn broer Hendrik Strik (1745-1796) vestigde zich in 1781 in de stad Utrecht, alwaar hij ook een herberg bestiert.  
Hij is op
op 27-06-1780 in Oostbroek en de Bilt met Maria Verkerk (1758-1842) in het huwelijk getreden.

Huwelijksakte Hendrik Strik en Maria Verkerk (1780)Handtekening Hendrik Strik (1745-1796)
Huwelijksakte Hendrik Strik en Maria Verkerk (1780)Hendriks' zoon Bernardus Jacobus Strik (1785-1831) verhuisde vóór 1816 naar Werkhoven, een klein plaatsje in de provincie Utrecht, gelegen in het Kromme-Rijngebied.Gerrit Strik (1855-1907)
Een kleinzoon van Bernardus Jacobus,
Gerardus Strik (1855-1907), 
verhuisde in 1882 naar Heemskerk,  waar hij
jachtopziener is en pachter van een stukje grond in de heemskerkerduinen.

Gerrit Strik (1927-1980)

Een kleinzoon van deze Gerardus was
Gerrit Strik (1927-1980).
Hij was slager van beroep en trouwde
in 1951 met Agatha Henneman.
Hij is de grootvader van Mike Strik.


De familie Henneman woont al vanaf de 17e eeuw in de het Noord-Hollandse Heemskerk. Velen van hen waren van beroep tuinder en ook heden ten dage zijn er leden van de familie Henneman die dit beroep in Heemskerk uitoefenen.

De broers Engel Crelisse (geboren ca. 1666) en Pieter Cornelisse (geboren ca. 1660) zijn de stamvaders van de familie Henneman.
Engel trad 18 mei 1704 te Heiloo in het huwelijk met Cornelisje Jans, het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20 mei 1704 in Heemskerk.
Zijn nazaten vestigden zich in o.a. Velsen, Zaandijk, Schoten, Egmond-Binnen en Sloten (NH).
Eén van hen was Engel Henneman (1803-1843), zijn overlijden was landelijk nieuws:

De toren van de grote kerk in Westzaan stortte op 1 januari 1843, 's morgens om half zes, in elkaar. Een houten woonhuis dat vlakbij stond, werd helemaal onder het puin bedolven. Acht mensen, de tuinman Engel Henneman, zijn hoogzwangere vrouw Bregje Kat, hun vijf kinderen en hun knecht Jan Smak, vonden daarbij de dood. Door de schok viel van het achter de kerk staande Weeshuis Noot in linkermarge een muur in puin en een andere spleet geheel open. De torenval maakte diepe indruk in de streek.
Twintigduizend mensen kwamen zich aan de puinhopen vergapen. De laatste slachtoffers, drie meisjes vindt men pas een maand later terug, op 29 januari 1843.


Pieter Cornelisse huwde drie keer, op 4 mei 1683 met Trijntie Lambers, daarna met Maritie Sijmes en op 21 oktober 1698 met Trijn Ariens.
De nakomelingen uit het eerste huwelijk vestigden zich in Bergen (NH), alle Hennemannen uit Heemskerk zijn nakomelingen uit het tweede huwelijk.

Eén van die nakomelingen is zijn achterkleinzoon Arie Engelsz Henneman (1778-1840); hij werd in 1827 tot veldwachter van Heemskerk benoemd.

Handtekening Arie Henneman (1778-1840)

Zijn zoon Nicolaas Henneman (1813-1898) emigreerde naar Engeland en werd daar assistent van de beroemde
fotograaf
William Fox Talbot, de uitvinder van het negatiefproces. Ook Nicolaas werd fotograaf en
had een fotostudio in Reading en vanaf 1846 in Londen.
In
1848 produceerde Henneman samen met de Engelse verzamelaar William Stirling-Maxwell het eerste kunstgeschiedenisboek dat
geïllustreerd was met foto's, het vierde deel van
Annals of the Artists of Spain.
Rond 1848 werd hij door Queen Victoria benoemd tot Her Majesty's photographer on paper en werd daarmee 's werelds eerste hoffotograaf.
In Amsterdam is er een hofje naar hem vernoemd, het Nicolaas Hennemanhof (IJburg).


Nicolaas Henneman (1813-1898)

Nicolaas
                Henneman (1844/1845) slapend
Nicolaas Henneman (1846)
Nicolaas Henneman in
zijn studio in Reading (1846).
Gefotografeerd door
William Fox Talbot.

Jan Henneman (1886-1957)
Een achterkleinkind van veldwachter Arie Engelsz is Jan Henneman (1886-1957).
Hij is tuinder aan de Jan van Kuikweg in Heemskerk.
Agatha Henneman (1928-2011)
Zijn dochter Agatha Henneman (1928-2011) trouwt met bovengenoemde Gerrit Strik.
Zij is de grootmoeder van Mike Strik.De familie Geys(sens) woont vanaf de 17e eeuw in Herent, een klein plaatsje in Vlaams-Brabant iets ten noorden van de universiteitsstad Leuven.
De inwoners van Herent leden dikwijls onder de baldadigheden van krijgsbenden. Als de stad Leuven werd belegerd werden de aanvallen meestal vanuit Herent uitgevoerd. De militaire operaties werden vergemakkelijkt door het geschikte terrein. Dit gebeurde voor de veldtochten van Maarten van Rossem in 1543, van Willem de Zwijger in 1572, van de Hertog van Alençon in 1582, van Richelieu en de Prins van Oranje in 1635 en van de Franse troepen in 1694. Slechts vanaf 1713 kende de omgeving door de Vrede van Utrecht een betrekkelijke rust.
Uit de bevolkingstelling van 1796 bleek dat Herent 1.128 inwoners telde.
De stamvader is Petrus Geys die in 1672 met Barbara Lauwens trouwde.
Pierre Geyssens (1784-1824) is hovenier te Leuven en trouwt met Anna-Maria Delamont (1784-1843). Zij was een vondeling (enfants trouvé).
François Geyssens en Elisabeth van Breugel
Hun kleinzoon François Geyssens (1845-1912) verhuisde naar Breda en was steenhouwer van beroep.
Hij trouwde met Elisabeth van Breugel.
Elisabeth van Breugel is een directe afstammeling van Bossche schepenfamilie van Breugel. Deze familie maakte in de 16e, 17e en 18e eeuw deel uit van de bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch. Veel van haar voorouders zijn begraven onder fraaie grafzerken in de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch.
Hieronder twee van haar voorouders:
Arnoldus van Breugel (ca. 1532-1611) Wapen van Arnoldus van Breugel
Elbertus Leoninus (1519-1598)
Arnoldus van Breugel (ca.1532-1611).
Schepen te ’s-Hertogenbosch,
President rechtbank te ’s-Hertogenbosch,
Rentmeester van het Groot Begijnhof, Kerkmeester van de Sint-Jan.
Voerde de titel I.U.L.(iuris utriusque licentiatus), wat betekende dat hij afgestudeerd was in het kerkelijk en burgerlijk recht.
Wapen van Arnoldus van Breugel.
Elbertus Leoninus (1519-1598).
Kanselier van Gelderland, hoogleraar te Leuven.
Bemiddelaar in de Tachtigjarige Oorlog, bracht adviezen uit aan Granvelle, Margaretha van Parma en Alva, later ook aan de prins van Oranje (1567).
In de gevel van het Departement van Justitie bevinden zich zes medaillons met portretten van Nederlandse rechtsgeleerden. Naast Hugo de Groot en Johan Rudolf Thorbecke ook een portret van Elbertus Leoninus.

Ton Geijssens (1925-2012) De kleinzoon van François, Ton Geijssens (1925-2012) trouwt in 1953 te Amsterdam met Leida Schouten.
Ton is de grootvader van Mike Strik.
De stamvader van de familie Schouten
is Pieter Claesz Schouten die op 29-10-1636 in Alphen aan de Rijn met Fijtje Cornelisdr van der Sluijs trouwde.
De familie was gereformeerd (Nederlands Hervormd), na 1811 stapten nakomelingen over op het Rooms Katholieke geloof. 

Zijn kleinzoon,
Antony Schouten is geboren in Leiden en op 18-11-1665 in de Pieterskerk gedoopt. Hij trouwt op 07-04-1688 in Leiderdorp met Johanna de Plancke.
Daarna vestigt hij zich als boekhandelaar op de Korte Jansstraat in de stad Utrecht. Hij is tevens drukker en uitgever en
van 1697 tot 1707 Deken van het Utrechtse boekdrukkers- en boekverkopersgilde.

Nagelaten schriften van den ridder W. TempleOmslag van een in 1704 door Antony Verkerk uitgegeven boek.

De oudste zoon van Antony, Salomon Schouten (1690-1750) trouwt op 29-06-1717 in Amsterdam (Nieuwe Kerk) met Christina van der Weijde.
Salomon was van 1719 tot zijn overlijden in 1750 eigenaar van een boekhandel annex drukkerij in de Kalverstraat te Amsterdam.
Vanaf 1744 is dit samen met zijn zoon Petrus.
Na zijn overlijden wordt de zaak voorgezet door zijn weduwe en zijn zoon Petrus onder de naam Weduwe Salomon Schouten en Zn.

Allegorie op Rome  (1743, Pieter Phillipe)Allegorie op Rome (1743, Pieter Phillipe).
De prent is gedrukt door Saloman Schouten.
Collectie Rijksmuseum.

Zijn jongere broer Nicolaes Schouten (Gedoopt op 20-11-1691 in de Domkerk te Utrecht en begraven op 05-09-1736 in de St. Janskerk te Utrecht) trouwde op
16-05-1719 in
de Catharijnekerk te Utrecht met Christina Postel.
Nicolaas was van beroep letterdienaar, een soort stadsbode in dienst van de stad Utrecht en hij woonde op de Oudegragt, tussen de Besem en Bakkerbrugh in het centrum van Utrecht.

Doopakte Nicolaes Schouten (1691)Doopakte Nicolaes Schouten (1691)

Zijn kleinzoon Antonié Schouten is gedoopt op 19-10-1755 in Utrecht (Jacobikerk), maar woont in 1781 in Amsterdam, waar hij  op 17-04-1781 met Eva Francisca Meinhardt trouwt.
Antonié is kleermaker van beroep en overlijdt op 12-09-1824 in Amsterdam. Opmerkelijk is dat hij niet kan lezen of schrijven, terwijl zijn grootvader en overgrootvader de schrijfkunst wel machtig waren.

Hun zoon Johannes Daniël Schouten wordt in 1784 in Amsterdam geboren, hij 
is koopman en is gedoopt in de Zuiderkerk te Amsterdam.
Hij verhuist naar 's-Gravenhage alwaar hij in 1842 overlijdt.
Zijn zoon Martinus Schouten (1816-1893) is van beroep boekbinder en liniëerder, trouwt in 1840 nog in Den Haag maar woont in 1855 weer in Amsterdam, in de Hasselsteeg.

Michael Jacobus Joannes Schouten (1890-1948)
De kleinzoon van Martinus, Michael Jacobus Joannes Schouten wordt in 1890 in Nieuwer-Amstel (Amstelveen) geboren.
Hij trouwt in 1916 met Christina Maria Josephina Galjee.
Hij is bankwerker bij de Technische Afdeeling van de Gemeentetram.
Leida Schouten (1923)Zijn dochter Leida Schouten (1923-2015) trouwt in 1953 met bovengenoemde Ton Geijssens.
Zij is de grootmoeder van Mike Strik.